Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Výročné správy

Výročná správa 2013

Výročná správa 2014
 
Výročná správa 2015
 
Výročná správa 2016
 
Výročná správa 2017
 
Výročná správa 2018
 
Výročná správa 2019
 
Výročná správa 2020
 
Výročná správa 2021