Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Výročné správy

Výročná správa 2013

Výročná správa 2014
 
Výročná správa 2015
 
Výročná správa 2016
 
Výročná správa 2017
 
Výročná správa 2018
 
Výročná správa 2019