Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Kontaktné informácie

Centrum sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, 022 01 Čadca

IČO: 31914039

 
DIČ: 2020552501  
email:  ddcahorelica@vuczilina.sk  
Facebook: Css Horelica, Instagram: CSS Horelica  

web: http://horelica.dsszsk.sk

Riaditeľka CSS Horelica:
Mgr. Mária Grigová
mariagrigova@vuczilina.sk

 

 

+421 41/430 28 21
+421 915 817 303

Pracovisko Horelica 107

Vedúca ekonomicko prevádzkového úseku
Mgr. Katarína Knežiková
katarinaknezikova@vuczilina.sk


 

+421 905 528 565
+421 41/430 28 23

Vedúca zdravotného úseku
Mgr. Mária Slovjaková

mariaslovjakova@vuczilina.sk

+421 905 232 172
+421 41/430 28 22

Vedúca sociálneho úseku - poradca Poradenského centra Čadca

Mgr. Jaroslava Durčáková

jdurcakova@vuczilina.sk

 

+421 41/ 400 02 45
+421 41/430 28 27
+421 915 857 404

Vedúci údržby
Pavol Kijovský

pavolkijovsky@vuczilina.sk

+421 41/432 63 02
+421 907 859 740

Vrátnica +421 41/432 63 50
Vedúca stravovacej prevádzky
Mgr. Jarmila Heltková
jarmilaheltkova@vuczilina.sk

 

+421 905 528 511

+421 41/430 28 28

Pracovisko Horelica 18


Vedúca pracoviska Horelica 18 - poradca služby včasnej intervencie
Mgr. Mária Barutíková

mariabarutikova@vuczilina.sk

vcasna.intervencia@gmail.com

facebook: Včasná Intervencia Horelica

Zdravotný úsek

Stravovacia prevádzka pracoviska Horelica 18

 


Občianske združenie Objatie

facebook: Oz Objatie

Štatutárny zástupca Mgr. Jarmila Heltková

jarmilaheltkova@vuczilina.sk

+421 41/4335004
+421 41/4335003
+421 905 632 819

 

 

 

+421 907839372

 

+421 905232356

 

 

Meno a priezvisko:


Ako Vás kontaktovať(e-mail/telefón):


Dotaz:


 

tvorba webstranok Tvorba webstránok od HULMAN design studio s.r.o.