Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Výhlasenie o majetku

Čestne prehlasenie

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Lekárske vyšetrenia

Biografický profil klienta