Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Cenník sociálnych služieb Centra sociálnych služieb Horelica,

pracovisko Horelica 107 a pracovisko Horelica 18, Čadca platný od 01.08.2021:

Cenník pobytovej sociálnej služby, pracovisko Horelica 107

Cenník pobytovej sociálnej služby, pracovisko Horelica 18

Cenník ambulantnej sociálnej služby, pracovisko Horelica 18