Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Rýchle správy

  • 07.10.2022 Nácvik vystúpenia na podujatie ,,Domov domovu" 

  • 20.10.2022 Deň otvorených dverí

  • 27.10.2022 Dámsky klub 

zobraziť viac

D ô l e ž i t é   o z n a m y

Odľahčovacia služba v Centre sociálnych služieb Horelica

Voľné pracovné miesta:

Momentálne nemáme voľné žiadne pracovné miesto.

 

Aktuálne informácie a Pravidlá pre návštevy v Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 107 a pracovisko Horelica 18, Čadca,

nájdete v časti "O NÁS" - "AKTUÁLNE INFORMÁCIE O NÁS."

 

COVID SEMAFOR CSS HORELICA

Pracovisko Horelica 107 - červená farba

Pracovisko Horelica 18 -  zelená  farba

Bližšie informácie o COVID SEMAFORE nášho zariadenia nájdete v časti "Pre Vás" - "COVID-19"