Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 v štruktúre