Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 v štruktúre