Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Kto sa o Vás stará

Pracovisko Horelica 107

Ekonomicko-prevádzkový úsek

Zdravotný úsek

Sociálny úsek

Stravovací úsek

Úsek údržby a vrátnice

Pracovisko Horelica 18

Sociálny úsek, stravovací úsek, zdravotný úsek, úsek údržby a prevádzkový úsek