Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Oslavujeme narodeniny a meniny klientov

 

Vyrábame z papiera veselé tváre

 

Pečieme si ovocnú bublaninu

 

Naše obľúbené pohybové aktivity s loptou

 

Hráme sa pexeso a kartové hry

 

Vyrábali sme z farebného papiera, motýle - dáždniky

 

Venujeme sa záujmovým aktivitám

 

Vyrábame morské živočíchy z rôzneho materiálu

 

Precvičujeme si grafomotoriku pomocou cvičení

 

Zber hrášku v našej záhrade

 

Spoznávame športy pre zdravotne znevýhodnených: Hráme sa Bocciu

V Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca prežili klienti krásny športový deň. Spoločne hrali taliansky národný šport - Bocciu. Je to paraolympijská športová disciplína určená pre ľudí s najťažšími formami zdravotného postihnutia. Umožňuje zažiť naozajstné športové súťaženie ľuďom, ktorí sa žiadnemu inému športu venovať nemôžu. So špeciálnymi pomôckami môže hrať Bocciu aj človek ochrnutý od krku nadol, čo vytvára možnosti športovania každému. Boccia je loptová hra, v ktorej sa súťažiaci snažia hodiť svoju loptičku najbližšie k cieľu. Každý hráč má 6 loptičiek. Súperia s loptičkami červenej a modrej farby. Hádžu ich k cieľovej loptičke bielej farby. Loptičky sú mäkké, z umelej alebo pravej kože, plnené plastovými granulami. Vážia približne štvrť kilogramu. Hráč, ktorý nahádže bližšie k bielej loptičke viac lôpt ako súper, vyhráva. Klienti veľmi obľubujú túto športovú hru a s veľkou húževnatosťou sa usilujú hodiť alebo prikotúľať svoju guľu čo najtesnejšie k cieľu a oddialiť od neho súperove hody. Klienti v Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca hrajú Bocciu pre radosť, relax, ale aj ako zdravotnú rehabilitačnú aktivitu. Počas súťaženia vládne pri hre dobrá nálada. Klienti sa navzájom podporujú potleskom, pokrikom, čo vyvoláva príjemnú atmosféru. Na záver boli víťazi odmenení, čomu sa nesmierne tešili. Takéto pohybové aktivity majú priaznivý vplyv na zdravie a kondíciu našich klientov. Boccia otvára nové možnosti športu pre všetkých. Vytvára dobrý pocit z víťazstva a potrebu napredovať.

 

Maľujeme si veselé letné omaľovánky

 

Upevňovali sme si jemnú motoriku

 

Vyrobili sme papierovú kravičku

 

Maľovali sme farbami zmrzlinu

 

Hrali sme sa konštrukčné hry

 

Hrali sme sa holandský biliard

 

Upevňujeme si grafomotorické zručnosti

 

Recyklované umelecké diela, ktoré rozvíjajú klientov so zdravotným znevýhodnením

Materiál, ktorý bežne vyhadzujeme, sa rozhodli naši zamestnanci Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko 18, Čadca využiť pre rozvoj schopností a zručností našich klientov s fyzickým a psychickým znevýhodnením, a tak spoločne vytvorili umelecké diela v podobe mozaík z vrchnákov, z plastových fliaš a hradov z téglikov od jogurtu alebo iných sladkých dezertov. Klienti najskôr roztriedili umyté plastové vrchnáky a tégliky podľa farieb a vzorov, pričom si precvičili svoju schopnosť rozlišovania a kategorizovania. Podľa predkresleného vzoru neskôr ukladali vrchnáky tak, aby vytvorili požadovaný obrazec. Pri práci im pomáhali aj zamestnanci zariadenia, keďže nie každý klient má dostatočne rozvinutú orientáciu v priestore. Spolupráca a komunikácia v skupine bola tiež veľmi dôležitá, pretože každý klient bol zodpovedný za vytvorenie inej časti mozaiky. Presnosť zohrávala významnú úlohu aj pri stavaní hradov, lebo aj malá nepozornosť mohla zničiť celé dielo a demotivovať klientov k ďalšej činnosti. Našťastie klienti aktivitu zvládli a spoločne sa kochali tým, čo dokázali. Popri rozvoji svojich schopností a zručností pretvorili odpad na umenie a odbremenili tým aj prírodu.

 

Staráme sa o okrasné skalky v záhrade

 

Podpora vývinu v rámci služby včasnej intervencie

 

Maľujeme farbami slnečnice

 

Chodíme na vychádzky do okolitej prírody

 

Hráme sa bocciu

 

Pracujeme v záhrade

 

Tvoríme mozaiku z plastových vrchnáčikov

 

Podpora vývinu v rámci služby včasnej intervencie

 

Pohybom sa udržiavame v kondícií

 

Maľujeme farbami lode

 

Hráme sa loptové hry

 

V záhrade sa cítime byť užitoční

Prijímatelia sociálnych služieb so zdravotným a psychickým znevýhodnením Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca by nemali byť ukrátení o žiadny aspekt života. Napriek svojim obmedzeným schopnostiam by sa mali aj oni cítiť užitočne. Pre svoj rozvoj však potrebujú stálu podporu. Naši zamestnanci - inštruktorky sociálnej rehabilitácie, sociálne pracovníčky, psychologička i fyzioterapeutka - sa snažia klientov zapojiť do zmysluplných činností, ktoré pomôžu udržať a podporiť ich schopnosti a zručnosti. Pokiaľ sú tieto aktivity spojené so životným priestorom našich klientov, cítia sa po vykonaní týchto činností klienti užitoční a dôležití pre fungovanie a chod zariadenia, v ktorom žijú a trávia svoj voľný čas. Medzi obľúbené aktivity našich klientov patria pomocné práce v záhrade a skleníku alebo úprava hriadok i skaliek. Od jari až do jesene sa starajú o svoje okolie s pomocou personálu zariadenia. V tomto období si vychutnávajú najmä plody svojej predchádzajúcej práce. Pri zbere úrody, či voňavých rôznofarebných kvetoch, prejavujú veľkú radosť. Cieľom spoločných aktivít je nielen pobyt na čerstvom vzduchu, ale aj udržanie dobrej duševnej pohody, utuženie vzťahov v rámci kolektívu, zmysluplné vyplnenie voľného času, rozvíjanie komunikačných a sociálnych zručností, relaxácia a rozvoj zdravého sebavedomia.

 

Zbierame a sušíme voňavú levanduľu

 

Oslavujeme narodeniny a meniny

 

Kulinoterapia -pečieme si jablkový koláčik

 

Letné kino s maškrtením

 

Aj s plastovými pohárikmi sa dá zahrať

 

Pracujeme s rôznym materiálom, výroba pohára s citronádou

 

Rozvíjame si pracovné zručnosti v záhrade

 

Omaľovánky a práca s papierom nás baví

 

Kreslíme si na chodník

 

Hráme sa loptové hry

 

Vyrábame ovocie z papierových tácok

 

Letné zážitky na Pováži plné duchovnej podpory

V rámci letného spoznávania prírodných krás Slovenska sme sa v Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca rozhodli v mesiaci jún navštíviť pútnické miesto na hore Butkov. Po dlhšej spoločnej ceste autami sa naši klienti s fyzickým a psychickým znevýhodnením ocitli v hustom lese, ktorým viedla krížová cesta vytesaná do kameňa. Na každom zastavení sa pomodlili svoje vybrané modlitby. Niektorí klienti prečítali ostatným aj duchovné posolstvo v písané do kameňa. Zážitok zvýraznilo osviežujúce lesné prostredie, ktoré je v letných horúcich dňoch neoceniteľné. Výstupom klienti podporili svoju fyzickú kondíciu a zdravie. Klienti však občas potrebovali aj motiváciu pokračovať, no po dosiahnutí cieľa boli veľmi radi, že prekonali samých seba. Výhľad na Považie a jednotlivé časti Skalného sanatória Božieho milosrdenstva boli dostatočnou odmenou. Posilnení obedom a kávou sa klienti Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca na spiatočnej ceste zastavili aj v Manínskej tiesňave – najužšej kotline na Slovensku. Popri mohutných skalách si zrazu pripadali veľmi malí. Hoci unavení, ale po peknom dni, sa klienti vrátili aj duchovne posilnení medzi ostatných klientov, aby im mohli porozprávať svoje zážitky.

 

Pozreli sme si Manínsku tiesňavu

 

Vyrobili sme si koláž včelieho úľa

 

Navštívili sme pútnické miesto v Ladcoch

 

Venujeme sa kulinoterapii

 

Užívame si letné prechádzky

 

Kreslíme si omaľovánky

 

Hráme sa konštrukčné hry

 

Filmové popoludnie s pukancami

 

„Moje ľudské práva"

 

Tvorili sme čerešne za pomoci big shotu

 

Literárna kaviareň - Maľované čítanie pri káve a čaji

V Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca sme sa s klientmi ponorili do sveta fantázie pri čítaní maľovaných rozprávok. Príjemnú atmosféru kaviarne nám vytvorila aj pripravená káva, čaj a sladký koláč, ktoré rozvoniavali po celej miestnosti. Formu maľovaného čítania sme zvolili pre spestrenie a lepšie upútanie pozornosti klientov s viacnásobným znevýhodnením. Zamerali sme sa na krátke poučné príbehy zvieratiek, ktoré boli stvárnené netradičným spôsobom. Nosné slová boli nahradené farebnými obrázkami, čo napomáhalo pri odhaľovaní deja. Každý klient dostal jednu rozprávku, ktorú mal správne prečítať a nahradiť obrázky slovom. Ak niekto nevedel správne text doplniť, spoločne sme mu v rámci skupinovej podpory pomohli. Príbehy obsahovali poučenie a šťastný koniec. Klienti sa v nich učili rozoznávať prijateľné a neprijateľné správanie a zároveň sa zabávali na vtipných pointách. S veľkou húževnatosťou odpovedali na kladené otázky, čím sme sa presvedčili, že nielen dávajú počas čítania pozor, ale majú aj bystré postrehy. Takýmto farebným a veselým spôsobom sa učia čítať s porozumením, rozprávať a komunikovať o prečítanom texte. Čítanie samo o sebe je úžasným aktom, ktoré nám ponúka iný svet. Našim cieľom bolo okrem podpory schopností a zručností našich klientov, aj vytrhnúť ich zo všedných dní a zažiť rôzne dobrodružstvá, čo sa nám za pomoci maľovaných rozprávok aj podarilo.

 

Trávime čas vonku

 

Pracujeme s farebným papierom

 

Práca v záhrade nás baví

 

Pečieme slivkové šatôčky z lístkového cesta

 

Podpora vývinu dieťaťa v rámci sociálnej služby včasnej intervencie

 

Kognitívny tréning - rozpoznávame farby prostredníctvom rôznych aktivít

 

Dr. Klaun priniesol radosť do Centra sociálnych služieb Horelica

V rámci nadačného fondu Dr. Klaun z Trenčianskej nadácie sa 15. júna 2021 uskutočnilo v Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca divadelné predstavenie s názvom „Spevohrad“. Klientov so zdravotným znevýhodnením čakalo v záhradnom altánku prekvapenie v podobe kulís, maňušiek a herca s harmonikou. Zakliatemu šašovi v predstavení pomáhali diváci spevom pesničiek, aby sa prelomila jeho kliatba. Obľúbenou postavou bola maňuška vrany krákavej, spevavej a nedoslýchavej, po ktorej museli klienti opravovať jej divadelné repliky. Šašo sa ich snažil naučiť aj rôzne časti predstavenia, aby sa aktívnejšie zapájali. Hravou formou si tak získal ich pozornosť. Zaspievali si aj známe detské a ľudové piesne. Predstavenie sa končilo spoločným tancom, ktorému sa všetci potešili. Za toto príjemne strávené popoludnie boli klienti veľmi vďační a už teraz sa tešia na ďalšie podobné kultúrne podujatia, ktoré podporia ich aktivitu a záujmy.

 

Maľujeme farbami lienky v tráve

 

Výlet na rozhľadňu Tábor v KNM

 

Staráme sa o zeleň v našom areáli zariadenia

 

Vyfarbujeme si zaujímavé obrázky

 

Kreslíme si na chodník

 

Kreslíme farbičkami usmievavé jahody

 

Hráme sa spoločenské hry

 

Podpora vývinu dieťaťa v rámci služby včasnej intervencie

 

Hráme sa hudobno-pohybové hry

 

Venujeme sa aktivitám, ktoré nás bavia

 

Medzinárodný deň piknikov sme oslávili v prírode s nanukami

 

V CSS Horelica, pracovisko Horelica 18 sme privítali Dr. Klauna

 

Podpora vývinu prostredníctvom služby včasnej intervencie

 

Hráme sa človeče nehnevaj sa

 

Pozorovanie senzorických zmien zmyslovými receptormi. Zrak, čuch a hmat nás priviedli k novým poznatkom, pocitom a vnemom

 

Rozvíjanie jemnej motoriky prostredníctvom moderných technológií a pasteliek

 

Maľujeme farbami rukaté zvieratká

 

Kognitívny tréning

 

Spoločne sme oslávili narodeniny nášho kamaráta Lukáška

 

Kognitívny tréning a senzorická stimulácia

 

Pri rôznych aktivitách si upevňujeme jemnú motoriku

 

Spoznávame naše okolie -vychádzka k rieke

 

Podpora psychického a fyzického vývinu v rámci služby včasnej intervencie

 

Modelujeme s plastelínou

 

Maľujeme farbami rozkvitnutú lúku

 

Tvoríme veľké kvety z papiera

 

Pracujeme v záhrade

 

Výlet na Husárik

 

Poznávame okolie a získavame nové podnety pre rozvoj

S príchodom jari a slnečných dní sme v Centre sociálnych služieb Horelica, na pracovisku Horelica 18, Čadca využili možnosť rozvoja našich klientov s viacnásobným znevýhodnením aj prostredníctvom poznávania okolitých prírodných krás. Prvou zastávkou bola mestská časť Čadce - Drahošanka, z ktorej je krásny výhľad na okolie. Dominantou tohto mieta je lurdská kaplnka, kde si naši klienti naplnili aj svoje duchovné potreby modlitbou. Pri prechádzaní novopostavenou krížovou cestou podporili aj svoje zdravie a kondíciu. Ďalším zaujímavým miestom, ktoré sme naštívili, bola prírodná pamiatka Megoňky, ktorá je raritná svojimi dokonalo tvarovanými skalnatými guľami. Klienov zaujal aj bývalý kameňolom. Po malom občerstvení sme sa presunuli v rámci mestskej časti Čadce - Milošová k rybníku. Okrem pohybu, ktorý si klienti dopriali, ich zaujal aj spev vtákov a príjemné relaxačné prostredie. Rozvoj hrubej motoriky bol súčasťou sociálnej rehabilitácie aj v rámci prechádzky, ktorá začala priamo v Centre sociálnych služieb Horelica, na pracovisku Horelica 18, Čadca a pokračovala cez kopec až k zverinci pri kaštieli v Oščadnici. Klienti so záujmom sledovali zvieratá, ktoré sa nám predvádzali svojou mohutnosťou, ale zároveň aj jemnosťou. Spoločné rozhovory o zážitkoch nám spestrili cestu späť. V podobnej réžií bol aj výstup na kopec Briava, ktorý miestni poznajú

skôr pod názvom Husárik. Túto lokalitu navštevujú radi nielen zdravotne znevýhodnení klienti, ale aj naši seniori z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 107, Čadca. Okrem krásnych výhľadov sa klienti posilnili nealkoholickými nápojmi a kávou. Pobyt v prírode robí šťastných všetkých našich klientov bez ohľadu na vek alebo osvojené schopnosti a zručnosti. Udržuje ich psychickú pohodu a v spojení s pútnickými miestami ich môže posilniť aj duchovne.

 

Tvoríme z papierových tanierov

 

Vyrábame lienky z farebného papiera

 

Z farebného papiera zhotovujeme lúčne kvety

 

Zhotovili sme stojany na pastelky

 

Kognitívny tréning - rozlišujeme a pomenúvame

 

Zhotovujeme papierové mačičky

 

Kreslíme si naše milované zvieratká

 

Spoznávame naše okolie

 

Stimulácia vývinu dieťaťa v rámci služby včasnej intervencie

 

Tvoríme gombíkové obrázky

 

Spoločne sme sa pomodlili a zúčastnili sa na sv. omši slúženej za nášho zosnulého kamaráta Milana

 

Oslava Dňa detí

 

Tvoríme z farebného papiera

 

Skrášľujeme si areál záhrady

 

Zo ❤️ ďakujeme pánovi Rudolfovi Buchtovi z Mäso - údeniny v Krásne nad Kysucou, za sponzorský dar vo forme špekáčikov pre našich prijímateľov.

 

Spoločne sme si nakúpili a pochutili na sladkých dobrotách

 

Založili sme si bylinkovú záhradku

 

Staráme sa o zeleň v areáli zariadenia

 

Zúčastňujeme sa na sv. omši prostredníctvom televízie

 

Váľanie mája s folklórnou skupinou Vrabčiar z Krásna nad Kysucou

 

Ďakujeme zo ❤️ veľmi pekne za sponzorský dar spoločnosti TESCO STORES SR, a.s.

 

Pracujeme a tvoríme z rôzneho materiálu

 

Pečieme kyškový koláč

 

Voňavá a náučná aktivita v multisenzorickej miestnosti o bylinkách, jej význame a účinkoch

 

Upevňujeme a rozvíjame si grafomotorické zručnosti

 

Z nazbieraných byliniek si uvaríme chutný čajík

 

Terénna služba včasnej intervencie - edukácia fyzioterapeutom a pasívne cvičenie

 

Upevňujeme a rozvíjame si pracovné zručnosti v našej záhrade

 

Tvoríme a kreslíme zvieratká a ich mláďatká

 

Pracujeme s papierom

 

Podpora vývinu v Snoezelen miestnosti v rámci služby včasnej intervencie

 

Cvičíme s loptami

 

Pracujeme v záhrade a skleníku

 

Turistická vychádzka k zvernici v Oščadnici

 

Upevňujeme si jemnú motoriku

 

Zo ❤️ ďakujeme pani Mirke Kapraľovej, riaditeľke materského centra a súkromných jasieľ Hrnček Var a jej skvelej mamičke za krásne pletené darčeky, ktoré už majú svojich majiteľov

 

Zo ❤️ ďakujeme pánovi Jánovi Vaňovcovi z kvetinárstva Mária v Krásne nad Kysucou za sponzorský dar vo forme muškátov a priesad zeleniny

 

Rozvoj jemnej motoriky v rámci sociálnej rehabilitácie

Jemná motorika zohráva dôležitú úlohu v bežnom živote každého z nás. Vďaka tejto aktivite drobných svalov prstov a rúk, uchopíme a manipulujeme s malými predmetmi. V Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca stimulujeme jemnú motoriku rôznymi spôsobmi. K obľúbeným aktivitám zameraných na jej precvičovanie patrí kreslenie, vyfarbovanie obrázkov a vystrihovanie. Pri výbere činností prihliadame vždy na klientove schopnosti, zručnosti a zdravotný stav. Úlohy zadávame jednoducho a zrozumiteľne. Vždy si overíme, či klient úlohu správne pochopil. Počas utorkového dopoludnia sme v rámci podpory jemnej motoriky vytvárali pestrofarebných papagájov a motýľov z farebných papierov. Klienti sa usilovne a s veľkým nadšením pustili do práce. Vystrihovali jednotlivé časti a potom ich lepili. Vystrihovanie bolo pre niektorých klientov náročné, ale s húževnatosťou a malou pomocou sa nám podarilo vytvoriť krásne farebné diela. Svoj výtvor si každý klient doplnil vlastne zvoleným pozadím. Pohľad na konečný výsledok ich práce priniesol klientom okrem podpory svojich schopností a zručností, aj veľkú radosť.

 

Tvoríme papierové origami

 

Podpora vývinu v Snoezelen miestnosti v rámci služby včasnej intervencie

 

Sadili sme muškáty a skrášlili sme si tak naše zariadenie

 

Kognitívny tréning so psychologičkou

 

Boli sme na výlete v Milošovej

 

Vyrábali sme veselé koláže nielen z novinového papiera

 

Na dnešnej besiedke sme sa rozprávali o dôležitosti hygieny rúk

 

Rozvíjame si svoje pracovné zručnosti starostlivosťou o záhradu

 

Tvorili sme a pracovali s farebným papierom

 

Upevňujeme si jemnú motoriku

 

Maľujeme na kamene

 

Tvoríme s farbami

 

V rámci kulinoterapie sme si spoločne upiekli chutný koláč

Klienti z Centra sociálnych služieb Horelica, pracoviska Horelica 18, Čadca trávia svoje dopoludnia rôzne. Prostredníctvom rozmanitých aktivít sa podporujú ich schopnosti, zručnosti a zároveň sa pri nich aj zabavia alebo si aj pochutia. Medzi najobľúbenejšie aktivity patrí kulinoterapia a klienti sa rozhodli upiecť „Koláč lenivej ženy“. Najskôr si museli vyšľahať vajíčka, odvážiť a odmerať suroviny, ktoré podľa vopred vybraného receptu patrili do koláča. Vymiešané hladké cesto potom vyliali do pripraveného vymasteného a múkou vysypaného plechu a dali upiecť. Po upečení ešte koláčik natreli džemom a posypali čokoládou. Všetci klienti s radosťou a nadšením pomáhali počas celej jeho prípravy. Po upečení koláčika sa konalo spoločné stretnutie pri kávičke, kde sa oslávili meniny a narodeniny našich klientov v Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca.

 

Podpora vývinu dieťaťa v snoezelen miestnosti v rámci služby včasnej intervencie

 

Dnes sme maľovali na papier

 

Hráme sa twister

 

S rodinou sme v kontakte aj písomne, čo poteší rodičov i klientov

 

Podpora vývinu dieťaťa v rámci služby včasnej intervencie

 

Medzinárodný deň tanca sme oslávili tancom, dobrou náladou a skvelou zábavou

 

Upiekli sme si bábovku

 

Pripravujeme si hriadky a sadíme prvé sadeničky kvetov

 

Pracujeme a tvoríme z papiera

 

Výlet na Drahošanke pri Čadci sa naozaj vydaril

 

Učíme sa ako zo semienka vyrastie kvet

 

Posedenie na schôdzi s domovými dôverníkmi

 

Prípravy na 1.máj a stavanie mája. Veľmi sme sa potešili, že k nám zavítala folklórna skupina Staškovanka

 

Relaxácia v Snoezelen miestnosti

 

Hráme sa so stavebnicami

 

Tvorime si koláže lesa a lesných zvieratiek

 

Kognitívny tréning so psychologičkou

 

Na Deň Zeme sme tvorili, učili sa a cvičili

 

Cvičíme na fit loptách

 

Poupratovali sme si svoje dielne

 

Pobyt v Snoezelen miestnosti v rámci Služby včasnej intervencie

 

Kreslíme a maľujeme si

 

Využili sme pekné počasie a boli sme na vychádzke v prírode

 

Pripravili sme si a pochutili sme si na kokosovom rafaele

 

Pracovali sme s farebným papierom

 

Vychádzka do prírody nás potešila

 

Presádzali sme sadeničky kvetov a paradajok

 

Filmové dopoludnie

 

Zmenáreň

Človek sa cíti dobre, keď je pozitívne naladený. K tomu prispieva nielen starostlivosť o dušu, ale aj o celkový vzhľad. V Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca sme pre svoje klientky s rôznym druhom postihnutia pripravili akciu pod názvom „Zmenáreň“. Skrášlenie predsa pozitívne naladí každú ženu. Na začiatok aktivity sme si spolu urobili kávičku a popritom sa rozprávali o predstavách klientok, akoby chceli vyzerať. Naše dievčatá, presne ako akékoľvek ženy, sa chcú páčiť a byť atraktívne. Začali sme úpravou vlasov a potom sme pokračovali v nanesení očných tieňov a maskary. Na ústa sme naniesli rúž v jemných odtieňoch. Záver stretnutia sa niesol v pestrých farbách lakov na nechty. Klientky boli nadšené z vyberania bižutérie, či hodvábnej šatky okolo krku. Navzájom si radili, čo by im viac pristalo. Práve v takýchto chvíľach sa prehlbujú vzťahy medzi klientmi. Cieľom našej „Zmenárne“ bolo rozžiariť tvár našim ženám, čo sa nám i podarilo. Pocit radosti a spokojnosti našich klientok nám bol veľkou odmenou.

 

Upevňovali sme si jemnú motoriku

 

Upevňujeme si svoje zručnosti

 

Tvorili sme počas svetového dňa kozmonautiky a letectva

 

Kognitívny tréning v multisenzorickom prostredí

 

Maľujeme rozkvitnuté stromy

 

Pobyt v Snoezelen miestnosti v rámci služby včasnej intervencie

 

S textilom sme kamaráti

 

Na krúžku ŠIKOVNÍČEK sme tvorili narcisy

 

Maľujeme tulipány s vidličkami

 

Športujeme, súťažíme

 

Pracujeme s papierom

 

Stimulácia vývinu dieťa v Snoezelen miestnosti v rámci služby včasnej intervencie

 

Tvoríme mrkvičky z drevených štipcov

 

Zhotovujeme prasiatka z papierových tácok

 

Vyrobili sme si didaktické pomôcky zo štipcov

 

Maľujeme, striháme a lepíme koláž stromov

 

Z farebného papiera a táciek vyrábame výrobky s veľkonočnou tématikou

 

Aranžujeme veľkonočné dekorácie a pletieme veľkonočné korbáče

 

Zábavné popoludnie s veselým oblečením

 

Oslavujeme narodeniny a meniny klientov

 

Hráme sa vonku

 

Kognitívny tréning so psychologičkou

 

Vyrábame veľkonočné vajíčka a košíčky z papiera

 

Vyrábame kvety z farebného papiera a roliek

 

Precvičujeme si grafomotoriku

 

Pečieme makový koláčik

 

Maľujeme farbami kvety

 

Tvorivá práca s interaktívnou tabuľou

V multisenzorickej miestnosti Snoezelen Centra sociálnych služieb Horelica, pracoviska Horelica 18, Čadca sa nachádza aj interaktívna tabuľa. Klienti so zdravotným a mentálnym znevýhodnením s ňou radi tvoria. Ich práca sa vtedy podobá maľovaniu na stenu. Tabuľa sa nekrčí ako papier a chyba sa dá opraviť šmahom ruky. Maľovať môžeme rovnomerne, ale treba však cvik a podporu personálu, ktorý navrhne zaujímavé možnosti v rámci kresby alebo písania. Klienti si tak môžu precvičovať geometrické tvary, rozlišovanie farieb, presnosť a jemnosť dotyku. Grafomotorické schopnosti sa dajú rozvíjať spoznávaním novej a zaujímavej pomôcky. Zladenie práce oka a ruky býva pre niektorých našich klientov výzvou, no pri správnej motivácií môže byť aj z prekonávania prekážok zábava. Spoločné priestory s multisenzorickou miestnosťou Snoezelen vytvárajú možnosti ako prepojiť intenzívny zmyslový zážitok a interaktívnu tabuľu. Farba v miestnosti sa môže prispôsobiť farbe písma alebo kresby a vytvoriť tak príjemnú atmosféru. Relaxačná hudba môže podporiť tvorivosť a nadšenie klientov, a tak môžu aj po namáhavej práci odchádzať z nášho stretnutia spokojní.

 

Pracujeme s papierom

 

Maľujeme ovečky za pomoci bublinkovej fólie

 

Vyšívame na papierové tácky

 

Športom ku zdraviu

Šport je skvelý spôsob, ako efektívne podporiť zdravie a imunitu. V Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca sa počas športového dopoludnia súťažilo v troch disciplínach: kolky, hod kruhmi a bocca. Išlo o zahrievacie kolo pred zahájením už VIII. ročníka obľúbenej „Domováckej ligy“, v rámci ktorej súťažíme v týchto troch športových okruhoch. Každá športová disciplína bola prispôsobená zdravotnému stavu jednotlivých klientov. Nechýbalo nadšenie a dobrá nálada. Celé dopoludnie bolo presiaknuté príjemnou atmosférou, keďže sa klienti mohli naplno venovať svojím obľúbeným aktivitám. V kolkárskej súťaži, boli úspešnejší chlapci. Jakubovi sa podarilo opakovane zhodiť všetky kolky naraz, čím získal plný počet bodov. V bocci sa darilo opäť našim chlapcom. Najlepší výsledok dosiahol Mirko, ktorý sa zo svojho výkonu veľmi tešil. S treťou disciplínou sa popasovali lepšie dievčatá. Víťazkou sa stala Betka, ktorá hodila všetky kruhy presne na svoje miesto. Tým si vyslúžila veľký potlesk. Športové dopoludnia v Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca sú vždy prínosom. Pohybové aktivity majú množstvo priaznivých účinkov pre fyzickú a psychickú pohodu. Prinášajú príval pozitívnej energie, ktorá je pre našich klientov nesmierne dôležitá.

 

Vyrábame si didaktickú pomôcku a učíme sa geometrické tvary

 

Lepíme, striháme, maľujeme veľkonočné vajíčka

 

Hráme sa bocciu

 

Vytvorili sme veľkonočné vajíčko z konštrukčných hier

 

Záujmové činnosti zamerané na uspokojovanie a rozvíjanie našich individuálnych potrieb

 

Kreatívne dopoludnie s farbami

 

Vytvárame kuriatka a ovečky z rôzneho materiálu v rámci rozvoja pracovných zručností

 

Vyhodnotili sme súťaženie v holandskom biliarde za prvý štvrťrok a získali sladkú odmenu

 

Pri maľovaní omaľovániek sa sústredíme na detaily

 

Spoločne sadíme semienka kvetov na predpestovanie

 

Tvoríme prvé jarné kvety z papiera

 

Kognitívny tréning s psychologičkou

 

Rozvíjame si kreativitu a fantáziu pomocou konštrukčných hier

 

Vyrábame zajačikov z novinového papiera

 

Hráme sa spoločenské hry

 

Spoločné posedenie pri kávičke a koláčiku pri príležitosti MDŽ

 

Kognitívny tréning

 

Vyšívame, kreslíme si do múky a rozvíjame si tak motorické zručnosti

 

Pracujeme s rôznym materiálom a tvoríme koláž jarnej prírody

 

Cvičíme so šatkami v rámci hudobno pohybových aktivít

 

Vytvárame si Veľkonočné pozdravy

 

Práca s papierom

 

 

Koláž rok

 

Práca s rôznym materiálom

 

Grafomotorické cvičenia

 

Kognitívny tréning - psychológ

 

Rozvoj jemnej motoriky

 

Začiatok jarných prác v záhrade

 

Omaľovanky

 

Maľovanie farbami

 

Záložka do knihy

 

Marec mesiac knihy

 

Loptové hry

 

Veselé postavičky z papiera

 

Maľovanie farbami

 

Vtáčie búdky

 

Oslava narodenín a menín

 

Akvárium pre rybičky

 

Práca s rôznym materiálom- zimná krajina

 

Grafomotorické cvičenia na kuchynských utierkach

 

Kvety zo zvyškov látok

 

Kognitívny tréning - psychológ

 

Farebné húseničky

 

Pobyt vonku

 

Psík z papierovej tácky

 

Práca s rôznym materiálom

 

Grafomotorické cvičenia

 

Pohybová činnosť

 

Práca s papierom

 

Karnevalová zábava v Centre sociálnych služieb Horelica

Čas fašiangov a veselej zábavy v tomto období vrcholí a preto sme si aj my v Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca zorganizovali karneval. Klienti sa už vopred veľmi tešili na túto udalosť. Ku karnevalu nerozlučne patria rôzne masky. Samostatne i s pomocou si klienti zhotovili rôzne veselé masky. Strihali, kreslili, lepili, maľovali a tak si mohli rozvíjať svoje zručnosti a kreativitu. Tvorením vznikli rôzne masky zvieratiek, pirátov, kráľov a tiež rôzne farebné škrabošky. Klienti do ich zhotovovania vložili kus svojho srdiečka, talentu a lásky. Popoludňajšia zábava v triedach sa niesla v príjemnej atmosfére. Klienti si zatancovali a zaspievali.

 

Karnevalové masky

 

V Centre sociálnych služieb Horelica mysleli na Valentína celý týždeň Hoci sviatok svätého

Valentína padol tento rok na nedeľu, my v Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca oslavujeme tento sviatok lásky aj viackrát počas týždňa. Naši klientom veľakrát chýba rodinné prostredie alebo partnerský život a preto často prahnú po pozornosti, milom slove alebo spoločnej činnosti. Toto obdobie nám tak dalo príležitosť podporiť naplnenie týchto potrieb. Valentínske aktivity boli plné srdiečok, sladkostí, hudby a zábavy. Klienti si najskôr vyrobili „Valentínky“, ktorými sa vzájomne obdarovali. Iný deň si zas pripravili sladké potešenie v podobe šľahačkových pohárov. Týždeň vyvrcholil valentínskou zábavou, na ktorej si spoločne zatancovali. Klienti si tak mohli rozvíjať svoje zručnosti s tvorivými aktivitami a prípravou jedla, no zároveň boli sladko odmenení. Pesničky plné lásky tiež vytvorili veľmi príjemnú atmosféru, z ktorej všetci čerpali energiu aj počas valentínskeho víkendu.

 

Kreslenie omaľovaniek

 

Pozeranie rozprávky

 

Kognitívny tréning v Centre sociálnych služieb Horelica

V súvislosti s poskytovaním sociálnej služby mentálne znevýhodneným klientom sa staráme v Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca aj o podporu a zachovanie psychických schopností klientov. Kognitívny tréning podporuje ich poznávacie procesy ako pociťovanie, vnímanie, učenie, pamäť, pozornosť, fantáziu a myslenie. Vďaka nim spoznávame svet a vytvárame si o ňom predstavy, sny, spomienky, vedomosti, myšlienky a pocity. Mentálne znevýhodnenie predstavuje určité obmedzenie v psychickej oblasti. Keď ľudia s mentálnym znevýhodnením ukončia školskú dochádzku, prestávajú tieto schopnosti podporovať, čo môže viesť k ich menšiemu výkonu. Prejaví sa to aj v rámci každodenného fungovania, kedy sa stávajú čoraz viac závislí od okolia. V Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca podporujeme kognitívne alebo poznávacie procesy počas tvorivých aktivít skupinovou formou alebo individuálne v rámci psychologických stretnutí. Pri individuálnej práci s klientom môžeme pracovať aj s náročnejšími výzvami. Pri skupinových stretnutiach s našimi inštruktorkami sociálnej rehabilitácie sa zas podporujú klienti navzájom a zdieľajú spolu radosť z úspechov. Aktivity v rámci psychologických stretnutí nebývajú zložité a náročné. Patria k nim napríklad bežné detské hry ako pexeso, skladanie puzzle, práca so stavebnicami, obrázkami alebo geometrickými útvarmi. Dôležitý je spôsob práce, pri ktorom je potrebné, aby sa klient zabavil a zároveň zaktivizoval svoje kognitívne funkcie.

 

Práca s papierom

 

 

Psychológ - kognitívny tréning

 

Hráme sa konštrukčné hry

 

Hráme sa spoločne Bocciu

 

Šikovníček - Valentínske pozdravy

 

Sladké Valentínske občerstvenie

 

Psychológ - kognitívny tréning

 

Maľovanie farbami- snehuliaci z bublinkovej fólie

 

Naši klienti počas svätej omše,v rámci ktorej napĺňajú duchovné potreby

 

Vyšívanie na kartón alebo látku

Práca s papierom- brezový háj

 

Strukovinové srdiečka

 

Srdiečka z puzzle

 

Grafomotorické cvičenia

 

Hráme sa Obrie človeče nahnevaj sa

 

Volíme si svojich zástupcov na rok 2021 v rámci volieb domových dôverníkov

 

Pobyt v multisenzorickej miestnosti Snoezelen

 

Hráme sa bocciu

Oslava narodenín a menín klientov

 

Pečenie a varenie - slimáčiky z lístkového cesta

 

Práca s papierom - zimné zvieratka, korčule

 

Ďakujeme zo ❤️ za darčeky pre našich klientov CSS Horelica 18

 

Zimný kamaráti- snehuliak

 

Zimné oblečenie

 

Relax v snoezelene

 

Grafomotorické cvičenia

 

Maľovanie farbami - mráz na oknách

 

Športové aktivity

 

Zimné radovánky

 

Hranie hier

 

Práca s papierom

 

Obec Podvysoká darčekmi praje krásne Vianoce klientom CSS Horelica

Neďaleká obec Podvysoká v spolupráci zo ZŠ a MŠ Podvysoká, Obecný úrad Podvysoká, COOP Jednota Podvysoká, farnosť Podvysoká a taktiež obyvatelia obce Podvysoká venovali svoj čas a námahu pre zbieranie darčekov. Centrum sociálnych služieb Horelica bol obdarovaný pre všetkých svojich klientov. A to seniorov na pracovisku Horelici 107 a pre mentálne postihnutých mládežníkov na pracovisku Horelici 18. Blížiace sa obdobie Vianoc, čas radosti a veselosti v tomto náročnom „covidovom“ období nám v zariadení spríjemnila donáška veľkej zásielky prekvapenia pre našich klientov v podobe darčekov. S veľkou radosťou nám odovzdávali zástupcovia obce Podvysoká 15. decembra 2020 zozbierané radosti v podobe krásne zabalených krabičiek s lákavým obsahom. Práve táto radosť sa znásobí na štedrý deň, keď si ju deduško, babička, slečna alebo mládenec otvoria počas štedrovečernej večere. „Milí občania obce Podvysoká zamestnanci i klienti CSS Horelica Vám ďakujú za krásne Vianoce. Ďakujeme iniciátorke zbierky Ing. Evke Korenej a tiež aktérom - pánu starostovi obce Podvysoká JUDr. Jánovi Opialovi, pánu farárovi Mgr. Miroslavovi Várošovi a tiež všetkým občanom a deťom obce Podvysoká, ktorí prispeli svojou radosťou v podobe darčeka. Zo srdca ďakujeme.“

 

Ďakujeme zo ❤️ veľmi pekne

 

Vytváranie Mikulášskej čižmy z papiera

 

Vytváranie koláží jelenčekov

Psychológ - kognitívny tréning

 

Vytváranie snehuliaka Olafa

 

Maľovanie vianočných ozdôb

 

Kreslenie omaľovaniek a grafomotorické cvičenia

 

Výroba papierových čertíkov

 

Vytváranie zavaráninových pohárov otlačkami jabĺk

 

Skrášľovanie zariadenia vianočnou výzdobou

 

Zhotovovanie adventných vencov

 

Výroba papierových jabĺk

 

 

Výroba dáždnika z otlačkov

 

Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci pre nás máš...

Do Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca už ako tradične v decembri zavítala návšteva sv. Mikuláša a jeho pomocníkov. Tento rok sa však návšteva niesla v duchu prísnych protiepidemiologických opatrení vzhľadom k šíreniu sa koronavírusu. Naši klienti so zdravotným a mentálnym znevýhodnením sa museli celý rok obmedzovať v rámci svojich aktivít, preto sa o to viac tešili a radostne očakávali túto návštevu. Pred sv. Mikulášom a jeho pomocníkmi sa prezentovali rôznymi vystúpeniami, za čo boli odmenení sladkým prekvapením. Druhým krásnym zážitkom tohto dňa bola ďalšia príjemná návšteva. Na obed k nám pod okná zariadenia prišla zaspievať skupina Capkovci zo Skalitého. Tento darček pre klientov pripravil primátor Mesta Čadca Ing. Milan Gura, za čo mu veľmi ďakujeme. Klienti skupine spoza okien kývali a tlieskali. Spievajúca návšteva venovala klientom kôš plný dobrôt a sladkostí. Veľká vďaka a radosť sa niesla po celom pracovisku ešte dlho do večera.

 

Klienti Centra sociálnych služieb Horelica 18 na Katarínskej zábave

Najkrajšie sviatky v roku sa nám neodmysliteľne blížia. V Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca sa snažíme i počas tohto obdobia zachovať zvyky, ktoré sa spájajú s Katarínou. V deň oslavy tohto mena sa konávali posledné tanečné zábavy pred nadchádzajúcim adventom, ktorý zakazoval spev a zábavu. Preto i naši klienti s viacnásobným zdravotným znevýhodnením majú vo zvyku tento deň radovánok zavŕšiť tancovačkou s hudbou a hostinou plnou dobrôt. Spontánna zábava dokáže klientov uvoľniť najmä v týchto napätých časoch pandémie. Inštruktorky sociálnej rehabilitácie pripravili pre nich aj niekoľko súťaží. Klienti sa s nadšením zapájali a navzájom povzbudzovali. Počas prestávky sa občerstvili pripravenými dobrotami. Deň plný zážitkov bol prospešný pre nabratie dobrej nálady a pozitívneho nastavenia.

 

Moje ľudské práva

Ľudským právam sa venujú autori vo viacerých dokumentoch, podľa ktorých všetci sme si rovní a všetci sme členmi ľudskej rodiny, ktorá je dôležitá pre slovodu, spravodlivosť a mier na svete. Aj ľuďom s mentálnym postihnutím patria ľudské práva a základné slobody, neslobodno, aby boli diskriminovaní. V Centre sociálnych služieb Horelica 18 sa uskutočnil 2.ročník výtvarnej súťaže „Moje ľudské práva“. Klienti dostali možnosť vyjadriť svoj názor a aktívne sa podieľať na prednáške, besede, ale najmä vo výtvarnej súťaži. Prednáška bola prezentovaná ľahko zrozumiteľným jazykom o práve na súkromie. S našou mládežou sme viedli skupinový rozhovor, kde sme rozprávali o konkrétnych situáciách, ktoré klienti zažívajú denne. Boli oboznámení o svojich právach na súkromie, ale taktiež o rešpektovaní druhého. Po prednáške a diskusii nasledovala výtvarná súťaž. Klienti mali na výber dve témy: „Mám právo na svoje súkromie. Do svojej izby pustím iba toho, koho chcem.“ A druhá téma bola zameraná na slobodu pohybu: „Výlet, ktorý sa mi najviac páčil.“ Naši klienti sa do výtvarnej súťaže dychtivo zapojili, kde výstižne zachytili svoje pozitívne zážitky z výletov. Záver na niesol v duchu sladkej odmeny, ktorá veľmi potešila. Odchádzali s rozšírenými vedomosťami o rešpektovaní svojho i rešpektovaní súkromia svojich kamarátov a nezasahovať tak druhým do ich ľudských práv. Pretože moje ľudské práva končia tam, kde začínajú ľudské práva druhého človeka. Tak sa prakticky učia to, o čom sa teoreticky rozprávame.

 

Workshop v Centre sociálnych služieb Horelica

Celý svet sa nachádza v ťažkom období. Naši klienti v Centre sociálnych služieb Horelica si to plne uvedomujú a veľmi sa snažia dodržiavať všetky protiepidemiologické opatrenia. V zariadení sme minimalizovali skupinové aktivity, aby sme tak zabránili šíreniu koronavírusu. Po minimálnom uvoľnení niektorých opatrení sa naši klienti zúčastnili veľmi peknej akcie, na ktorú nás pozvali naši partneri z Centra podpory a inklúzie Help Net zo Srbska. Centrum je vedúcim celého projektu a partnermi sú členovia Vyšehradskej štvorky – Maďarsko, Česko, Poľsko a Slovensko. Projekt mohol byť realizovaný vďaka podpore Vyšehradského fondu. Naša akcia bola organizovaná práve vďaka tomuto projektu sociálneho rozvoja, ktorého účelom bolo prehĺbiť medzigeneračné porozumenie a dialóg. Našou úlohou v tomto projekte bolo zorganizovať online workshop na tému „Ako nakrútiť krátky film pomocou smarthphonu“. Workshopu sa zúčastnili naši seniori z pracoviska Horelica 107 a mládež z pracoviska Horelica 18. Počas online školenia im lektorka s pomocou našich zamestnancov vysvetľovala ako sa má narábať so smartfónom, ako na ňom používať fotoaparát a video. Všetkým sa to nesmierne páčilo. Dokonca sa pridali aj takí, ktorí na takýchto telefónch robiť nevedeli a naučili sa mnohé užitočné informácie o tom ako narábať s inteligentnými mobilmi. Boli veľmi spokojní. Po workshope nasledovala malá prestávka spojená s občerstvením. Náklady na zorganizovanie wokrshopu hradil hlavný partner. Po skončení workshopu naši seniori a mládež nakrútili propagačné videá o medzigeneračnej solidarite, ktoré budú použité na výrobu filmu. Mládež z pracoviska Horelica 18 natočila ako si nacvičujú divadielko. Naši seniori si dali za úlohu nakrútiť pečenie vianočných oblátkou a propagovanie našej ľudovej kultúry, a to spevom a hrou na heligónke. Celý film s krátkymi videami sa bude následne vysielať v Srbsku a krajinách Vyšehradskej štvorky. Dúfam, že nás naši partneri v budúcnosti prizvú aj k iným projektom. Ďakujeme.

Práca s rôznym materiálom - rozvíjame si naše zručnosti

 

Vyrezávame si tekvice a vyrábame rôzne postavičky

 

Vychádzka do lesa - spoznávanie stromov

 

Tvoríme si koláže stromov

 

Psychológ - modelovanie z plastelíny (kognitívny tréning a relaxácia)

 

Rozvíjame si motorické zručnosti pomocou konštrukčných hier

 

Pracujeme s rôznym druhom materiálu, vyrábame slnečnice, slimáky, hríbiky

 

Hurááá, súťažíme a hráme sa holandský biliard

 

Farbami maľujeme rukatého ježka

 

Cvičíme a posilujeme

 

Kreatívne tvorenie z rôznych druhov materiálov

 

Práce v záhrade

Výlet k ropnému prameňu v Korni

 

Jesenná výzdoba v zariadení

 

Dramatický krúžok - nácvik básní o jeseni

 

Psychológ - kognitívny tréning a relaxácia

 

Pečieme si bábovky a oslavujeme narodeniny a meniny za september

 

Hudobno-pohybové hry

 

Práca s textilom - šitie ochranných rúšok

 

Hráme sa holandský biliard

 

Rozvoj pracovných zručností v dielňach

 

Účasť na svätej omši prostredníctvom televízie

 

Zber úrody

 

Športové aktivity na pracovisku Horelica 18

 

Skrášľovanie okolia pracoviska Horelica 18

 

Rozvoj jemnej motoriky

 

Jesenné tvorenie na pracovisku Horelica 18

 

Na výlete v Oščadnici na Kalvárii

Každý z nás sa poteší novým zážitkom a výnimkou nie sme ani my z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca. Výlety, stretnutia či návštevy sme museli odložiť vzhľadom na ochranu zdravia nás všetkých. O to bola väčšia radosť zúčastniť sa výletu do Oščadnice na Kalváriu. Ráno 9. septembra 2020 sme nedočkavo čakali kým ustúpi naša „kysucká“ ranná hmla. Ukázalo sa nám slniečko a my sme mohli vyštartovať na výlet. Kalvária v Oščadnici je jediná svojho druhu na Kysuciach. Počas príjemnej prechádzky cestou na kopec nás sprevádzali jednotlivé reliéfy zastavení krížovej cesty. Pri nich sme si oddýchli a postúpili vyššie k svojmu cieľu. Na vrchole kopca nás čakal útulný kostolík s krásne upraveným okolím a kamenná jaskyňa, kde sa nachádzala v životnej veľkosti socha Pána Ježiša. Trošku unavení sme sa osviežili a posilnili dobrou svačinou, ktorú nám pripravili naše pani kuchárky. Samozrejme sme si urobili aj niekoľko fotografií na pamiatku. Cesta dole nám rýchlo ubehla a veľmi spokojní sme sa vracali späť do zariadenia. Už teraz sa tešíme na ďalší výlet, kde nazbierame množstvo nových zážitkov.

 

Ako informujeme klientov s viacnásobným znevýhodnením o ľudských právach?

Cieľovou skupinou Centra sociálnych služieb Horelica, pracoviska Horelica 18, Čadca sú fyzicky a psychicky znevýhodnení prijímatelia. Je im poskytovaná celoročná a týždenná pobytová sociálna služba a tiež ambulantná forma sociálnej služby. V rámci udržiavania a rozvíjania schopností a zručností našich klientov sa zameriavame aj na ich informovanosť o ich ľudských právach. Mentálne znevýhodnení ľudia bývajú často zneužívaní svojím okolím, keďže sú ľahko ovplyvniteľní a nedokážu kriticky zhodnotiť úmysly iného človeka. Ľudské práva prislúchajú každému človeku od narodenia a zaručujú určitú kvalitu života a úroveň dôstojnosti. Keďže ich naši klienti často ani nepoznajú, je dôležité, aby sme ich v tejto oblasti informovali a pripomenuli im, že nemusia trpieť nepríjemné správanie druhého človeka, a že sa majú chrániť. Začali sme od základných ľudských práv. Klienti sú informovaní prostredníctvom skupinových rozhovorov jednoduchým jazykom, keďže často ani nerozumejú pojmu ľudské práva. Niektorí klienti si ich zas mýlia s politickým dianím na Slovensku. Preto sa rozprávame o konkrétnych situáciách, ktoré klienti prežívajú. Preberáme pozitívne alebo negatívne alternatívne scenáre, v ktorých by sa mohli ocitnúť. Vysvetľujeme si ako sa máme chrániť, prípadne brániť v rôznych situáciách. Rozoberáme rôzne benefity ľudských práv. Hovoríme aj o negatívnych dôsledkoch, ktoré nastávajú pri ich nedodržiavaní. Klienti tak majú možnosť v rámci komunikácie podieľať sa so svojou vlastnou skúsenosťou a spracovať tak možno aj negatívne zážitky, prípadne sa znovu potešiť príjemnými životnými skúsenosťami. V rámci skupiny sa tiež rozvíja schopnosť počúvať, vzájomne rešpektovať svoje prežívanie, správanie a nezasahovať tak druhým do ich ľudských práv. Pretože moje ľudské práva končia tam, kde začínajú ľudské práva druhého človeka. Tak sa prakticky učia to, o čom sa teoreticky rozprávame.

 

Výsledky našej práce v záhrade

V rámci aktivít na rozvoj pracovných zručností sa v Centre sociálnych služieb Horelica 18 venujeme aj pestovateľským prácam v záhrade. Staráme sa o prípravu pôdy na sadenie zeleniny, úpravu záhonov. V skleníku pripravujeme pôdu na sadenie paradajok, paprík, uhoriek. Po zasadení nám zase starostlivosťou a polievaním zelenina rastie pred očami. V okrasnej časti záhrady sa staráme o kvety, kríky a stromčeky v okrasných skalkách. Práve v tomto období vidíme odmenu za svoju prácu a to v podobe plodov. Pri pobyte vonku si môžeme natrhať čerstvé bylinky a osviežiť sa tak počas teplých letných dní limonádou. Alebo si upečieme cuketový koláč, ugrilujeme cuketu v záhradnom altánku. Vykonávanie rôznych pestovateľských prác v záhrade je zamerané na vytvorenie základných stereotypov pri pestovaní a na správnu manipuláciu s jednoduchým záhradným náradím. Naším cieľom je trvalo sa zameriavať na vytváranie pozitívneho a motivujúceho prostredia, aktivizujúceho k posilneniu sebestačnosti a ľudskej dôstojnosti a zároveň k zvýšeniu kvality života prijímateľov CSS Horelica 18. Výsledky produktov z jednotlivých činností slúžia pre vlastnú potrebu a skrášlenie interiéru aj exteriéru zariadenia.

 

Canisterapia pre zdravotne znevýhodnených klientov Centra sociálnych služieb Horelica 18

Vďaka finančnému príspevku Nadácie Giacomini sme v Centre sociálnych služieb Horelica 18 mohli zrealizovať skupinové a individuálne canisterapeutické stretnutia. Zúčastnili sa ich rodiny, ktoré využívajú službu včasnej intervencie a klienti so zdravotným a mentálnym znevýhodnením. Keďže sú pre nich niektoré aktivity náročné, potrebujú vhodnú motiváciu, aby dokázali rozvíjať svoje schopnosti. Činnosti, pri ktorých ich sprevádza psík, často vykonajú s radosťou a bez odporu, pokiaľ zodpovedajú ich možnostiam výkonu. Pri prekážkovej dráhe musia dávať pozor na rovnováhu a správny pohyb, aby doniesli psíkovi očakávanú pochúťku. Navliekaním farebných obručí na psíka precvičujú rozpoznávanie farieb a pohyby rúk. V rámci skupinových aktivít spolupracujú tak, aby sa im úloha podarila a loptu neodniesol jeden zo psíkov. Musia sa sústrediť, zapájať, odpovedať na otázky canisterapeutov, rozpoznávať a triediť podnety a to všetko prepájajú s pohybom celého tela alebo drobnými pohybmi rúk. Canisterapia v rámci včasnej intervencie bola zameraná na rozvoj predškolských zručností. Pri deťoch s autizmom rozvíjala spoluprácu s okolím a rozširovala ich záujmy o iné aktivity. Pohladkanie psíka tiež vyžaduje kontrolu vlastnej sily, čomu sa deti aj dospelí klienti musia priúčať. Vnímanie a rešpektovanie pocitov psíka rozvíja aj empatiu klientov. Správne vedená canisterapia potrebuje tiež tvorivé canisterapeutky. My sme sa obrátili na W&Fcanis, ktorí pracujú so psíkmi Whisper a Arrow, na ktorých v dobrom spomínajú naši klienti z minulých stretnutí. Účastníci boli vďaka Nadácií Giacomini odbremenení od peňažných výdavkov. Nemuseli tiež cestovať za canisterapiou, čo je pre ľudí so zdravotnou a psychickou diagnózou veľmi zaťažujúce. Tešíme sa na ďalšie príjemné stretnutia, ktoré obohatia, uľahčia a rozvinú život klientov Centra sociálnych služieb Horelica 18.

 

Deň plný hier spojený s opekačkou v Centre sociálnych služieb Horelica 18

Dňa 13. augusta 2020 sme v Centre sociálnych služieb Horelica 18 usporiadali spoločne s klientami aktívny deň plný hier spojený s opekačkou. Prialo nám veľmi pekné, teplé a slnečné počasie. V nádvorí nášho zariadenia sme vytvorili športové stanoviská. Prijímatelia sa mohli rozhodnúť, do ktorej hry sa zapoja. Zdravá súťaživosť bola sprevádzaná veselým smiechom aj na športovom ihrisku, kde si zahrali obľúbenú bocciu. Iní hrali obrie „Človeče, nehnevaj sa,“ kde pri hádzaní kockou prejavovali nefalšovanú radosť. Dobrá nálada, smiech a nadšenie nás sprevádzali i pri hre s padákom. Radostné výkriky a potlesk nás viedol počas jazdy na kolobežkách. Hranie, súťaženie a športovanie sme ukončili veselým spevom a usadili sme sa do nášho záhradného altánku. Veselosť a neformálna zábava nás sprevádzala počas opekania špekáčikov. Do sýtosti sme si pochutnali na grilovanej cuketke, ktorá veľmi rýchlo mizla z grilu. Osviežili sme sa limonádou z čerstvých bylín z našej záhradky. Veselí a v dobrej nálade sme ukončili tento deň, na ktorý budeme ešte dlho spomínať.

 

Spoločne sme si zveľadili priestory na rozvoj pracovných zručností a sociálnu rehabilitáciu pre našich obyvateľov

V Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, sa snažíme o skvalitnenie života obyvateľov rôznym spôsobom znevýhodnených, ktorí sú odkázaní na nepretržitú starostlivosť. Staráme sa o ich fyzickú aj duševnú kondíciu a pomáhame rozvíjať ich individuálne schopnosti. Rozhodli sme sa, že si svojpomocne zveľadíme a obnovíme naše priestory. Terapeutickú a textilnú dielňu určenú na rozvoj pracovných zručností a sociálnu rehabilitáciu sme namaľovali. Šikovné inštruktorky sociálnej rehabilitácie doplnili a skrášlili steny kreslenými obrázkami a textilnými dekoráciami, priestor sme zariadili aj novým nábytkom. Napriek pandémii vírusu Covid-19, ktorá obmedzila naše životy vo viacerých oblastiach, majú klienti veľkú radosť z vylepšených priestorov. Našou snahou je zveľaďovať zariadenie tak, aby sme spríjemnili pobyt našim obyvateľom a zároveň tým prispeli k zvýšeniu kvality ich života.

 

Prežívanie pandémie z pohľadu zdravotne a psychicky znevýhodnených obyvateľov Centra sociálnych služieb Horelica 18

Pandémia koronavírusu zasiahla do života každého z nás. Ako obmedzila život zdravotne a psychicky znevýhodnených v zariadení Centra sociálnych služieb Horelica 18? Títo ľudia boli zvyknutí na častejšie výlety do prírody, na kultúrne alebo športové podujatia. Radi sa začleňovali do spoločnosti a mali kontakt s okolitým svetom. Keďže majú často aj zdravotné problémy, sú zároveň aj ohrozenou skupinou v rámci zvládania spomínaného vírusového ochorenia. Klienti, ktorí rozumejú tejto situácii, boja sa ochorenia a jeho následkov. Niektorí pravidelne navštevujú svojich rodičov počas víkendov, alebo počas sviatkov. Tieto návštevy sú však kvôli karanténnym opatreniam obmedzené. Pre zdravotne a psychicky znevýhodnených je dôležitá určitá rutina v rámci ambulantného, týždenného ako aj celoročného režimu. Keďže nedokážu presne pochopiť svet okolo seba, vytvára im rutina bezpečné prostredie. V rámci režimu si osvojujú schopnosti a zručnosti, ktoré im pomáhajú stávať sa funkčnejšími a samostatnejšími. Karanténne obmedzenia ich pripravujú o príjemné zážitky, na ktoré boli zvyknutí a tvorili súčasť ich života. Preto sa môžu cítiť nepríjemne a pociťovať úzkosť. Pokiaľ sa k tomu pridá aj strach z ochorenia, môže sa správanie klientov v zariadení zmeniť. Zvýšená agresia, depresia, somatické problémy bez zjavnej príčiny, to všetko môže byť prejavom úzkosti. Preto v tomto čase venujeme väčšiu pozornosť aj psychickému zdraviu našich klientov. Podporuje zachovanie rodinných väzieb prostredníctvom telefonického kontaktu. Rozprávame sa s prijímateľmi o zmenách režimu v súvislosti s karanténnymi opatreniami. Vypočujeme si ich obavy. Pokiaľ je to potrebné, je im poskytované psychologické poradenstvo v tejto oblasti. Príjemným spestrením je aj relaxácia v Snoezelen miestnosti, ktorá pomáha zmierňovať úzkosť a podporuje aj klientov, ktorí nekomunikujú alebo nemajú kompetencie na to, aby bolo pre nich psychologické poradenstvo účinné. Tieto stretnutia tiež sprevádzajú bezpečnostné opatrenia ako nosenie rúška, vetranie a dostatočný odstup medzi psychológom a klientom. A hoci karanténne opatrenia z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu pretrvávajú, dokážeme aspoň takýmto spôsobom podporiť psychické zvládanie tejto situácie u našich obyvateľov.

Pohybové aktivity klientov Centra sociálnych služieb Horelica 18 pri aktuálnych opatreniach

Prioritou Centra sociálnych služieb Horelica 18 je dodržiavanie potrebných karanténnych opatrení v súvislosti s prevenciou šírenia vírusu Covid-19. Sú to opatrenia, ktoré sme vhodnou formou podali našim prijímateľom a to najmä dodržiavanie prísnych hygienických pravidiel ako časté umývanie a dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupu od druhých klientov, obmedzenie aktivít v rámci zariadenia, používanie ochranných rúšok. Klienti pozorne vnímajú aktuálnu situáciu, preto je potrebné pre nich zabezpečiť taký program, ktorý v rámci opatrení môžu absolvovať. Prikladáme dôležitosť podpore imunitného systému, ktorý priamo súvisí i s pohybovými aktivitami našich klientov. Tieto aktivity absolvujú v areáli budovy zariadenia, kde majú možnosť udržiavať si fyzickú kondíciu vo forme napr. posilňovacích cvičení vo fit-parku, hrania loptových hier, bicyklovania a podobne. Tieto činnosti im zároveň pomáhajú prekonávať dočasné obmedzenia a zvládať toto náročné obdobie.

Fašiangové veselenie v Centre sociálnych služieb Horelica 18

Pozor, pozor, práve dnes

začína sa veľký ples.

Berte masky, je tu bál,

rozkrútime karneval.

Vo štvrtok 20. februára 2020 sa v Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, ozývala hudba a šťastný smiech našich obyvateľov. Konečne nastal deň dlho očakávaného karnevalu. Účastníci sa za pomoci inštruktoriek sociálnej rehabilitácie premenili na rôzne rozprávkové bytosti a zvieratká a zábava sa mohla začať. Rôzne tanečné kreácie predvádzali na tanečnom parkete šašovia, včielky, sliepočky, ale našiel sa tu aj horár, lekárka, psík, kráľ alebo tanečnica. Bol to vydarený a veselý karneval, ktorý sme si všetci v príjemnej atmosfére užili.

Mládežníci z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, na výlete vo Vysokých Tatrách

V utorok 11. februára 2020 sme sa vybrali navštíviť naše krásne Vysoké Tatry. Do Tatier sme cestovali vlakmi, veľmi sme si to užívali, sledovali sme okolitú prírodu aj mestá. Zo Starého Smokovca sme sa na Hrebienok pohodlne vyviezli pozemnou lanovkou. Tam sme sa preniesli do ľadovej rozprávky a navštívili sme veľkolepý Tatranský ľadový dóm. Tento rok sa nesie v téme Notre-Dame, Katedrály Matky Božej v Paríži. Katedrála vytesaná z ľadu sa nám všetkým veľmi páčila. V druhej kupole sme si pozreli rôzne ľadové sochy, ktoré boli zaujímavo osvetlené. Počas celého dňa sme si užívali mrazivú, ale krásnu tatranskú prírodu. V poobedných hodinách sme sa išli zohriať do cukrárne pri teplom čaji, káve a koláčikoch. Domov sme sa vrátili až večer veľmi unavení, ale šťastní a plní zážitkov z krásne prežitého dňa

Deň zvierat v ZOO Bojnice

Centrum sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, už niekoľko rokov spolupracuje s Trenčianskou nadáciou Fond Dr. Klauna. Začiatkom októbra nás pozvali na podujatie Deň zvierat, ktoré zorganizovali v spolupráci so Zoologickou záhradou v Bojniciach. Pozvanie sme s radosťou prijali a 4. októbra 2019, kedy je zároveň aj Svetový deň zvierat, sme sa vybrali do Bojníc. Cesta nám ubehla veľmi rýchlo. Po príchode nás privítali zamestnanci ZOO Bojnice, ktorí nás zároveň aj sprevádzali. Po úvodnej inštruktáži sme sa rozdelili do troch skupín. Začali sme v prednáškovej sále Národnej zoologickej záhrady Bojnice a potom sme sa vybrali za zvieratkami. V rámci prehliadky sa nám predstavil klaun Adyno so svojím športovým vystúpením a zároveň sme si s ním zašportovali a zabavili sa. Nasledovalo interaktívne vystúpenie ďalšieho klauna, s ktorým sme spoločne precestovali svet a spoznali zvieratká, ktoré žijú na rôznych kontinentoch. V závere sme si zaspievali, zatancovali a prešli sa po rozprávke. Klauni spolu so zamestnancami ZOO sa s nami rozlúčili a darovali nám sladkosti a drobné suveníry, ktoré nám budú pripomínať krásne chvíle. Veselý a príjemný deň umocňovalo i pekné a slnečné počasie. Cestou naspäť sme sa rozprávali o tom, čo sme počas dňa zažili. Pozitívne naladení a príjemne unavení sme sa vrátili domov.

Mládežníci z Centra sociálnych služieb Horelica18 v Areáli športu a oddychu v Turzovke

V jedno slnečné júlové ráno sme sa vybrali navštíviť Areál športu a oddychu v Turzovke. Všetci sme boli plní očakávaní a veľmi sme sa tešili na vozenie sa na šliapacích motokárach a kolobežkách. Po príchode do areálu sme si vyskúšali najprv rôzne hojdačky, preliezky, kolotoč a posilňovacie stroje. Potom sme mali možnosť zašoférovať si na šliapacích motokárach a kolobežkách, ktoré sa nám zo všetkého najviac páčili. Predbiehali sme sa, naháňali a mali sme z toho veľkú radosť. Neprekážalo nám ani chladnejšie počasie. Po odchode z areálu sme sa ešte poprechádzali centrom mesta Turzovka a samozrejme neobišli sme ani cukráreň, v ktorej sme si všetci pochutnali na koláčiku a kávičke. Tento deň sme si všetci užili a spokojní sme sa vrátili naspäť domov.

Krásne prežitý deň v Zoologickej záhrade v Zlíne

Dňa 07. augusta 2019 sme ráno v Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, nedočkavo postávali pri oknách a čakali, kedy príde pre nás autobus. Veľmi sme sa už tešili do zoologickej záhrady v Zlíne. Cestou sme pozorovali okolie, rozprávali sme sa a zrazu sme zistili, že sme v cieli. Tunajšia zoologická záhrada je veľmi rozsiahle miesto v krásnom prostredí, ku ktorému patrí nádherný zámok aj s priľahlým parkom. Po príchode do areálu a zakúpení lístkov sme si dali krátku prestávku na občerstvenie. Nasledovala prehliadka zvierat, ktorá je usporiadaná podľa ich domovských kontinentov. Najviac nás zaujali opice a ich mláďatká a pekný výbeh mali aj slony a žirafy. Výnimočné boli tulene, hyeny, tučniaky, obrovské korytnačky aj krokodíly. V odpočinkových zónach sme si dopriali obed a kávičku. Neskôr po jazde vláčikom, ktorá sa nám všetkým veľmi páčila, sme sa zastavili pri špeciálnej kaviarni, kde sme si pochutnali na čokoládových pralinkách a zmrzline. Na záver nášho putovania sme sa presunuli ešte k zámku, pri ktorom sme sa osviežili vodou z fontány. Po celý deň nás sprevádzalo nádherné slnečné počasie a cestou naspäť v autobuse sme si ešte zaspievali naše obľúbené ľudové piesne a bohatší o nové zážitky sme sa vrátili naspäť domov.

Spoločne strávený výlet v Turčianskych Tepliciach

Koncom júla 2019 sme si z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, naplánovali celodenný výlet. Naša cesta vlakom sa začala už ráno o 08.00hod. a cestovanie nám veľmi rýchlo ubehlo. Po príchode do Turčianskych Teplíc sme si na začiatok najprv v bazéne zacvičili s animátormi. Potom sme si vyskúšali vodný vír aj šmýkačku. Nasledovalo vyšantenie sa vo vnútorných aj vonkajších bazénoch. Keď sme vyhladli, posilnili sme sa dobrým obedom, ktorý nám pripravili naše šikovné pani kuchárky a šup naspäť do vody. Pred odchodom sme si ešte dopriali zmrzlinu a vrátili sme sa vlakom naspäť domov. Všetci sme prežili pekný slnečný deň plný nových zážitkov, krásnych pocitov a ešte dlho budeme na tento výlet spomínať.

Mládežníci z Centra sociálnych služieb Horelica 18 prežili krásny deň v Terchovej

Vo štvrtok 18. júla 2019 sme navštívili krásnu obec Terchová. Po príchode na miesto sme po turistickom chodníku, ktorý viedol cez lesík, vyšli až k rozhľadni s názvom Terchovské srdce. Tento chodník bol miestami dosť náročný, ale my sme ho vzájomnou pomocou zvládli veľmi dobre. Z rozhľadne sme za odmenu mali krásny výhľad na celú obec Terchová aj kopce Malej Fatry. Po návrate z rozhľadne sme sa posilnili dobrým obedom, ktorý nám pripravili naše šikovné pani kuchárky a zároveň sme si posedeli na lavičkách pod sochou Juraja Jánošíka. Odtiaľ sme potom Terchovským vláčikom absolvovali okružnú jazdu celou obcou Terchová. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o obci a vychutnali sme si čaro krásnej prírody v Národnom parku Malej Fatry. Naše putovanie sme ukončili sladkým občerstvením v miestnej cukrárni. Príjemne unavení, ale plní nezabudnuteľných zážitkov sme sa vrátili naspäť domov.

Oslava menín a narodenín klientov v Centre sociálnych služieb Horelica 18

„Všetko dobré k Tvojmu sviatku, prijmi moje želanie, nech Ti šťastie, zdravie, láska, nablízku vždy zostane.“ V stredu 26. júna 2019 sa stretli v spoločenskej miestnosti Centra sociálnych služieb Horelica 18, oslávenci i gratulanti na júnovom „narodeninovo – meninovom posedení.“ Oslávili svoje narodeniny a meniny za mesiac jún. Vo veľkom zastúpení to boli hlavne Petrovia a Pavlovia, Petry, Róbert a narodeniny oslávila Silvia, Michaela, Lukáško a Ľuboško. Všetci zúčastnení si svojpomocne pripravili občerstvenie, upiekli jahodovú bublaninu so šľahačkou a o príjemnú zábavu sa postarali naše inštruktorky sociálnej rehabilitácie Zuzka a Silvia.

Klienti Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, strávili príjemný deň na výlete v netradičnom rozprávkovom svete

Vo štvrtok 20. júna 2019 sme sa vybrali na Donovaly neďaleko Banskej Bystrice, kde sa rozprestiera netradičný rozprávkový svet pre malých i veľkých – Habakuky. Cesta autobusom nám ubehla veľmi rýchlo. Dobšinského rozprávkový svet tvoria domčeky v štýle ľudovo - fantazijnej architektúry. Prostredie Habakukov nás po príchode veľmi očarilo. Po krátkom občerstvení sme sa už tešili na prvú rozprávku Fundži, palica, cepy von z vreca. Potom sme si spoločne na lúke pozreli malú zvieraciu farmu a zároveň sme si vyskúšali preliezky aj hojdačky. Neskôr nás už Bubeník svojím bubnovaním upozornil, že sa chystá ďalšia rozprávka O zlatej priadke. Nasledovalo občerstvenie, pochutnali sme si aj na kávičke a pozreli si Škrupinový zámok s jazierkom, amfiteáter alebo obchodný dom. Za občerstvenie a suveníry sme museli zaplatiť iba rozprávkovou menou – zlatými alebo striebornými habakukami, ktoré sme si vymenili v miestnej rozprávkovej zmenárni. Poslednou treťou bola rozprávka Ďuro Truľo. Po jej skončení sme sa posilnili dobrým obedom. Rozlúčili sme sa s hercami, poďakovali sme za ich vystúpenia a obohatení o nové zážitky, ktoré nás vtiahli do úžasného sveta fantázie, sme sa pobrali naspäť domov.

Výlet mládežníkov z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, do mesta na zmrzlinu

V utorok 25.06.2019 sme sa zobudili do krásneho slnečného dňa, ktorý sme využili na malý výlet do mesta za studeným osviežením. Cestovali sme autobusom. Po príchode do Čadce sme si najprv oddýchli pri kostolíku, kde sme obdivovali krásne stromy. Následne sme sa pobrali na zmrzlinový pohár s čokoládovým sirupom. Ľubka si ešte stihla poobzerať všetky bábätká v kočiaroch a aj ostatní sledovali dianie okolo seba. V tieni stromov sme počkali na najbližší autobus naspäť. Domov sme sa vrátili spokojní z krásne prežitého dopoludnia.

Kristínka a Jakub reprezentovali Centrum sociálnych služieb Horelica na 2. ročníku súťaže „Hraj a nehnevaj sa“

Dňa 06. júna 2019 sme sa hneď ráno vybrali s Kristínkou a Jakubom do Závažnej Poruby. Konal sa tu 2.ročník súťaže „Hraj a nehnevaj sa,“ ktorý organizovalo Centrum sociálnych služieb Anima z Liptovského Mikuláša. Cesta autom bola príjemná a ubiehala veľmi rýchlo. Po príchode do Závažnej Poruby sme sa navzájom privítali s ostatnými kamarátmi z iných zariadení. Po krátkom príhovore pána riaditeľa Ing. Petra Huťana z Centra sociálnych služieb Anima a kultúrnom programe sme išli hrať. Na začiatku si každé zariadenie vylosovalo, kto s kým bude hrať. My sme si vylosovali klientov z Centra sociálnych služieb Orava, pracovisko Tvrdošín. Aj napriek veľkej snahe a odhodlaniu sa nám ale nepodarilo zvíťaziť. Popoludní sme si ešte pozreli ukážke práce polície so psíkmi, vypočuli sme si ľudové piesne v podaní seniorov z Liptovského Mikuláša. V hraní „Človeče, nehnevaj sa“ sa nám síce moc nedarilo, ale v záverečnej tombole sme vyhrali zopár pekných cien. Na záver každé zariadenie bolo obdarované nádherným darčekom v podobe anjela a vankúšika v tvare sovičky. Naspäť domov sme sa vrátili v podvečerných hodinách príjemne unavení, ale spokojní z krásne prežitého dňa, na ktorý budeme ešte dlho spomínať.

Klienti z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, navštívili Kysuckú knižnicu v Čadci

Začiatkom júna 2019 sme sa vybrali navštíviť Kysuckú knižnicu v Čadci. Boli sme plní očakávania, čo si pre nás pracovníčky pripravili. Po príchode do Kysuckej knižnice nás srdečne privítala pani Pagáčová, ktorá si pre nás pripravila úlohy a zaujímavé rozprávanie o prírode a zvieratkách. Porozprávala nám o zvieratkách na babkinom dvore, ale aj o tých, ktoré žijú v lese a na lúke. Najviac nás zaujalo rozprávanie o zvieratkách žijúcich v zoologických záhradách a tiež sme sa dozvedeli, že prvá Zoologická záhrada vznikla pred 3000 rokmi v Číne a volala sa Záhrada poznania. Po besede sme sa presunuli do oddelenia kníh, kde sme si spoločne prezreli rôzne encyklopédie o zvieratkách. Vďaka pracovníčkam Kysuckej knižnice v Čadci sme prežili príjemné chvíle, upevnili sme si vedomosti, ktoré sme o zvieratkách vedeli a naučili sme sa veľa nových informácií. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

Klienti z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, sa zúčastnili akcie „Parádny deň“ v Žiline

Posledný májový deň sme prijali pozvanie na 11. ročník akcie s názvom „Parádny deň 11,“ alebo „Každý z nás je prvý,“ ktorá bola organizovaná v areáli Spojenej školy v Žiline. Jej hlavným cieľom bola nielen propagácia športu pre osoby s akýmkoľvek druhom postihnutia, ale predovšetkým pomôcť zdravým študentom uvedomiť si nevyčísliteľnú hodnotu zdravia a naučiť ich vnímať osoby s postihnutím ako rovnocenných partnerov. Súťažili sme v rôznych disciplínach, pri ktorých sme si vyskúšali veľmi netradičné chápanie pohybu. Napríklad streľba lukom, triafanie na kolky, hádzanie kruhov na cieľ, beh okolo prekážok, slalom na kolobežke okolo prekážok, striekanie vody z hasiacej hadice na cieľ a podobne. Za každú absolvovanú disciplínu sme zbierali postupne pečiatky, ktoré sme na záver vymenili za rôzne darčekové predmety. Nasledovala prehliadka hasiaceho vozidla, v ktorom boli všetky potrebné veci, ktoré používajú hasiči pri požiaroch, prípadne vzniknutých povodniach. Súčasťou akcie boli aj prezentácie klasických a aplikovaných športových aktivít a zaujímavý kultúrny program. Tento deň sme si naplno užili, získali sme veľa nových kamarátov a zažili ďalšie dobrodružstvá.

Mládežníci z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, na športových hrách v Terchovej

Začiatkom júna 2019 sme po roku opäť zažili dva dni plné športovania a dobrej zábavy. Zúčastnili sme sa 15.ročníka Športových hier zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, ktoré sa konali v Terchovej. Z nášho zariadenia nás reprezentoval Matúško, Monika, Betka a Maťko. Súťažili sme v štyroch disciplínach a to triafanie na cieľ, kolky, štipce a poslednou disciplínou bol vedomostný kvíz. V hode na kolky získala naša Monika 1.miesto, obhájila tak minuloročné zlato. Matúško zase vynikal vo vedomostnom kvíze, kde získal plný počet bodov, diplom aj zlatú medailu. Zo svojho úspechu mali obaja obrovskú radosť. Maťko bol vyhlásený za najsnaživejšieho športovca, čo bolo pre nás všetkých príjemným prekvapením. Získal diplom i medailu a veľmi sa teší, že ich ukáže svojej mame. Večer sme sa zabávali na spoločnej diskotéke, kde sme si zároveň našli aj veľa nových kamarátov. Ako prekvapenie sme dostali veľkú sladkú banánovú tortu. Po únavnom, ale veľmi príjemnom dni sme sa pobrali oddýchnuť si do hotela a načerpať sily na ďalší deň, ktorý bol tiež veľmi zaujímavý a zábavný. Máme radosť, že sme sa stali súčasťou týchto nádherných dní a už teraz sa tešíme na ďalší ročník športových hier.

Klienti Centra sociálnych služieb Horelica navštívili Kysuckú hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste

Hviezdna obloha ukrýva veľa tajomstiev, ktoré ľudstvo od nepamäti priťahujú. Slnečná sústava, mliečna dráha, kométy, čierna diera sú pojmy, ktoré všetci poznáme, ale predsa sú nejako od nás vzdialené. Fascinuje nás predstava, že vo vesmíre existuje aj iná inteligencia okrem nás. Na túto dobrodružnú cestu sme sa spoločne s našimi klientmi z oboch pracovísk vybrali v jeden teplý júnový deň. Na tvárach našich klientov bolo vidieť nadšenie a túžbu objaviť zaujímavosti a koniec koncov sa naučiť ďalšie informácie o nekonečnom vesmíre. Chuť objavovať a tešiť sa z nových vedomostí, prináša nový obzor nášho poznania. Naša návšteva začala poučnou prednáškou lektorky, ktorá pútavou formou ponúkla veľa zaujímavosti o slnečnej sústave. Klienti mali možnosť pozrieť si 3D rozprávku o Shrekovi, ktorá sa im veľmi páčila. Počasie nám prialo a všetci zúčastnení sa tešili z krásnych chvíľ, ktoré prežili na potulkách po tajomnom vesmíre.

Medzinárodný deň detí v Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18

Vidieť radosť v detských očiach je jeden z najkrajších darov, ktoré môžeme v živote dostať. A preto sme neváhali a usporiadali sme pre „naše“ deti a zároveň aj pre rodičov vo štvrtok 06.06.2019 pekný deň plný zábavy, radosti a smiechu. Program, v ktorom nechýbali súťaže a hry, pohyb, tanec, rôzne atrakcie a dokonca aj tombola, si pripravili pre nás sociálne pracovníčky z pracoviska Horelica 107. Spestrením celej udalosti bola folklórna skupina Staškovanka zo Staškova. Strávili sme spolu pekné chvíle a príjemne sa zabavili. Počasie nám prialo, slniečko nás hrialo a my sme si všetci tento nádherný deň naplno užili.

MOJE ĽUDSKÉ PRÁVA

V Centre sociálnych služieb Horelica 18 sa dňa 10.06.2019 uskutočnil 1. ročník výtvarnej súťaže „Moje ľudské práva“. Ľudské práva platia pre každého človeka. Významným legislatívnym dokumentom ovplyvňujúcim život osôb so zdravotným postihnutím je Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. V Slovenskej republike bol Dohovor ratifikovaný v roku 2010. Ľudia s mentálnym postihnutím predstavujú špecifickú skupinu, ktorá potrebuje celoživotnú podporu v rôznych oblastiach. Aj oni majú právo vyjadriť svoj názor a aktívne sa podieľať na riešení svojich problémov v oblasti vzťahov, vzdelávania, práce a trávenia voľného času. Pred výtvarnou súťažou boli klienti informovaní ľahko zrozumiteľným jazykom o právach ľudí so zdravotným postihnutím týkajúcich sa bezbariérového života a práva vyjadriť svoj názor. Klienti mali za úlohu navrhnúť plagáty na témy: „Predstav si bezbariérový život zdravotne postihnutého“ a „Sloboda prejavu sa týka aj mňa“. Do uvedenej súťaže sa zapojilo viacero klientov, ktorí nakreslili množstvo obrázkov k uvedeným témam. Obrázky stvárňovali ich aktívny život v spoločnosti – účasť na akciách a spoločenských podujatiach, voľnočasové aktivity a vzájomnú komunikáciu. Po ukončení súťaže získali zúčastnení klienti sladkú odmenu.

Mládežníci z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, navštívili Bábkové divadlo v Žiline

V utorok 14. mája 2019 sme sa vybrali s našimi klientmi z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, do Bábkového divadla v Žiline. Všetci sme sa už vopred tešili na cestu vlakom aj na nové predstavenie, ktoré si budeme môcť pozrieť. Tentokrát to bola rozprávka „Lovci duchov.“ Dej sa odohrával v samotnom meste Žilina. Našim klientom sa zaujímavý príbeh veľmi páčil, zároveň sa trošku báli duchov, najmä Svetlonosa. Na konci predstavenia sme účinkujúcim hercom všetci silno tlieskali. Cestou sme sa zastavili v cukrárni, kde sme si pochutnali na výbornom koláčiku, kávičke a zároveň sme si aj trošku oddýchli. Tento deň bol síce veľmi chladný a upršaný, ale my sme sa vrátili domov šťastní a bohatší o nové zážitky.

Vystúpenie mládeže z Centra sociálnych služieb Horelica na pracovisku Horelica 107 s jarným pásmom

 

Rozhodli sme sa, že urobíme radosť prijímateľom v Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 107 a tak sme si pripravili jarné pásmo recitácií, spojených so spevom a tancom s názvom „Vítanie jari.“ Poctivo sme si nacvičovali texty piesní, básní a vytrvalo sme si opakovali tanečné kroky. Vystupovali sme oblečení v ľudových krojoch, ktoré sme si sami vlastnoručne ušili. Naše vystúpenie bolo odmenené veľkým potleskom a nechýbala ani sladká odmena. Strávili sme príjemné dopoludnie a domov sme sa vrátili spokojní, že sa nám predstavenie vydarilo.

 

Návšteva filmového predstavenia

V jarný marcový deň 28.03.2019 sa mládežníci Centra sociálnych služieb Horelica vybrali do Kultúrneho domu do Čadce na filmové predstavenie: „Unesená nevesta“. Už od rána panovala medzi klientmi veselá nálada a radostné očakávania z plánovaného výletu. Cestu do Čadce aj naspäť sme absolvovali autobusom. Pred filmovým predstavením sa klienti nášho zariadenia stretli v cukrárni so svojimi kamarátmi – klientmi Centra sociálnych služieb Slniečko z Oščadnice. V cukrárni si pochutili na sladkom koláčiku a dobrej kávičke. Po krátkom občerstvení sa spoločne premiestnili do kinosály, kde sa už začala pekná rozprávky o unesenej princeznej, ktorú vyslobodil udatný princ. Klientom sa rozprávka veľmi páčila, z návštevy kina mali veľkú radosť. Už teraz sa tešia na ďalšie kultúrne a spoločenské podujatia.

Klienti z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, piekli bábovku aj muffiny

V jedno utorkové dopoludnie sme sa s klientami z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18 rozhodli, že si zdokonalíme svoje kuchárske schopnosti a niečo dobré si upečieme. Rozhodli sme sa pre bábovku a muffiny. Najskôr sme si pripravili všetky potrebné ingrediencie, riad a rozdelili sme si úlohy. Každý prispel svojou prácou podľa svojich možností a schopností, vzájomne sme si pomáhali. Všetci sme boli s výsledkom práce spokojní. Bábovka aj muffinky nám veľmi chutili a ponúkli sme aj ostatných kamarátov zo zariadenia. Už teraz sa tešíme na naše ďalšie kuchárske úspechy.

Divadelné predstavenie Pinokio pre klientov z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18

Vo štvrtok 14. marca 2019 zavítali do nášho Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, profesionálni herci Divadla zo šuflíka. Skvelým hereckým výkonom nám predviedli divadelné predstavenie pod názvom „Pinokio.“ Všetci sme si mohli s Pinokiom zaspievať a zažili sme veľké dobrodružstvo. Spolu s Modrou Vílou sme kúzlili a vyčarovali sme nielen dlhý nos za Pinokiove klamstvá. Nakoniec sme sa stali svedkami ako sa z drevenej bábky stal dobrosrdečný a obetavý ozajstný chlapec. Farebné kostýmy, hudba a krásne spevácke výkony upútali pozornosť všetkých zúčastnených. Ďakujeme profesionálnym hercom z Divadla zo šuflíka za skvelý herecký výkon aj za príjemné spestrenie dňa nám všetkým. Už teraz sa tešíme na ďalšie vystúpenie, ktoré si pre nás herci pripravia.

Fašiangová zábava v Centre sociálnych služieb Horelica

Fašiangy predchádzajú veľkonočnému pôstnemu obdobiu, začínajú sa na Troch Kráľov a končia Popolcovou stredou. V minulosti tak ako aj dnes sú obdobím hodovania, veselosti a ich vyvrcholením je fašiangová zábava. Centrum sociálnych služieb Horelica pripravilo pre svojich klientov fašiangovú zábavu, ktorá sa uskutočnila začiatkom marca. Napriek tomu, že nás prekvapila neočakávaná technická porucha, a to výpadok elektrickej energie, spoločnými silami sme i tak zrealizovali túto veselú akciu. Naším hudobným hosťom bola skupina Tyrkys, ktorá dokázala svojím umením spríjemniť zábavu počas celej akcie. Spev za sprievodu harmoniky a huslí sa niesol vyzdobenou jedálňou. Dobrá nálada ovládla všetkých prítomných. Vtipné masky, ktoré pripravila šikovná inštruktorka sociálnej rehabilitácie Mirka, nás všetkých vtiahli do víru pravej fašiangovej veselice. Ani mládež s mentálnym postihnutím z pracoviska Horelica 18 neodolala originálnym maskám a s nadšením sa premenila na policajtov alebo gazdinky. Po speve a tanci sme si pochutnali na výborných šiškách, ktoré pre nás s láskou pripravili naše šikovné kuchárky. Na záver zábavy bola tombola, ktorá ešte viac spríjemnila a umocnila tento pekný deň. Fašiangovou zábavou sa skončilo obdobie veselosti a nastal pôst, kedy sa všetci môžeme stíšiť a pripraviť na slávenie najväčšieho kresťanského sviatku – Veľkej noci.

Vystúpenie klientov z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, v Pedagogickej a sociálnej akadémii sv. Márie Goretti v Čadci

V tomto krásnom zimnom období sme sa rozhodli, že urobíme radosť študentkám a pedagógom z Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti v Čadci. Po dohodnutí potrebných organizačných záležitostí sme sa začali poctivo pripravovať na naše ľudové, tanečné a hudobné vystúpenie. Poctivo sme si nacvičovali texty piesní. Vytrvalo sme si opakovali tanečné kroky s vlastnou choreografiou a vlastnoručne ušitými ľudovými krojmi. S naším programom sme v akadémii vystupovali vo veľkej telocvični. Všetkých sme prekvapili nielen krásnym spevom, ale aj dobre zvládnutými tanečnými krokmi. Naše vystúpenie bolo odmenené veľkým potleskom a nechýbala ani sladká odmena. Strávili sme príjemné dopoludnie a domov sme sa vrátili spokojní, že sa nám predstavenie vydarilo. Priniesli sme si veľa pekných zážitkov a už teraz sa tešíme ako na budúci rok znova vystúpime s novým programom.

 

 

Dar dvakrát darovaný

Služba včasnej intervencie v Centre sociálnych služieb Horelica posiela veľké ĎAKUJEM „správnej partii“ zamestnancov Stavivá Čadca, kúpeľňové štúdio. Tento kolektív vyhral v súťaži televízor a spoločne sa rozhodli dar opäť darovať. Obrátili sa na službu včasnej intervencie, aby im pomohla nájsť správneho adresáta a to rodinu, ktorá sa nachádza v hmotnej núdzi a majú deti, ktoré by potešil nový televízor na Vianoce. Vybrali sme mamičku, ktorá potrebuje podporu, pretože sa sama stará o štvorročného synčeka s Downovým syndrómom. „Správna partia“ dala ešte dokopy potraviny, drogériu a hračky, ktoré spolu s novým televízorom osobne odovzdali mamičke. Osobné stretnutie zanechalo na nich hlboký dojem a tak sa rozhodli, že v budúcom roku každý z nich mesačne odloží jeden stravný lístok a po pol roku zozbierané poukážky pôjdu na správnu vec. Ďakujeme. Autor článku: Mgr. Jaroslava Durčáková, vedúca sociálneho úseku

Katarínska zábava v Centre sociálnych služieb Horelica

Meno Katarína sa na Slovensku teší veľkej obľube. K tomuto menu sa viaže veľa ľudových zvykov, tradícií, zákazov alebo príkazov. Medzi najpopulárnejšie ľudové tradície, súvisiace s týmto menom, patria Katarínske zábavy. V tento deň bola posledná možnosť si zatancovať, zaspievať a tiež dosýta sa najesť. Po dni svätej Kataríny nastalo pôstne adventné obdobie. Ako každý rok aj tento, Centrum sociálnych služieb Horelica koncom novembra zorganizovalo pre svojich klientov Katarínsku zábavu. Slávnostne pripravená jedáleň privítala nielen seniorov, ale aj mládež z druhého pracoviska Horelica 18. O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina Tyrkys, ktorá svojou bohatou hudobnou produkciou spríjemnila akciu. Tanečný parket bol zaplnený a niektorí tanečníci prekvapovali svojim tanečným umením. Láska k tancu a k piesňam je hlboko vtlačená pečať do osobnosti človeka, ktorú nedokáže vymazať ani neúprosný čas. Na viacerých tvárach bolo vidieť spomínanie na časy, kedy sa mohli aktívne zapájať do tanečných kôl Katarínskej zábavy. Rozmanitosť piesní, veselosť, dobrá nálada a úsmevy boli hlavnými atribútmi celej vydarenej akcie.

 

Klaun Pepele na návšteve v Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18

Vo štvrtok 18. októbra 2018 nás prišiel navštíviť Dr. Klaun z Trenčianskej nadácie. Tentokrát prišiel medzi nás klaun Pepele, ktorý nám predstavil svoj cirkus a zvieratká. Medveďa Macka, ktorý v cirkuse spieval, líšku parádnicu, tigra kuchára a aj krtka, ktorý premietal filmy. Predviedol nám ako sa žongluje s loptičkami a aj my sme sa stali súčasťou predstavenia. Robko, Vlasta, Ľubko aj Olinka žonglovali, ďalší odvážlivci si zase mali možnosť vyskúšať cvičenie s gymnastickým kruhom. Klaun Pepele nám potom zahral aj na harmonike a gitare. Všetci sme si spoločne zaspievali i zatancovali. Na záver vystúpenia sme si zaspievali rozlúčkovú pieseň „Si kočka, si kočka.“ Klaun Pepele bol veľmi vtipný, mal farebné oblečenie a veľké topánky. Bolo nám veselo a všetci sme sa zabávali. Návšteva klauna nás milo potešila, spríjemnila nám deň a priniesla nám všetkým príjemný zážitok.

Klienti z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, navštívili Kysuckú knižnicu v Čadci

Začiatkom októbra 2018 sme sa vybrali navštíviť Kysuckú knižnicu v Čadci. Boli sme plní očakávania, čo si pre nás pracovníčky pripravili. Po príchode do Kysuckej knižnice sme sa zoznámili s pani Martinkou Pitalovou, ktorá si pre nás pripravila zaujímavé rozprávanie a následne aj tvorenie o vesmíre, o planétach, o slnku, ale aj o mesiaci. Naši mládežníci potom kreslili, lepili, skladali farebný papier a podarilo sa im zhotoviť veľmi pekné diela vesmíru s raketou, vesmíru s planétami a aj s mimozemšťanmi. Klienti zaujato počúvali pani Martinku a veľmi usilovne pracovali. Najviac vedomostí z tohto stretnutia si odniesol klient Matúško, ktorý nám cestou späť v autobuse rozprával, čo všetko si zapamätal. Vďaka pracovníčkam Kysuckej knižnice v Čadci sme prežili príjemné chvíle a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

 

Vystúpenie klientov z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, na Žilinskom Oskarovi 2018

Vo štvrtok 11. októbra 2018 sa konal už 14. ročník krajskej súťažnej prehliadky dramatického, hudobného, speváckeho a tanečného umenia klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pod názvom „Žilinský Oskar 2018.“ Dom kultúry v obci Turie prepožičal svoje priestory takmer 230 klientom. Tentokrát podujatie usporiadalo Centrum sociálnych služieb TAU Turie. Rozhodli sme sa pre spev detských ľudových piesní a riekaniek spojených s tancom. Všetci účinkujúci sa v rámci dramatického krúžku poctivo pripravovali, nacvičovali si texty piesní, aby ich vedeli naspamäť. Vytrvalo si po každom nácviku opakovali tanečné kroky a žili intenzívnymi prípravami už dva mesiace vopred. Vytvorili sme si vlastnú choreografiu a sami sme si ušili ľudové kroje. Všetkých sme prekvapili nielen krásnym spevom, ale aj dobre zvládnutými tanečnými krokmi. Naše vystúpenie bolo odmenené veľkým potleskom, diplomom, ocenením v podobe krásneho maľovaného taniera a darčekovým košom. Strávili sme príjemný deň s našimi kamarátmi a priniesli sme si veľa pekných zážitkov.

Klienti z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, navštívili Mestskú plaváreň v Čadci

Po skončení letného obdobia plného výletov, vychádzok do prírody a opekačiek, sa nám zachcelo užiť si ešte trochu vody a tak sme sa rozhodli navštíviť Mestskú plaváreň v Čadci spoločne aj s našou fyzioterapeutkou Veronikou. Po príchode na plaváreň sme sa najprv osviežili v sprchách a až potom sme vstúpili do bazéna. Veronika pre nás vymyslela skupinové cvičenie vo vode, po ktorom sme si spoločne zaplávali. Niektorí z nás zvládli preplávať celý bazén tam aj späť. Vo vode sa nám všetkým veľmi páčilo. Po skončení návštevy plavárne sme sa ešte poprechádzali a navštívili Šeríkov okruh v Čadci, kde sme si užili zaslúžený oddych a pochutnali si na výbornej svačinke, ktorú nám pripravili naše šikovné pani kuchárky. Nakoniec sme si ešte posedeli v cukrárni pri dobrom koláčiku, kávičke a príjemne unavení, ale bohatší o nové zážitky, sme sa vrátili späť domov.

Mládež s Centra sociálnych služieb Horelica navštívila ZOO v Ostrave

Konečne prišiel očakávaný augustový deň, kedy sa naša mládež z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, vybrala navštíviť Zoologickú záhradu v Ostrave. Mládež plná očakávania s radosťou nastupovala do pristaveného autobusu. Cesta ubiehala veľmi rýchlo a ani sme sa nenazdali a už sme boli na mieste. Keďže areál Zoologickej záhrady v Ostrave je veľmi rozsiahly, museli sme mať aj dostatok síl a energie, aby sme tak náročnú prehliadku zvládli. Našou túžbou bolo vidieť všetky zvieratá, ktoré tu v zoologickej záhrade žijú. Postupne sme si pozreli plameniaky, exotické vtáky, opice, tigre, levy, rôzne druhy zajačikov a tiež ich mláďatká. Pri zvieratkách, ktoré nás najviac zaujali, sme zotrvali dlhšie. Boli to predovšetkým žirafy, slony a tiež kozičky, ktoré sme si mohli pohladkať a odfotiť sa s nimi. Neskôr sme sa posilnili výborným obedom a samozrejme nechýbala ani kávička a nanuk. Po obede sme opäť pokračovali v prehliadke zvieratiek a pozreli sme si ešte aj srnky, prasiatka, zebry a jelene. Cesta domov nám ubehla veľmi rýchlo a po príchode sme boli veľmi šťastní, že sa nám výlet vydaril a máme zase nové zážitky, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.

Mládež z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, navštívila Kysucké múzeum v Čadci

V jedno krásne augustové dopoludnie sme sa vybrali pozrieť si výstavu v Kysuckom múzeu v Čadci. Po príchode nás privítala pracovníčka múzea pani Hanka, s ktorou sa už všetci veľmi dobre poznáme. Spoločne sme si pozreli výstavu krojov, ktoré sa nosili v minulosti u nás na Kysuciach, ale aj niekoľko strojov, ktoré pomáhali ľuďom v minulosti vyrobiť si látku na oblečenie. Nasledovala výstava hračiek a stavebnice „Igráček“. Ide o hračky, ktoré sa vyrábajú v Českej republike. Klienti sa mohli s nimi pohrať a tiež si vyfarbili obrázky s postavičkou Igráčeka. Bolo to pre nich veľmi zábavné. Po odchode z Kysuckého múzea sme sa ešte zastavili v cukrárni, kde sme si všetci oddýchli pri kávičke a koláčiku a spokojní sme sa vrátili späť do zariadenia.

Mládež z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, navštívila Areál športu a oddychu v Turzovke

V jedno slnečné júlové ráno sa vybrala mládež z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, navštíviť Areál športu a oddychu v Turzovke. Cestovali autobusom a jazda im ubiehala veľmi rýchlo. Po príchode do areálu si mládež vyskúšala rôzne hojdačky, preliezky a posilňovacie stroje. Mládež mala tiež možnosť zašoférovať si na šliapacích kárach, ktoré sa im zo všetkého najviac zapáčili. Robko si vyskúšal aj kolobežku, na ktorej sa rýchlo naučil odrážať. Po odchode z areálu sa ešte poprechádzali centrom mesta Turzovka a samozrejme neobišli ani cukráreň, v ktorej si všetci pochutnali na jahodovom koláčiku a kávičke. Mládež sa na záver presunula na vlakovú stanicu a plná zážitkov sa vrátila späť do zariadenia.

Klienti z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, navštívili pútnické miesto Živčáková

V jedno krásne slnečné júlové dopoludnie sme sa spoločne s klientmi z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, vybrali k Mariánskej svätyni na horu Živčáková. Cestou sme mali možnosť stále niečo obdivovať. Po príchode na pútnické miesto sme sa všetci odobrali do kostola a zúčastnili sa na svätej omši. Po jej skončení sme využili čas a prešli sme sa ku kaplnke Panny Márie Kráľovnej Pokoja, kde sme sa oboznámili s históriou vzniku tohto pútnického miesta. Chvíľku sme si oddýchli, posilnili sa chutným jedlom, ktoré nám pripravili naše pani kuchárky a zároveň sa osviežili pri prameňoch s vyvierajúcou vodou. Na záver sme využili príležitosť navštíviť aj miestne predajné stánky a nakúpili sme si na pamiatku suveníry. Príjemne unavení a s krásnymi zážitkami sme sa podvečer vrátili do zariadenia.

Klienti z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, na potulkách v okolitej prírode a zbere lesných plodov

V letných mesiacoch pravidelne organizujeme vychádzky a výlety do prírody. Veľkému úspechu medzi klientmi Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, sa tešia vychádzky do prírody spojené so zberom lesných plodov. A tak sme sa v jedno augustové dopoludnie vybrali do okolitej prírody s cieľom nazbierať černice. Najprv sme sa porozprávali a názorne si ukázali, ktoré plody černíc sú zrelé a pustili sme sa do zberu. Zúčastnení sa navzájom predbiehali, kto nazbiera najviac. Zo začiatku sme zbierali plody do bruška a keď sme už boli nasýtení, spoločne sme naplnili vedierka, ktoré sme mali so sebou. Po dobre odvedenej práci sme si oddýchli sedením na tráve a zároveň sme mohli pozorovať ovečky, ktoré sa pásli blízko nás. Na spiatočnej ceste sme dávali veľký pozor, aby sme nazbierané plody nevysypali. Po príchode do zariadenia sme dali černice aj kamarátom, ktorí sú pohybovo menej zdatnejší a preto sa prechádzky nemohli zúčastniť. Zostalo aj do ovocného koláčika, ktorý nám pripravili naše pani kuchárky a na ktorom sme si všetci veľmi pochutnali.

Mládež z Centra sociálnych služieb Horelica navštívila Bojnický zámok

V jedno krásne júnové ráno sa vybrala mládež z Centa sociálnych služieb Horelica na výlet na Bojnický zámok. Pri zariadení ich čakal pristavený „parádny“autobus, do ktorého všetci plní očakávania rýchlo nastúpili. Cestou si mládež spievala ich obľúbené pesničky a tak ani sa nenazdali a boli už na mieste. Po príchode do Bojníc sa posilnili dobrým obedom a potom si zo zvedavosti pozreli rôzne drobnosti, sladkosti a hračky v predajných stánkoch popri ceste. Na Bojnickom zámku ich privítala milá pani sprievodkyňa. Celá prehliadka zámku sa niesla v duchu rozprávky „Ako išlo vajce na vandrovku.“ Je to príbeh krehkého vajíčka, ktoré sa spolu s odvážnymi spoločníkmi vyberie do sveta. Príbeh je o priateľstve, porozumení, vzájomnej pomoci, spolupatričnosti a dobročinnosti. Počas tohto putovania mládež spolu so zvieratkami zbierala skúsenosti a prekonávala prekážky. Za každú prekonanú prekážku získali cenný náramok priateľstva. Získané náramky boli dôležité na konci putovania a poslúžili im ako vstupenka do Krajiny zázrakov. Naša mládež si tiež odniesla dôležité ponaučenie: „Na ceste životom je veľmi dôležité mať okolo seba tých správnych priateľov.“ Po prehliadke Bojnického zámku si ešte všetci pochutnali na skvelej zmrzline a plní zážitkov a dobrého pocitu sa vrátili späť domov.

Predstavenie kúzelníka Meliesa v Centre sociálnych služieb Horelica

V júni nás v Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18 poctil svojou návštevou kúzelník Melies. Jeho vystúpenie pre nás pripravila Trenčianska nadácia prostredníctvom Fondu Dr. Klauna. Kúzelník nám predviedol zaujímavé triky so šatkami a povrazmi. Guličky a karty sa objavovali s ľahkosťou v jeho rukách a opäť sa záhadne vytratili a bezcenné biele papieriky sa zmenili na peniaze. Toto všetko umocňovala temperamentná moderná hudba. Všetci klienti sa zapájali do vystúpenia a spolu s umelcom predvádzali triky. Snažili sa ich rýchlo naučiť a z toho vznikali rôzne komické situácie. Kúzelník s deťmi komunikoval a učil ich tvoriť. Nadšenie zúčastnených stúplo pri tvarovaní zvieratiek zo špeciálnych balónov. Klienti hádali, ktoré zvieratko bolo práve vytvorené, čím si zároveň rozvíjali svoju predstavivosť a fantáziu. Predstavenie, ktoré nám predviedol kúzelník Melies bolo humorne ladené, poučné a jeho kvalitu ocenili na záver všetci zúčastnení neutíchajúcim potleskom.

Mládež z Centra sociálnych služieb Horelica si zaplávala v aquaparku v Rajeckých Tepliciach

Začiatok prázdnin bol pre mládež Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, naozaj bohatý na zážitky. Okrem opekačky v prírode, rôznych hudobno – pohybových hier a vychádzok do letnej prírody, sa nám podarilo zorganizovať aj výlet do aquaparku v Rajeckých Tepliciach. Pre väčšinu klientov bola zaujímavá už samotná cesta autobusom aj vlakom. Niekoľkohodinové šantenie v termálnom bazéne nemalo konca kraja. Spoločne sme si vo vode zacvičili, aj sa zrelaxovali a užívali si tak teplú liečivú vodu. Všetkým nám vo vode poriadne vyhladlo, a tak sme si neskôr rozbalili balíčky s chutným jedlom, ktoré nám pripravili naše pani kuchárky. Potom sme si ešte pochutnali na dobrej kávičke, ktorú sme si objednali v reštaurácii. Poobede sme sa unavení a plní zážitkov vrátili späť domov.

 

 

Medzinárodný deň žien v Centre sociálnych služieb Horelica

MDŽ je sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť. Vznikol na Medzinárodnej ženevskej konferencií v roku 1910. Dátum sviatku bol stanovený na 8. marca, na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných továrni, ktoré bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času a tiež proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Pri tejto príležitosti Centrum sociálnych služieb Horelica poctila svojou návštevou folklórna speváčka Vlasta Mudríková. Našim klientom zaspievala piesne aj z jej nového CD. Všetci boli nadšení. Jej zvonivý hlas a zvuk heligónky sa niesol celým zariadením. Obyvatelia si spoločne s ňou zanôtili známe ľudové piesne. S Vlastou Mudríkovou si dokonca zatancovali aj naši klienti z pracoviska Horelica 18. Počas vystúpenia bola každá žena v zariadení obdarovaná ručne vyrobeným papierovým tulipánom, ktorý pre nich vyrobili muži z nášho zariadenia. Na záver sa v mene celého zariadenia poďakovala za krásne vystúpenie pani riaditeľka Mgr. Mária Grigová a obyvatelia jej darovali kytičku kvetov. Po vystúpení bol pre všetkých pripravený slávnostný obed spolu s koláčikom a kávičkou. Vrúcna vďaka patrí najmä ctenej návšteve – slečne Vlaste Mudríkovej, ktorá nám spríjemnila svojou prítomnosťou celé dopoludnie. Budeme sa tešiť na ďalšie stretnutie s ňou. Zatiaľ nám ostane v pamäti prostredníctvom fotiek a krásneho kalendára, ktorý zdobí suterén nášho zariadenia.

Rehabilitačná starostlivosť o klientov Centra sociálnych služieb Horelica

Centrum sociálnych služieb Horelica ponúka svojim obyvateľom - prijímateľom sociálnych služieb viacero možností ako zlepšiť kvalitu svojho života a venovať sa zmysluplným aktivitám počas dňa. Fyzioterapia je jednou z týchto možností. V rámci rehabilitácie je v zariadení aplikovaná široká škála liečebných procedúr a terapií s cieľom dosiahnuť u klientov stav relatívneho zdravia, zmiernenia a minimalizovania následkov postihnutia. Zároveň klientov zdravotný stav stabilizovať a tým predchádzať vzniku regresného procesu. Rehabilitačnú starostlivosť poskytuje fyzioterapeutka seniorom, zdravotne a mentálne postihnutým klientom i prijímateľom služby včasnej intervencie. Fyzioterapia u týchto cieľových skupín je zameraná predovšetkým na liečbu pohybom. Pri liečebnej rehabilitácii sú používané rôzne rehabilitačné postupy, napríklad dýchacia gymnastika, mobilizačné a mäkké techniky, reflexná terapia, facilitačné techniky a pod. Liečebný telocvik ovplyvňuje obehové a dýchacie funkcie, rovnováhu vegetatívnej sústavy a zvyšovanie obranyschopnosti organizmu, má kladný vplyv na pohybový aparát, zvyšovanie svalovej sily, vytrvalosti a na zvýšenie rozsahu pohyblivosti kĺbov. Parafínový zábal využívame pri chorobách pohybového systému zápalového, degeneratívneho a traumatického pôvodu. Teplota parafínu je do 56 °C. Lokálna aplikácia tepla sa využíva na utíšenie bolesti. Relaxačný účinok tepla na priečne pruhované svalstvo sa využíva pri neurogénne vyvolaných svalových kontrakciách z kĺbovej blokády a z algických podnetov. Mechanoterapia zahŕňa klasickú, reflexnú masáž a mäkké techniky. Hydroterapia (vodoliečba) je časťou fyzioterapie, kde sa na organizmus pôsobí nielen tepelnou energiou, ale aj pohybovou. Pri hydroterapii využívame perličkový kúpeľ nôh, ktorý spája účinky vodného kúpeľa s teplotou 36-38 °C a masáže vykonávanej cieleným prúdom vody alebo vzduchu. Elektroliečba využíva liečebný účinok rôznych foriem elektrickej energie. Význam elektroliečby spočíva v tom, že svojimi prostriedkami ovplyvňuje dráždivosť, látkovú premenu v tkanivách alebo priamo funkciu orgánov a celého tela. Na účely elektroliečby v našom zariadení slúži biolampa – bioptron. Používa polarizované svetlo, ktoré má schopnosť cieleného prieniku do hlbších štruktúr tkanív. Má účinok analgetický i protizápalový. Rehabilitačná starostlivosť poskytuje seniorom liečbu a prevenciu špecifických ochorení súvisiacich s procesom starnutia s cieľom zlepšiť kvalitu ich života. Mobilní klienti samostatne navštevujú rehabilitačnú miestnosť, kde sa prevádzajú jednotlivé procedúry individuálne. Sú za to veľmi vďační. Často sa fyzioterapeutka nachádza v pozícii "bútľavej vŕby." Seniorov vypočuje, upokojí, rozveselí, prípadne sa snaží vytvoriť skupinku klientov. Niektorí sa cítia takto príjemnejšie a motivujú sa navzájom k lepším výkonom. Imobilných klientov navštevuje odborníčka na ich izbe, kde vykonáva bazálnu stimuláciu, rehabilitačné cvičenia pri lôžku a samozrejme polohovanie. Je dôležitý milý a trpezlivý prístup, klienti sú veľmi vnímaví a senzitívni. Poskytovanie rehabilitačnej starostlivosti zdravotne postihnutým klientom je náročnejšie z dôvodu závažných psychiatrických ochorení. Fyzioterapeutka sa venuje klientom individuálne i skupinovo. Skupinové cvičenia sú realizované v telocvični, a to formou ľahkej rozcvičky, navodením dobrej nálady, občas pomocou jemného presviedčania a názorným príkladom. Na individuálne terapie využívame rehabilitačnú miestnosť. Fyzioterapeutka komunikuje s odborným i praktickým lekárom a spolu hľadajú spôsob, ako zmierniť ťažkosti klientov, resp. nastaviť „liečbu na mieru.“ V rámci služby včasnej intervencie je rehabilitačná starostlivosť nenahraditeľnou súčasťou komplexnej starostlivosti o dieťatko so zdravotným znevýhodnením. Je poskytovaná prevažne terénnou formou, teda v prirodzenom domácom prostredí rodiny, kde si fyzioterapeutka prinesie potrebné rehabilitačné pomôcky. Rodinám, ktoré si prajú dochádzať so svojím dieťatkom do zariadenia, je poskytovaná rehabilitačná starostlivosť ambulantnou formou. Prijímateľom služby včasnej intervencie je poskytovaná aj integrovaná canisterapia v spolupráci s Občianskym združením Caniscentrum K-7 Psovodi – záchranári SR. Ide o jedinečný druh terapie, pri ktorej sa snažíme o vytvorenie interaktívnej formy pôsobenia psa na dieťa s rôznym druhom postihnutia, kde je najdôležitejším činiteľom radosť z aktivity. Pomocou integrovanej canisterapie sa snažíme o cielené a koordinované pohybovo-motivačné cvičenie, kde sa dieťa musí koncentrovať na viacero faktorov naraz. To má priaznivý vplyv na pozornosť, komunikačné zručnosti, sociálnu interakciu, jemnú aj hrubú motoriku. Práca fyzioterapeuta v Centre sociálnych služieb Horelica je všestranná ako sú všestranné zdravotné problémy našich klientov, často i náročná a zaujímavá zároveň. Pevne veríme, že spoločne naplníme obojstranné ciele a očakávania.

Autor článku: Bc. Veronika Grochalová Snímky:

Archív Centra sociálnych služieb Horelica

 

Príchod „Troch kráľov“

„Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám“, tieto slová sa niesli 6. januára na záver vianočného obdobia v Centre sociálnych služieb Horelica. Traduje sa, že v tento deň troch mudrcov z východu – Gašpara, Melichera a Baltazára zaviedla betlehemská hviezda k Božiemu Synovi Ježišovi ležiacemu v jasliach. Gréckokatolícki farári svätili v tento deň tečúcu vodu. Ľudia v nej máčali vetvičky a kropili sa, aby boli cez rok zdraví. Gazdovia kropili i dobytok. K trojkráľovým sväteninám patrí aj soľ, sviečka a krieda. Sviatok Troch kráľov je tradične spojený s koledami. Koledníci navštevujú domácnosti s vinšmi a želaniami na šťastný nový rok. Nad dvere kriedou sa píše G+M+B a kalendárny rok. Aj naším starkým sme chceli pripomenúť tieto tradície. Preto aj im prišli zavinšovať „Traja Králi“ v podaní mládeže z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18. Za doprovodu ergoterapeutky Janky, zavinšovali nielen personálu zariadenia, ale aj navštívili postupne izby všetkých klientov na jednotlivých poschodiach. S niektorými si „Traja králi“ urobili aj spoločnú fotografiu na pamiatku. Starenky a starčekovia sa tešili a mnohí obdarili koledníkov ovocím, sladkosťami a inými dobrotami. Spoločne si prajeme, aby trojkráľové želania zdravia a šťastia naplnili rok 2018.

Katarínska zábava

Svätá Katarína je patrónkou mladých dievčat, filozofov a ošetrovateliek. V tento deň sa konali posledné tancovačky pred začínajúcim adventným obdobím. Traduje sa, že v tento sviatok sa nesmelo pracovať so všetkým čo malo kolesá. Preto sa v tento deň ani nemlelo v mlynoch, ani nepriadlo na kolovrátkoch. V Centre sociálnych služieb Horelica sa konala tak ako každý rok Katarínska veselica. Tohto roku nás prišiel rozveseliť, zahrať a zaspievať ľudové piesne zo svojho repertoáru, folklórny súbor Vigľašanka z Olešnej. Už 28 rokov vystupujú nielen na Kysuciach, ale aj v Českej a Poľskej republike. Klienti boli ich spevom nadšení. Dokonca si spolu s hudobníkmi aj zatancovali. Celému dopoludniu vládla perfektná nálada, obyvatelia tlieskali, spievali, zabávali sa a popritom všetkom sa pohostili na občerstvení, ktoré pre nich pripravili sociálne pracovníčky. Nejeden starček a starenka si zaspomínali ako prežívali tieto zábavy, keď boli mladí. Speváčky z folklórneho súboru boli dojaté z toho ako sa vedia naši seniori zabávať a sľúbili, že nás v blízkej dobe opäť radi navštívia. Sme im vďační za celý program, ktorým spríjemnili deň obyvateľom a zamestnancom nášho zariadenia.

Rozprávky večných detí

V utorok 24. októbra 2017 sme sa vybrali do Kysuckej knižnice v Čadci. S radosťou sme prijali pozvanie k spolupráci na realizáciu úspešného projektu „Rozprávky večných detí III.“ V knižnici nás privítala detská ilustrátorka a maliarka pani Zuzana Kubicová - Jesenská. Na úvod si pre nás pripravila veselú rozprávku O psíčkovi a mačičke ako piekli tortu. Samozrejme nechýbali ani maňušky. Potom sa s klientmi rozprávala o tom, čo všetko dali psíček a mačička do torty. Čo tam patrilo a čo nie. Následne sme sa presunuli k pripraveným stolíkom, kde nás už čakala tvorivá činnosť. Na obrázku bola nakreslená torta a rôzne potraviny. Naši mládežníci si ich najprv vystrihli a potom si ich postupne lepili na tortu. Na jednu stranu torty zdravé potraviny a na druhú nezdravé. Potom sme na druhý obrázok, na ktorom bol vyobrazený hrniec, nakreslili nezdravé potraviny, ktoré dali do hrnca aj psíček s mačičkou.Hotové obrázky sme vložili do ozajstného hrnca a upiekli sme imaginárnu tortu ako psíček s mačičkou. Na záver sme hotovú tortu aj „ochutnali“ a klienti následne napodobňovali ako ich bolia brušká.Všetci sme si užili veľa smiechu a zábavy, zúčastnení boli veľmi tvoriví a spoločné činnosti si veľmi užívali. Po odchode z knižnice sme pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Pamiatky zosnulých ešte navštívili cintorín. Tu sme zapálili sviečky, položili venček a pomodlili sa pri hrobe nášho kamaráta Branka. Strávili sme príjemné dopoludnie, na ktoré budeme ešte dlho spomínať.

Predstavenie Klaunov kufrík

V stredu 25. októbra 2017 nás prišiel navštíviť Dr. Klaun z Trenčianskej nadácie a pripravil nám milé predstavenie „Klaunov kufrík.“ Priniesol si so sebou aj obrovský kufor, no nebol to len taký obyčajný kufor. Bol čarovný a dokonca pantomimický. Skrývali sa v ňom rôzne pantomimické pomôcky ako klobúky, čiapky, šatky a pod. Spolu sme sa stali súčasťou pantomímy – boli sme na prechádzke so psom, športovali sme, chodili sme po lane, dokonca sme zasadili repu a spolu s babkou, dedkom, dvomi psíčkami, mačičkou a myškou sme sa ju pokúsili vytrhnúť. Tiež sme sa učili žonglovať a pripomenuli sme si štyri ročné obdobia. Bolo nám veselo a všetci sme sa zabávali. Návšteva Dr. Klauna nás milo potešila, spríjemnila nám deň a priniesla nám všetkým príjemný zážitok.

Vystúpenie klientov z Centra sociálnych služieb Horelica na Žilinskom Oskarovi 2017

V stredu 4. októbra 2017 Dom kultúry v Ružomberku prepožičal svoje priestory takmer dvesto klientom zo zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Už po trinástykrát sa konalo podujatie Žilinský Oskar. Tak ako po minulé roky, rovnako aj v tomto bol Žilinský Oskar opäť ukážkou dramatického, hudobného, speváckeho i tanečného umenia. Tentokrát podujatie usporiadalo Centrum sociálnych služieb Trojlístok v Ružomberku. Doteraz sme zakaždým vystúpili s divadelným predstavením, ale v tomto roku sme sa rozhodli pre tanečné vystúpenie s názvom „Čokoláda.“ Naše deti žili intenzívnymi prípravami už tri mesiace vopred. Vytvorili sme si vlastnú choreografiu a tancovali sme na pieseň o dobrej, sladkej čokoládke. Aj naše kostými boli vo farbách čokolády – bielej, mliečnej a horkej. Všetkých sme prekvapili, keď sme do publika v závere nášho tanečného vystúpenia hodili malé sladké čokoládky. Naše vystúpenie bolo odmenené veľkým potleskom. Porota odmenila všetky vystupujúce zariadenia soškou „Oskar 2017“, ktorá bola v podobe krásneho anjela. Strávili sme príjemný deň s našimi kamarátmi a priniesli si veľa pekných zážitkov.

Výlet klientov z Centra sociálnych služieb Horelica do bábkového divadla

V utorok 17. októbra 2017 sme sa vybrali s našimi klientmi z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, do Bábkového divadla do Žiliny. Všetci sme sa už vopred tešili na cestu vlakom aj na novú rozprávku, ktorú si budeme môcť pozrieť. Tentokrát to bola rozprávka od M. Ch. Andersena „O škaredom káčatku“, z ktorého sa jedného dňa stala krásna labuť. Klienti sa dozvedeli aké je to byť iný, akú váhu majú slová a ako môžeme svojím konaním ovplyvniť život ľudí okolo nás. To všetko nám prezradila poučná inscenácia, ktorá bola plná hravosti a humoru. Bolo krásne slnečné počasie a tak sme sa po skončení predstavenia prešli mestom. Naše putovanie sme zavŕšili v cukrárni, kde sme si pochutnali na výbornom koláčiku, kávičke a zároveň sme si aj trošku oddýchli. Prežili sme nádherný deň, na ktorý budeme ešte dlho spomínať.

Výlet na pútnické miesto Živčáková

Aj napriek nepriaznivému daždivému počasiu sme sa spolu s našimi klientmi z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, vybrali 27. júla 2017 k Mariánskej svätyni na horu Živčáková. Cesta nám ubehla rýchlo, pretože počas jazdy sme mohli stále niečo obdivovať. Po príchode na pútnické miesto sme sa všetci odobrali do kostola a zúčastnili sa na svätej omši. Po jej skončení sme využili čas a prešli sme sa ku kaplnke Panny Márie Kráľovnej Pokoja, kde sme sa oboznámili s históriou vzniku tohto pútnického miesta. Klienti sa zároveň osviežili pri prameňoch s vyvierajúcou vodou. Na záver sme využili príležitosť navštíviť aj miestne predajné stánky a nakúpili sme si na pamiatku suveníry. Pre všetkých účastníkov bol tento deň výnimočný a s krásnymi zážitkami sme sa vrátili do nášho zariadenia.

Spoločne strávený výlet v Rajeckých Tepliciach a Čičmanoch

Klienti z Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca sa v júli 2017 zúčastnili krásneho celodenného výletu. Ich cesta za dobrodružstvom začala už ráno o 08.00hod. Hneď po raňajkách ich čakal autobus pristavený pred zariadením. Prvá zastávka smerovala do vodného sveta Spa Aphrodita v Rajeckých Tepliciach. Tu sa všetci dosýta vyšantili vo vnútorných aj vonkajších bazénoch. Na uvoľnenie aj celkovú relaxáciu klienti vyskúšali aj balneoterapeutické sedavé kúpele, ktoré majú blahodarné účinky na pohybový a nervový aparát. Potom cesta pokračovala do dedinky Čičmany. Keďže už bol čas obeda a plávanie klientov trochu unavilo a boli aj poriadne hladní, oddýchli si a najedli sa v príjemnom prostredí hostinca u Gregora. Po malom oddychu si klienti pozreli maľované domčeky v Čičmanoch, v ktorých ich zaujali nainštalované výstavy dobového bývania, zamestnania, ľudových odevov a ľudového umenia. Po prehliadke domčekov si spoločne pochutili na zmrzline a kávičke. Cestou domov si ešte výletníci pozreli Slovenský betlehem v Rajeckej Lesnej, kde so záujmom sledovali pohybujúce sa postavičky a zvieratká. Všetci spoločne prežili pekný slnečný deň plný nových zážitkov, krásnych pocitov a ešte dlho budú na tento výlet s úsmevom na tvári spomínať.

Priateľská návšteva v Centre sociálnych služieb Slniečko v Oščadnici

Každoročne býva dobrým zvykom, že sa navzájom navštívime so svojimi kamarátmi z Centra sociálnych služieb Slniečko v Oščadnici. A tak sme sa i tento rok plní očakávania vybrali na cestu. Po príchode do „Slniečka“ sme sa všetci vyobjímali a začali si užívať pekný slnečný deň. Domáci mali pre nás pripravené športové aktivity, do ktorých sme sa spoločne všetci zapojili. Okrem súťaží sme sa mohli vyšantiť na veľkej trampolíne a vyskúšať si aj novú veľkú drevenú hojdačku. Potom sme si pochutnali na špekáčikoch opečených na ohníku, aj na dobrej kávičke a koláčiku. Spoločne sme strávili veľmi príjemný a pekný deň so svojimi kamarátmi. Klientov z CSS Slniečko sme pri odchode pozvali na návštevu zase do nášho zariadenia. Už teraz sa na nich veľmi tešíme.

11. ročník Kysuckých športových hier seniorov – 21.06. 2017

V Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Horelica v rámci spolupráce s inými zariadeniami sa často krát zúčastňujeme rôznych športových či spoločenských akcií. Minulý rok sa našim štyrom chlapom Paľkovi, Jožkovi, Tonkovi a Paľkovi poradilo zvíťaziť a vyhrať Putovný pohár Kysuckých športových hier. Tento rok sme mali preto veľmi milú povinnosť a to zorganizovať 11. ročník Kysuckých športových hier seniorov. Celkovo sa na nej zúčastnilo 9 zariadení a to CSS Park, CSS Žarec, ZpS a DSS Kysucké Nové Mesto, ZpS Makov, DSS a ŠZ Slniečko, DSS Čierne, CSS Fantázia a samozrejme klienti z našich dvoch zariadení z pracoviska Horelica 107 a pracoviska Horelica 18. Z každého zariadenia súťažili traja klienti. V deň ,,D“ nám vyšlo krásne počasie a slniečko nás po celý čas príjemne hrialo. Na začiatku všetkých privítala naša pani riaditeľka Mgr. Mária Grigová, ktorá všetkých športovcov povzbudila v ich športovom úsilí. Tóny slovenskej hymny odzneli a hor sa do športovania. Klienti súťažili v piatich disciplínach – kolky, stolný biliard Sjoelen, streľba zo vzduchovky, hod kruhmi na cieľ a tímová súťaž. Všetci sa veľmi snažili a chceli vyhrať, no víťazom sa mohol stať len jeden. Tretie miesto a bronzové medaily získalo CSS Park, druhé miesto vyhrali klienti z CSS Čierne. Tento rok si Putovný pohár Kysuckých športových hier seniorov, zlaté medaily a darčekový kôš odnieslo Centrum sociálnych služieb Fantázia v zložení pána Jaroslava, Miroslava a Vladimíra. Ešte raz im srdečne blahoželáme. Samozrejme ani ostatní neodišli naprázdno a odniesli si darčekové koše a diplomy za účasť. Týmto sa chceme ešte raz poďakovať členom Slovenského poľovníckeho zväzu, ktorí nám ochotne vypomohli pri streľbe zo vzduchovky. Vďaka patrí i študentkám z Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti, ktoré nám ochotne vypomohli pri organizácii a hladkom priebehu celej akcie.

Športové hry v Terchovej – 14.06. – 15.06. 2017

Šport nie je len o cvičení ale i o dobrej zábave. Človeku sa pri športovaní zlepší nálada, zvýši adrenalín a vypúšťajú sa hormóny šťastia. Naši klienti z Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Horelica sa i tento rok zúčastnili už 13. ročníka Športových hier prijímateľov sociálnych služieb z domovov sociálnych služieb ŽSK s názvom ,,Športom k novým priateľstvám – Oživme ľudové tradície“. Celá akcia trvala až dva dni a bola plná smiechu, súťaženia, rivality a hlavne dobrej nálady. Justin a Paľko z pracoviska Horelica 107, Oľga, Maťko, Mirko a Betka z pracoviska Horelica 18 súťažili celkovo v piatich športových disciplínach – beh na 30 metrov, bowling, hod loptou na kôš, hra so štipcami, skok do diaľky z miesta znožmo. Oba dni plné súťaží prebehli hladko a samozrejme sa tešili na diskotéku, ktorá sa konala prvý deň večer. Súťažiaci sa dobre zabávali, tancovali a spievali. Na druhý deň boli trošku unavení, no do súťaženia sa pustili s veľkou dávkou nadšenia. Za ťažkú drinu pri súťažení sme získali až tri krásne medaily. Maťko získal striebornú medailu za 2. miesto v bowlingu v kategórii muži od 18 – 40 rokov, Olinka vyhrala bronzovú medailu za 3. miesto v hode loptou na kôš v kategórii ženy nad 40 rokov a Mirko získal bronzovú medailu za 3. miesto v hode loptou na kôš v kategórii muži od 18 – 40 rokov. Všetci sme boli nesmierne šťastní. Domov sme prišli plní nových a hlavne krásnych zážitkov, ktoré nás budú ešte dlho sprevádzať.

Medzinárodný deň detí

Prvý júnový deň už tradične patrí všetkým deťom. V našom zariadení v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 sme pripravili pre našich klientov bohatý kultúrno- športový deň. Popoludnie sme začali súťažami, v ktorých si naša mládež zmerala sily, odvahu a snahu v štyroch disciplínach. V prvej súťažnej disciplíne sa súťažilo v spoločenskej hre „Človeče nehnevaj sa“, druhou disciplínou bol nácvik jemnej motoriky, ktorý si klienti cibrili v pripínaní štipcov na bielizeň, treťou súťažnou disciplínou bolo zhadzovaní kolkov a štvrtou hádzanie farebných kruhov na terč. Po každej absolvovanej disciplíne klienti získali špeciálnu pečiatku. Aby sme nabrali potrebné sily k súťaženiu, tak sme sa posilnili koláčikmi, chlebíčkami, ovocím a ďalšími výdatnými maškrtami, ktoré pre nás prichystali šikovné pani kuchárky. O spríjemnenie krásneho slnečného dňa sa postaral náš milý hosť, Kristínka Skaličanová, ktorá nás potešila podmanivým spevom ľudových piesní v sprievode heligónky. Potešila nielen našu mládež, ale aj seniorov z pracoviska Horelica 107. Týmto výnimočným dňom nás sprevádzala aj naša pani riaditeľka Mgr Mária Grigová, ktorá našich klientov odmenila košíkom plných dobrôt. Záver programu sme ukončili spoločnou diskotékou. Pre všetkých klientov to bol príjemný a radosťou naplnený deň.

Parádny deň 9 alebo Športujeme srdcom – 26. 05. 2017

V máji sa naši klienti z Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Horelica zúčastnili ďalšieho ročníka športovej akcie ,,Parádny deň 9 alebo Športujeme srdcom“, ktorú organizovala Spojená škola v Žiline. Táto akcia sa zameriava na spoluprácu, vytvorenie priateľstiev a uvedomenie si hodnoty zdravia medzi zdravými študentmi a osobami s rôznymi druhmi postihnutia. Tento rok sa podujatia zúčastnili traja klienti z pracoviska Horelica 107 – Paľko, Tonko a Margita a traja klienti z pracoviska Horelica 18 – Betka, Maťko a Peťka. Všetci zúčastnení si mohli vyskúšať až pätnásť športových disciplín. Hlavná súťažná úloha bola zameraná na vytvorenie súťažného trička, ktorého téma bola rovnaká ako samotná akcia. Tričko vytvorila naša ergoterapeutka Mirka spoločne s klientmi. Cieľom športových disciplín bolo získanie piatich nálepiek, ktoré si mohli účastníci vymeniť v zázračnom obchodíku za vecný darček. Na naše veľké, ale zato radostné prekvapenie sme vyhrali krásny pohár a vecnú cenu za najvtipnejšie tričko, čomu sme sa nesmierne potešili. Klienti prišli z akcie síce unavení, ale s novými spomienkami, darčekmi a výbornou náladou.

Canisterapia

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 sa opäť potešilo milej návšteve profesionálnej inštruktorky Canisterapie pani Ľubky Bátoryovej v sprievode psíkov Fany a Nelky. Canisterapia prebiehala hravou formou a skupinka klientov sa s radosťou zapájala do úloh, ktoré si pre nich pani inštruktorka vopred prichystala. Zaujala ich úloha - trať cez prekážky, v ktorej jednotlivci opatrne obchádzali kuželky, plazili sa sieťovým tunelom a v závere vhodili loptičku do prichystaného košíka. Pútavou aktivitou bolo i nadnášanie farebného padáka, pod ktorým fenka Fany chytala loptičku. Mnohým klientom vyčarovala úsmev na tvári i fenka Nelka, s ktorou sa mohli pomaznať a hodiť jej maškrtu. Pre našu mládež to bolo opäť príjemne strávené odpoludnie. Vďaka úspešnému grantovému projektu sa nám podarilo zabezpečiť financovanie tejto prospešnej terapie. Týmto spôsobom sa bude dať v nasledujúcom období zapojiť i väčší počet záujemcov.

 

 

Varíme, pečieme...

V jedno štvrtkové odpoludnie sme si s klientami z Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 povedali, že si niečo dobré upečieme. Rozhodli sme sa upiecť slané tyčinky z lístkového cesta, pri ktorých si nielen zamaškrtíme, ale aj urobíme niečo užitočné pre rozvoj jemnej motoriky. Celkovo sa do tejto aktivity zapojili piati klienti, ktorí boli z pečenia už vopred nadšení. Najskôr si pripravili všetky potrebné ingrediencie a pomôcky. Potom Martinko vyvaľkal lístkové cesto na potrebnú hrúbku a Vlastička ho povykrajovala na rovnaké štvorčeky. Danka, Kristínka a Peťka nakoniec ochutili štvorčeky soľou, rascou, bazalkou a paprikou. Potom už len pripravené cesto poukladali na plech a šup ho do rúry upiecť. Všetci sme boli s výsledkom práce spokojní. Slané tyčinky nám veľmi chutili a podelili sme sa s nimi aj s ostatnými klientami zo zariadenia. Už teraz sa tešíme, čo dobré si upečieme na budúce.

Veľkonočná šibačka – 18.04. 2017

Sviatky Veľkej noci nám pripomínajú utrpenie Pána Ježiša Krista, jeho bolesti, ale i odpustenie hriechov. Klienti v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Horelica prežívajú tieto sviatky hlavne duchovne, a to v podobe modlitieb a sv. omše. Veľká noc je však spojená i s oslavami vzkriesenia Pána Ježiša Krista a veľkonočnou šibačkou. V zariadení sa snažíme počas dvoch týždňov, ktoré sa dotýkajú práve týchto sviatkov, vytvoriť pre našich klientov prostredie a aktivity, ktoré sa zameriavajú práve na náboženské i ľudové zvyklosti a tradície Veľkej noci. Preto sme v utorok, po Veľkonočnom pondelku, pozvali chlapcov z pracoviska Horelica 18, aby prišli vyšibať naše babičky a zabezpečili im tak zdravie počas celého nasledujúceho roka. Babičky sa šibačom veľmi potešili a samozrejme ich aj patrične odmenili sladkosťami a čokoládovými vajíčkami. Dúfame, že nás neduhy v podobe chorôb budú počas roka šťastlivo obchádzať.

Turnaj v hre Boccia – 05.04. 2017

Naši klienti v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Horelica si obľúbili hru Boccia. Hra je určená pre osoby s mentálnym a fyzickým postihnutím a tiež pre seniorov. Dokáže ľudí spojiť, prekonať ich handicap a vytvoriť atmosféru plnú pozitívnej energie, úsmevu a radosti. Tentoraz sme sa zúčastnili už 5. ročníka športových hier v Bocii, ktoré sa konali v Základnej škole Turie, pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja a Centra sociálnych služieb TAU Turie. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 17 zariadení a 28 tímov. V podujatí sa prezentovali štyria naši klienti. Dvaja z pracoviska Horelica 107 - Mikuláš a Paľko a dvaja z pracoviska Horelica 18 - Betka a Maťko. Nakoľko v zariadení nedisponujeme loptičkami na hru Boccia, našim sa i tak darilo a vyhrali dve hry. Maťko s Betkou získali pekných 6 bodov a Paľko s Mikulášom 4 body. Celkovo sa tím z pracoviska Horelica 18 umiestnil na krásnom 17. mieste a tím z pracoviska Horelica 107 na 19. mieste. Celý deň bol úžasný a všetci sme sa dobre zabávali. Už sa tešíme na ďalší ročník.

Canisterapia s telesne postihnutou mládežou

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 privítal milú „štvornohú“ návštevu spolu s profesionálnym inštruktorom. V zariadení aplikovali obľúbenú canisterapiu, ktorá tvorí súčasť jednej z foriem animoterapie. Canisterapiu u nás aplikovala profesionálna inštruktorka Ing. Ľubica Bátoryová - riaditeľka canisterapie v občianskom združení K-7 Psovodi - záchranári Slovenskej republiky zo Žiliny. Pani Ľubica sa už od roku 2006 venuje aktívne záchranárskej kynológii a od roku 2011 canisterapii všetkých typov. V roku 2011 absolvovala akreditované vzdelávanie na inštruktora canisterapie v Eurocanis Humenné a v rokoch 2010 – 2012 získala certifikát inštruktora záchranárskej kynológie v Poľsku pod záštitou PZIIPPS. Od roku 2015 pracuje ako pedagóg kynologickej praxe na SOŠ PaSnV v Žiline a od roku 2015 je študentkou externej formy štúdia Vzťah človek a zviera na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach. Venuje sa prednáškovej činnosti a vzdelávaniu aktívnych canis tímov na Slovensku. Spolu s manželom Petrom sú tvorcami metodiky preskúšavania povahových vlastností psov terapeutov v SR. Pani Ľubica ďalej pracuje v špeciálnych školách, v diagnostickom centre, ale aj ambulancii integrovanej canisterapie v Žiline. Naše zariadenie pani Ľubica navštívila v sprievode fenky bieleho švajčiarskeho ovčiaka Fany Polymnia White Ancilias (2014), ktorá bola certifikovaná na psa terapeuta v októbri roku 2015 a fenky cavaliera Nely. Canisterapia je tímová práca, kde veľkú úlohu zohráva spolupráca rodiča, terapeuta alebo učiteľa. Najdôležitejší prvkom je však interakcia medzi klientom a psíkom. Cieľom canisterapie je pôsobenie na emocionalitu klienta a rozvoj jeho rozumových, pohybových schopností, motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky. Naša mládež sa s radosťou zúčastňuje tejto formy terapie. Fany a Nela si hneď získala ich srdiečka. Canisterapia prebiehala hravou formou a účastníci s radosťou plnili jednotlivé úlohy zadané pani Ľubicou. Terapia prebiehala v sede na stoličkách a tiež v stoji pri skupinovom zapájaní sa do hier. Mládežníkom sa veľmi páčila aktivita s loptou a padákom, kde Fany bola pod padákom a jej úlohou bolo zachytiť spadnutú loptu. Mládež sa veľmi snažila, aby jej lopta čo najmenej krát spadla. Prítomnosť psíkov Fany a Nely, ale taktiež profesionálnej inštruktorky Ing. Ľubice Bátoryovej, sa pozitívne odzrkadlila na nálade našej mládeže a už teraz sa všetci tešíme na ďalšie stretnutie s nimi.

Mládež s postihnutím sa zabávala na Valentínskej zábave s Vlastou Mudríkovou

Sviatok sv. Valentína je jedným z najobľúbenejších dní v roku. Práve v tomto období chceme našu lásku ešte viac zdôrazniť a pripomenúť si ju možno malým darčekom, kvetom, či prekvapením. V Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Horelica, na pracovisku Horelica 18 sme si pripravili pre našich klientov Valentínsku zábavu so vzácnym hosťom - kysuckou speváčkou a heligonkárkou Vlastou Mudríkovou, ktorá nám nezištne a s radosťou zaspievala známe ľudové piesne. Pozvanie prijali i rodičia našej mládeže a seniori z druhého pracoviska Horelica 107. Na oplátku naša mládež v spolupráci so študentmi z Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti z Čadce, predviedla krátke divadelné pásmo pod názvom: „Prečo plače naša zem.“ Po divadelnom pásme nám zatancovala mládež spolu so seniormi svoj mexický tanec. Zábava potom pokračovala tanečnými variáciami na obľúbené moderné piesne mládeže, na ktorých sa zúčastnili všetci prítomní. Veľká vďaka patrí nášmu hosťovi Vlaste Mudríkovej, ktorá úprimne zo srdca potešila našu mládež a seniorov svojím spevom a záujmom o nich. Sviatok sv. Valentína by mal už existujúcu lásku umocňovať, krášliť, robiť nevšednou a zázračnou. Snažíme sa preto počas celého roka a nie len v tento deň pristupovať k našej mládeži a seniorom s láskou a porozumením. Odmenou pre nás je dobrá nálada, či vyčarený úsmev na ich tvárach.

Koledovanie Troch kráľov v DSS a ZpS Horelica

V rámci zachovania tradícií a zvyklostí nám v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Horelica koledovala a vinšovala postihnutá mládež z pracoviska Horelica 18. Naši „Traja králi“ Matúško, Mirko a Betka si pripravili pod vedením ergoterapeutiek na koledovanie krátke pásmo. Zaspievali piesne a vinše so želaním hojnosti šťastia a zdravia. Koledníci svojou návštevou a úprimným prednesom vyvolali nielen pekné spomienky na mladosť u našich seniorov, ale potešili im hlavne srdiečka a po ich odchode bolo vidieť ešte dlho úsmev na ich tvárach.

 

Vyhodnotenie Domováckej ligy – 13.12. 2016

S koncom roka sme aj my v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Horelica ukončili už V. ročník športovej súťaže našich klientov s názvom ,,Domovácka liga“. Celkovo deväť súťažných družstiev po celý rok súťažilo v troch športových disciplínach, a to v hode šípkami na terč, hode fitloptou na cieľ a vo florballe. Každý zo súťažiacich dostal medailu za celoročné snaženie a športového ducha. Na 9. mieste skončili „Ženy činu“ v zložení Ľudmilka, Agátka, Elenka a Veronika. Na 8. mieste sa umiestnili „Horelické šikulky“ v podaní Márie, Aničky, Hanky a Majky. Števko, Paľko, Tonko a Anička ako „Rýchli chlapi“ skončili na 7. mieste. Naše dievčatá Kristínka, Olinka, Betka a Vlastička z pracoviska Horelica 18 s názvom „Statočné bojovníčky“ sa umiestnili na 6. mieste. „Draci“ v podaní Števka, Rudka, Justina a Ferka skončili na 5. mieste. Ľudovo povedané tzv. zemiakovú medailu získali „Klasikári“ Jožko, Imrich, Ondrej a Matej. Na 3. mieste sa umiestnili a bronzovú medailu získali chalani Matúš, Maťko, Mirko a Robko z pracoviska Horelica 18 ako „Odvážna štvorka“. Striebornú medailu získali „ Horelickí trháci“ Paľko, Mikuláš, Juraj a Jožko. Krásne 1. miesto, zlaté medaily a Putovný pohár pani riaditeľky Mgr. Márie Grigová získali „Nepriestrelní strelci“ Jožko, Stanko, Paľko a Jožko. Všetkým srdečne blahoželáme a dúfame, že v športo vaní budú pokračovať i naďalej v ďalšom ročníku ,,Domováckej ligy“,a tak si uchovajú a zlepšia svoje fyzické, ale i psychické sily.

Katarínska zábava – 25.11. 2016

Mesiac november so sebou prináša i prvú adventnú nedeľu, ktorá nám symbolizuje pôst, ale i nastávajúci príchod Mesiáša. No pred týmto obdobím sa vieme i veľmi dobre zabaviť a to na Katarínskej zábave, ktorú sme taktiež zorganizovali v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Horelica. Zabaviť sa prišli nielen naši seniori, ale i deti a mládež z pracoviska Horelica 18. Na začiatku všetkých privítala naša pani riaditeľka Mgr. Mária Grigová, ktorá si s našimi klientmi následne zatancovala. Sociálne pracovníčky si pre našich tancujúcich pripravili i zábavný program. Dámy si mali možnosť vybrať svojich partnerov počas dámskej volenky a každý si mohol zasúťažiť pri metlovom tanci. Veľkou zábavou bol tanec s balónikmi, ktorý sa tancoval v pároch. Súťažiaci mali čo najdlhšie udržať balón na čelách. Všetci sa veľmi dobre zabávali a už sa tešia na ďalší ročník Katarínskej zábavy.

Mikulášske stretnutie našej mládeže i rodičov

Mesiac december sa nesie v duchu radosti a pokoja. Do Domova sociálnych služieb a a zariadenia pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 i tento rok zavítal Mikuláš, aby odmenil a potešil našich klientov. Pozvanie na Mikuláša prijali i rodičia našich klientov. Pani riaditeľka Mgr. Mária Grigová úvodným slovom našu mládež pripravila na príchod očakávanej návštevy. Veľká radosť a potlesk sprevádzali príchod Mikuláša a jeho pomocníkov. Mikuláš prišiel so svojou bohatou nádielkou a programom, o ktorý sa postarali študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti z Čadce. Príjemnú náladu priniesol nielen Mikuláš s anjelmi a čertom, ale aj naši klienti. Vytiahli bohatý repertoár pesničiek a veršov, ktorými prekvapili aj svojich rodinných príslušníkov. Záverečná diskotéka bola energickou oslavou príchodu čarovného predvianočného obdobia. Toto stretnutie sa všetkým veľmi páčilo, preto chceme Mikulášovi a jeho pomocníkom popriať veľa zdravia a tešíme sa, že k nám zavítajú aj na budúci rok.

Mládež z DSS a ZpS Horelica, pracovisko Horelica 18 rozdávala radosť

Prichádzajú Vianoce, čas kedy sa navzájom obdarúvame a sme k sebe ohľaduplnejší. Klienti z Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 rozdávali radosť v podobe vlastného divadelného predstavenia. Naša mládež v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou sv. Františka z Assisi z Čadce nacvičili krásne divadielko s názvom „Prečo plače naša Zem?“ Divadelníci svoje umenie predviedli nielen seniorom z Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Horelica, pracoviska Horelica 107, ale aj v Strednej zdravotníckej škole sv. Františka z Assisi. Divadielko zožalo veľký úspech u starkých a mali z neho úprimnú radosť a ako odmenu od publika účinkujúci dostali veľký balík cukroviniek. Pripravené sladkosti a neutíchajúci potlesk bol veľkou radosťou a odmenou pre našu mládež. Ako obyčajne ich tiež veľmi potešilo pohostenie a kávička, ktorú veľmi obľubujú. Aj stredoškoláci netrpezlivo očakávali našu mládež i svojich rovesníkov. Divadielko sa im veľmi páčilo. Divadelníci zožali opäť neutíchajúci potlesk a uznanie. Pani riaditeľka PhDr. Renáta Kasmanová sa im poďakovala za pekné vystúpenie a pripravila pre nich občerstvenie. Naša mládež mala možnosť bližšie si obzrieť učebne stredoškolákov. Interiér školy sa im veľmi páčil. Zaujalo ich zvonenie na hodinu, ktoré chceli opakovať. Naša mládež chcela potešiť iných svojou šikovnosťou, čo sa im aj podarilo a ešte raz im zo srdca ďakujeme. Aj oni boli obdarení darčekmi a zážitkami, z ktorých mali veľkú radosť.

Rozprávky večných detí II. ročník

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 sa zúčastňuje aj aktivít, ktoré usporadúva Kysucká knižnica v Čadci. V rámci ich projektov sme boli zapojení do druhého ročníka pod názvom Rozprávky večných detí. Naša mentálne postihnutá mládež spolu so svojimi ergoterapeutkami zavítala do Kysuckej knižnice, kde ich privítala pani Pagáčová a pani Kopečná. Na úvod nám zaspievali pesničku „Gúľalo sa gúľalo, to červené jabĺčko“. Pri prednese dievčatá tancovali a chlapci hrali na rytmické hudobné nástroje. Potom sme sa pustili spoločne do nácviku rozprávky „Jabĺčko“. Vystupovali v nej lesné zvieratká, ktoré hrali naši klienti. Tí, ktorí nehrali žiadne zvieratko, dostali možnosť hrať na hudobnom nástroji. Pani Kopečná sprevádzala celý dej rozprávky hovoreným slovom a naši klienti vtiahnutí do deja hrali zvieratká s nadšením. Nakoniec si spoločne zaspievali nacvičenú pesničku „Gúľalo sa gúľalo, to červené jabĺčko“. Ako odmenu dostal každý klient jabĺčko, na ktorom si všetci dobre pochutili. Veselí a obohatení o nový zážitok sme dorazili späť do zariadenia.

Úspešné vystúpenie mládeže z DSS a ZpS Horelica, pracovisko Horelica 18 na Žilinskom Oskarovi 2016

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 sa i tento rok zúčastnil na Žilinskom Oskarovi 2016. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára. Tento 12. ročník krajského festivalu dramatického, hudobného, tanečného a speváckeho umenia klientov domovov sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja „ŽILINSKÝ OSKAR 2016“ sa konal v Kultúrnom dome v Oščadnici a organizátorom bol Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko Oščadnica. Na festivale prezentovalo svoje „umenie“ 16 zariadení z celého Žilinského samosprávneho kraja. Účinkujúci aj napriek svojim hendikepom podali bravúrne výkony. Naša mládež si v spolupráci zo Strednou zdravotníckou školou sv. Františka z Assisi z Čadce na toto podujatie nacvičila krátke divadelné pásmo „Prečo plače naša zem.“ Účinkujúci mali pripravené pekné kostýmy, ktoré zožali veľký úspech. Naše divadielko bolo zaradené ako posledné v prvom bloku predstavení. Plní očakávania i veľkej trémy sme čakali na náš čas vystúpenia. Počas hrania nášho divadielka sme sa nepomýlili, čo nás veľmi potešilo. Odmenou pre nás bol chutný obed s kávičkou. Potom ako diváci sme sa už iba zabávali na vystúpeniach ostatných zariadení, ktoré boli veľmi pekné. A výsledky? Všetci klienti zariadení boli ocenení. Dostali sme krásne sošky Oskarov a diplom. Pani riaditeľka z DSS a ŠZ Slniečko Oščadnica PhDr. Jana Pukalíková udelila ešte jednu špeciálnu cenu, ktorú udelila porada za vystúpenie, ktoré sa jej najviac páčilo. Túto cenu sme získali práve my. Boli sme z toho veľmi milo prekvapení a mládež sa od šťastia veľmi hlasno tešila. Naša námaha bola ocenená na 100 %. Šťastní a spokojní so svojím výkonom sme si z festivalu odnášali nielen ocenenia, ale i veľa pekných zážitkov.

Výletníci z DSS a ZpS Horelica v ZOO Bojniciach

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 v spolupráci s trenčianskou nadáciou Fond Dr. Klauna zorganizoval výlet do Zoo Bojnice. Fond Dr. Klauna v spoluprácis Umeleckou agentúrou Kvart a podporou Slovenských elektrární a. s. organizuje návštevy populárnych detských divadelných hercov v zariadeniach, kde žijú deti s rôznymi ochoreniami a postihnutiami. Tentokrát zorganizovali výlet pri príležitosti svetového dňa zvierat, ktorý pripadá na deň 04. októbra, kedy má sviatok sv. František z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov. Ďalší dôležitý dátum a sviatok je „Svetový deň úsmevu“, ktorý pripadá na 07. októbra. Tento deň sa oslavuje od roku 1999. Iniciátorom bol Harvey Richard Ball, ktorý vytvoril „smajlíka“, symbol šťastia a dobrej vôle. Tento deň je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími. Pri tejto príležitostí sa zorganizoval výlet pod názvom „Hurá do ZOO.“ Naša mládež spolu so seniormi z pracoviska Horelica 107 skoro ráno vyrazila na výlet. Počasie nebolo síce veľmi slnečné, ale výletníkom nepokazilo radosť z výletu. Cesta ubiehala v príjemnej atmosfére. Po príchode ich privítali pracovníci ZOO. Návštevníkov rozdelili do skupín, ktorých úloha spočívala v nájdení piatich stanovísk. Na každej zo zastávok ich privítal klaun. Spolu s ním sa rozprávali o zvieratkách, zaspievali si a zatancovali. Tiež sa dozvedeli niečo nové o zvieratkách. Mládež spolu so seniormi spoznávali exteriéry a interiéry ZOO a oboznámili sa hravou formou s mnohými zvieratkami. Na záver nám klauni zahrali rozprávku o zvieratkách a to bola aj zároveň ich rozlúčka. Do zariadenia sme dorazili veľmi unavení, ale šťastní z milého priateľského stretnutia a nových zážitkov. Ešte dlho nám v ušiach znel veselý smiech podarených klaunov.

Slávnostné otvorenie športového ihriska a záhradného altánku

V Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 sa v septembri podarilo slávnostne otvoriť športové ihrisko a záhradný altánok. Tieto krásne projekty sa podarilo zrealizovať vďaka dobrým nápadom šikovných ľudí a sú užitočné pre deti a mládež s mentálnym postihnutím, ktorým zariadenie poskytuje svoje sociálne služby. Športové ihrisko začalo vznikať na papieri v apríli 2016, kde sme na základe grantovej výzvy Nadácie Tesco: „Vy rozhodujete, my pomáhame,“ vypracovali projekt. Partnerská organizácia Nadácia Pontis a následne grantová komisia zo všetkých žiadostí vybrala tri najlepšie projekty za každý región. Náš projekt postúpil do hlasovania, kde nás práve zákazníci spoločnosti Tesco víťazne podporili. Z finančného príspevku poskytnutého Nadáciou Tesco sme zakúpili potrebný materiál na vybudovanie športového ihriska. Pri samotnej realizácii nám pomohla firma B-S Trans, s. r. o. a spoločnosť Nexis Sanace CZ s.r. o. Obe spomenuté spoločnosti sa bezplatne podieľala na manuálnych prácach a dovoze stavebného materiálu potrebného na výstavbu športového ihriska. Okrem výstavby ihriska sa nám podarilo vybudovať pre klientov aj záhradný altánok. Táto stavba sa mohla realizovať aj vďaka spoločnosti MOGET, a. s. v zastúpení pánom Miroslavom Murčom a MUDr. Róbertovi Rusnákovi, PhD., ktorí sa finančne podieľali na kúpe samotného altánku. Snahou zariadenia je, aby poskytlo svojim klientom dostatok vhodného priestoru na trávenie voľného času vonku na čerstvom vzduchu. Pribudol aj priestor, ktorý sa dá využiť na spoluprácu s klientmi zariadení, s ktorými sa už dlhodobo stretávame, alebo s priateľmi, či rodinami klientov. Z hľadiska športovania klientov bude ihrisko využívané pravidelne na Bocciu, loptové hry, obrie človeče nehnevaj sa a podobne. Slávnostný deň otvorenia sa niesol v duchu očakávania, súťaživosti a krásnych slnečných lúčov, ktoré nás sprevádzali počas pripravených športových súťaží. Aj pozvaní hostia boli zapojení do súťaží a darilo sa im. Na konci boli súťažiaci odmenení medailami. Všetci sme prežili krásny deň. Našej mládeži pribudli nezabudnuteľné zážitky a nám všetkým zadosťučinenie za vykonanú prácu v prospech tých, ktorí to najviac potrebujú.

Návšteva Dr. Klauna

Do Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 v septembri opäť zavítal Dr. Klaun s predstavením pod názvom Ruženkin hrad. Predstavenie zabezpečil Fond Dr. Klauna z trenčianskej nadácie. Fond Dr. Klaun v spolupráci s Umeleckou agentúrou Kvart a vďaka podpore Slovenských elektrární a. s. organizuje návštevy populárnych detských divadelných hercov v zariadeniach, kde sú deti s rôznymi ochoreniami a postihnutiami. Svojimi „šašovinami“ deti rozosmievajú a prinášajú dobrú náladu. Pomáhajú zabudnúť na samotu a pomáhajú im smiať sa. Predstavenia sú zakaždým iné, vždy neobvyklé, často sprevádzané búrlivými emóciami. Predstavenie Ruženkin hrad nás ponoril do obdobia, kedy zaspala Šípková Ruženka. Počas celého deja bola naša mládež nenútene vťahovaná do hry a zapájaná do deja rozprávky. Dr. Klaunovi sa podarilo spestriť a zmeniť všedný deň našich klientov na veselší, zaujímavejší, obohatený o smiech. Za skvelým podujatím sa ozval obrovský potlesk a šťastné tváre našej mládeže. Dr. Klaunovi zo srdca ďakujeme.

Priateľská návšteva v DSS a ŠZ Slniečko v Oščadnici

Rok nám ubehol ako voda a my sme opäť navštívili DSS a ŠZ Slniečko v Oščadnici. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 v sprievode slnečných lúčov a našich klientov, vycestoval za svojimi kamarátmi. Privítanie bolo veľmi radostné. Počas celého dňa nám bolo v „Slniečku“ dopriate slniečko. Naša mládež si užívala spoločnosť svojich priateľov. Na spestrenie dňa si zacvičili vo fit parku a poleňošili v príjemných chatkách, ktoré sú súčasťou areálu zariadenia. Ich šantenie na veľkej trampolíne nemalo konca a vytancovali sa na obľúbených tanečných hitoch počas diskotéky. Naši hostitelia nám pripravili chutné jedlá a to opekanú klobásku, slané pochúťky, výborný guláš a domáce buchty. Čerešničkou na torte bola nádherná slniečková torta s kávičkou, za ktorú veľmi ĎAKUJEME! Čas určený na návštevu rýchlo ubehol. Mládež sa navzájom rozlúčila. Do zariadenia sme dorazili veľmi unavení, ale šťastní z milého priateľského stretnutia.

Výsledky našich prác v záhrade

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 sa v rámci svojich aktivít venuje i pestovateľským prácam v záhrade. Naša mládež sa už od včasnej jari aktívne zapája do prípravy pôdy na sadenie. Realizuje sa tu v prekopávaní a úprave záhonov, zbieraní kameňov, drvení hrúd a hrabaní zeminy. V skleníku sa pripravuje pôda na paradajky, papriky a uhorky. Tiež tu sadíme šalát, reďkovky a cukety. Pravidelnou starostlivosťou a polievaním zelenina rastie pred očami. Veď ako vraví ľudové porekadlo: „Kto chce žať, musí siať.“ Obrovská radosť prichádza práve v tomto období, keď sa zbiera úroda. Všetci sa na toto obdobie veľmi tešia. Dievčence ešte navyše natrhali do váz krásne voňavé kvety, ktoré si sami dopestovali. Kvety nám nádherne vyzdobili zariadenie. Úžitkom týchto prác nie je len zozbieraná úroda a vypestované kvety, ale aj zapájanie a snaženie sa našej šikovnej mládeže. Odmenou je pre nich pochutenie si na zdravých dobrotách a ich usmiate tváre a spokojnosť z dobre vykonanej práce.

Pohľad z konského chrbta

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 pripravil pre svojich klientov ďalší deň plný zážitkov. Počasie bolo trochu zamračené, ale našim klientom to vôbec nevadilo. Vybrali sme sa na návštevu ku koníkom. Hipoterapia je špeciálny terapeutický prístup, pri ktorom sa využíva komplexné pôsobenie koníka na človeka. Za týmto účelom sme navštívili stajňu Happy Horse Raková. V krásnej prírode si naša mládež mala možnosť zajazdiť na koníkoch s menom Oxana a Oliver. Mládež si individuálne užívala túto jazdu, ktorá im viditeľne prospela. Koníky boli veľmi pokojné a nechali sa hladkať. Spoločne sme ich kŕmili jabĺčkami a trávou. Čas strávený v prírode ubehol veľmi rýchlo. Mládež bola šťastná a spokojná. Ich život je bohatší o ďalšie krásne zážitky.

Návšteva kaštieľa v 0ščadnici

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 navštívil so svojimi mládežníkmi kaštieľ v Oščadnici. Výlet mládežníkov veľmi potešil. Po príchode do kaštieľa sme si poobzerali výstavné priestory a potom sme sa presunuli do zrekonštruovaného lesoparku, kde bolo veľmi príjemne. Krásne počasie nám umožnilo pripraviť si v tomto prostredí piknik. V blízkom okolí kaštieľa sa nachádza zvernica s divou zverou. Zvieratá sú pravdepodobne zvyknuté na časté návštevy a tak sa nesprávali placho, ale boli veľmi blízko pri chodníku, z čoho sme mali všetci veľkú radosť. Trochu unavení, ale plní nových zážitkov sme sa vrátili poobede naspäť do zariadenia.

Dvojdňový súťažný výlet v Terchovej

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 sa i tento rok zúčastnil Športových hier v Terchovej. Usporiadanie 12. ročníka Športových hier prijímateľov sociálnych služieb organizoval Centrum sociálnych služieb Straník pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja. Športové hry sa niesli v duchu olympijských hier s názvom „Športom k novým priateľstvám – vystúpme spolu na Olymp“. Naša mládež sa veľmi tešila na dvojdňový výlet. Po prezentácií a ubytovaní sa začal otvárací ceremoniál a defilé účastníkov. V priebehu dňa sa naša mládež zapájala do rôznych športových súťaží, kde podávala maximálny výkon. Záver prvého športového dňa patril spoločnému posedeniu pri hudbe, ktoré stmelilo všetkých účastníkov. Do tanečného kola boli zapojení všetci športovci. Na druhý deň pobytu sme mali možnosť lepšie spoznať okolie. Navštívili sme monumentálny pamätník ľudového rodáka Juraja Jánošíka a mini ZOO. Po príchode z prechádzky nasledovalo vyhlásenie výsledkov a záverečný ceremoniál ukončenia športových hier. Mládežníci odchádzali plní zážitkov a šťastní z nových priateľstiev.

 

Pečiem, pečieš, pečieme

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 sa tentokrát pri svojich aktivitách zameral na rozvoj jemnej motoriky v oblasti zručností z každodenného života. Naša mládež si veľmi obľúbila prípravu jedál a tak si trošku „zakuchtili“. Najprv sa skontrolovali potrebné ingrediencie na zhotovenie jedla a kulinárske umenie sa mohlo začať. Každý sa s radosťou zapájal do varenia a tešil sa z výsledku svojej námahy. Samozrejmosťou bolo po varení kuchyňu poupratovať a vyumývať. Nakoniec mládež s hrdosťou niesla pripravené taniere na „ochutnávku“ ostatným kamarátom. Tešili sa pochvalám, ktoré sa im dostali za výborne pripravené jedlo. Aj takto tvorivo vyzerá bežný deň v zariadeniach sociálnych služieb.

 

Priateľská návšteva mládežníkov

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 pozval na priateľskú návštevu Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko Oščadnica. Po dlhom chladnom období opäť začínajú rozohrievať teplé slnečné dni. Krásne počasie nám umožnilo privítať návštevu na našom nádvorí, kde sme si pre nich pripravili krátky súťažný program. Vzájomné privítanie mládeže bolo veľmi milé a radostné. Po úvodnom slove našej pani riaditeľky Mgr. Márie Grigovej a občerstvení si spoločne zašportovali. Formou hry sme súťažili v preliezaní laná, v stoličkovom či metlovom tanci. Po skončení súťaží boli odmenení malými odmenami a diskotéka v spoločenskej miestnosti v zariadení mohla začať. Miestnosť zaplavila obľúbená rytmická hudba s padajúcimi bublinkami, ktorá dala do pohybu všetkých účastníkov. Naša mládež bola vďačná za možnosť stretnúť svojich kamarátov a nadviazať nové priateľstvá. Rozlúčka oboch zariadení bola v duchu opätovného stretnutia.

MDD na Horelici s hasičmi a rozprávkovými bytosťami 

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica pracovisko Horelica 18 oslávil Medzinárodný deň detí pripraveným programom a prekvapením. Mládež a deti s rôznym druhom postihnutia sa veľmi tešili na tento deň. Naše zariadenie navštívili rozprávkové bytosti vodník, námorník, prasiatko, mušketier, pirát i šašo. Prekvapením bol príchod Dobrovoľného hasičského zboru zo Staškova. Staškovskí hasiči pútavo porozprávali o svojej práci. Popísali jednotlivé zariadenia slúžiace k zastaveniu požiaru a ukázali mládežníkom vybavenie hasičského auta. Zážitkom bola možnosť vyskúšať si striekanie s hadicou. S nadšením sa striedali a tešili sa zo svojho výkonu. Pri obhliadke auta ich zaujal reproduktor, ktorý si tiež vyskúšali. Veľkým magnetom bolo tlačidlo na spustenie sirény. Po odchode dobrovoľných hasičov náš program pokračoval v svete rozprávok. Všetci sa rozdelili na menšie skupinky. Ich úloha spočívala v zbieraní bodov navštívením rozprávkových bytostí, kde museli splniť jednoduché zábavné úlohy. Pirát s mušketierom si pripravil hod loptou do vedra, mokrý vodník mal svoje rybičky vo vode a museli sa vyloviť. Námorníkovi zase bolo treba ukázať, ako správne zavesiť štipce. Prasiatko so šašom všetkých zamestnávali hádzaním do kolkov. Mládež s nadšením plnila jednotlivé úlohy. Na záver si účastníci odniesli medaily a diskotéka mohla začať. Šťastné a usmiate tváre našich detí a mládeže boli odmenou pre všetkých zapojených.

 

Športové dopoludnie mládeže v Šeríkovom bežeckom okruhu

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 naplánoval športové dopoludnie pre svojich klientov. Mládež sa s radosťou vychystala na výlet, aj keď ráno sa nám ukazovalo chladné a zamračené počasie. Aktivita predstavovala športové vyžitie a spoznávanie nášho okolia. V Čadci sa nachádza nádherná zóna nielen na športovanie, ale aj pre oddych a relaxáciu nazývaný Šeríkov bežecký okruchk, ktorý mnohí Čadčania iste poznajú. V tomto priestranstve sa nachádza prírodná posilňovňa, upravené ohnisko so sedením, lavičky i skalka. Naši mládežníci mali možnosť si zacvičiť na posilňovacích strojoch, hrádzach, cvičili s činkami a behali. Športovanie sme zavŕšili loptovými hrami. Tento priestor sme s mládežou dostatočne využili na pohyb, tiež sme si oddýchli a zrelaxovali. Spiatočnú cestu na autobus sme zavŕšili návštevou v cukrárni pri obľúbenej kávičke s koláčikom. Príchodom do zariadenia nás sprevádzala dobrá nálada a úsmev na tvári.

Učíme sa hrou

V domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 sme sa zamerali na sociálnu rehabilitáciu prostredníctvom hrania spoločenských hier. Prirodzená potreba u detí a mládeže je potreba hrať sa. Naša mládež obľubuje kolektívne hry, kde sa prejaví aj ich zdravá rivalita a súťaživosť. Dnešná terapeutická aktivita spočívala v hraní hry Pexesa a Človeče nehnevaj sa. Pri týchto hrách sme sa zamerali na rozvoj jemnej motoriky, rozvoj zmyslov a byť k sebe solidárny. Mládež sa sústredila na hru, kde farebnými panáčikmi sa posúvala do cieľa či hľadala rovnaký pár v pexese. Ich zmysly boli sústredené ako na farby, tak i na počty guličiek na malej kocke. Prínosom týchto hier pre našu mládež je radosť prežívaná so spoluhráčmi a vedieť prijať občas aj neúspech. Popri týchto hrách sme spoločne strávili pekné chvíle, kde sme sa aj z chuti zasmiali.

Návšteva bábkového divadla v Žiline

Mládež z Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Horelica, pracoviska Horelice 18 sa vybrala za ďalším kultúrnym zážitkom do Žiliny. Ráno sme cestovali autobusom na hlavnú stanicu. Odtiaľ sme pokračovali vlakom do Žiliny. Najskôr sme sa posilnili v cukrárni, kde si mládež pochutnala na obľúbených koláčikoch a kávičke. S plnými bruškami sme pokračovali do bábkového divadla. Predstavenie „O zvedavom sloníkovi“ bolo veľmi pekné. Sloník Bimbo hľadal rieku Limpopo a chcel vedieť, čo majú krokodíly na obed a ako taký krokodíl vlastne vyzerá. Cestou stretol rôzne zvieratká, ktoré boli dobré aj zlé. Tie zlé ako opice, leopard a pštros sa ho snažili prekabátiť. Zlý leopard ho chcel dokonca zožrať. Sloník bol však odvážny a nedal sa oklamať. Stretol aj dobré zvieratká ako hada, žirafy, korytnačku a nosorožca, ktorí mu poradili, kde má rieku Limpopo hľadať. Po dlhej ceste sloník nakoniec našiel rieku Limpopo aj krokodíla. Krokodíl ho stále volal k sebe bližšie a svojimi ostrými zubami mu natiahol jeho malý nos na dlhý chobot. Zvieratká sloníkovi vysvetlili, užitočnosť jeho dlhého chobota a tým ho upokojili, aby nebol z toho nešťastný. Našej mládeži sa tento príbeh veľmi páčil. Zobrali si aj ponaučenie, že aj to zlé býva na niečo dobré. Herci nás ohúrili krásnymi kostýmami. My sme prežili opäť veľmi pekný spoločný deň.

Výlet seniorov a mládeže z Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Horelica do „stovežatej“ Prahy

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica zorganizoval výlet pre svojich klientov, a to seniorov z pracoviska Horelica 107 a mládeže z pracoviska Horelica 18. Plánovaný výlet spočíval v návšteve „stovežatej“ Prahy. Skupina výletníkov bola sprevádzaná našimi ergoterapeutkami, zdravotným pracovníkom a rodičmi našej mládeže. V nedeľu skoro ráno sme vyrazili vlakom do Prahy. Spoločným znakom celej skupiny bola radosť. Po príchode do Prahy sme sa ubytovali a vybrali sa na túžobne očakávanú prehliadku. Medzi prvé zážitky sme priradili cestu metrom. Spoznávanie Prahy sme začali symbolom českého štátu a to Pražským hradom. Je to najvýznamnejšia česká pamiatka a kultúrna inštitúcia. Hrad tvorí rozsiahly súbor palácov a cirkevných stavieb rozmanitých architektonických slohov. Pozreli sme i dominantu Pražského hradu katedrálu sv. Víta, potom baziliku a kláštor sv. Juraja. Naši výletníci boli ohúrení veľkosťou a krásou týchto stavieb. Tiež sme sa prešli po Zlatej uličke, kde práve malebný ráz tejto uličky zapôsobil na nás až priamo rozprávkovo. Ďalšou zaujímavou zastávkou bolo Múzeum hračiek. Tu si naši výletníci obzreli výstavu hračiek od antického Grécka až po súčasnosť. Každého zaujalo niečo iné. Bola tu expozícia bábik, medvedíkov i kočíkov. Tiež zaujali autá, motorky, lietadlá, vzducholode, kolesové parníky, zaoceánske lode, železnice s celým príslušenstvom a rôzne iné hračky. Po prezretí múzea sme sa vybrali na najstarší stojací most cez rieku Vltavu v Prahe a to Karlov most. Na moste nás zaujali barokové sochy a súsošia. Pre zaujímavosť sme s klientmi zrátali tieto „doplnky“ mosta a vyšlo nám 30 sôch a 3 vežičky. Most bol dosť široký a obohatený umelcami, ktorí sa snažili zaujať svojimi výtvormi. Neodmysliteľnou súčasťou Prahy je aj Staromestský orloj, ktorý sme si nenechali ujsť ani my. Denne priťahuje tisíce turistov, i teraz pred Staromestskou radnicou ich tu čakalo veľa. Orloj zaujal i našich seniorov a mládež. Záverom dnešnej prehliadky Prahy boli veľkonočné trhy. Pestrosť farieb a výrobkov sa už niesli v atmosfére nastupujúcej jari a Veľkej noci. Okrem predajných stánkov s veľkonočnými symbolmi a suvenírmi, vyrástlo na Staromestskom námestí pódium, na ktorom sa cez deň odohrával zaujímavý kultúrny program. Do hotela sme prišli unavení, ale šťastní z pestrého dňa. Zaspávali sme z očakávania ďalších nových zážitkov v novom dni. Do nového dňa sa s radosťou vstávalo. Po raňajkách sme sa vybrali na Václavské námestie. Je to kultúrne a obchodné centrum, ktoré je 750 m dlhé a 60 m široké. Dominanta námestia je veľká budova Národného múzea a jazdecká socha svätého Václava. Pre našich výletníkov bola veľkým zážitkom návšteva ZOO - Morský svet. Je tu expozícia morských, ale i sladkovodných rýb a iných živočíchov. V päťdesiatich akváriach sme mali možnosť vidieť rôzne druhy žralokov, model lodi Bounty či model majáku zo Severnej Karolíny, dravé barakudy a jedovaté perute. Nás veľmi upútala dlhá korálová jaskyňa s akváriom v skale, priehľadná nádrž s piraňami. V závere prehliadky Prahy sme navštívili ešte tvorivé dielne, kde sme mali možnosť sami si vytvoriť rôzne výrobky. V poobedňajších hodinách sme vlakom vyrazili na cestu späť. Plný zážitkov a dojmov sme šťastne vo večerných hodinách dorazili domov. Výlet v Prahe bude pre nás nezabudnuteľným zážitkom.

Canisterapia u detí s telesným postihnutím

Do Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 opäť zavítala „štvornohá“ návšteva spolu s profesionálnym sprievodcom, aby v našom zariadení aplikovala obľúbenú terapiu u našich klientov a to canisterapiu. Canisterapia je jedna z foriem aminoterapie, ktorú v našom zariadení využívame už niekoľko rokov. Terapiu v našom zariadení aplikuje pán Vladimír Došek prostredníctvom svojich psíkov Dyny a Bryty. Pán Vladimír Došek je zamestnanec organizácie Podané ruce, z. s., ktorá sídli vo Frýdku Místku. Canisterapia využíva pozitívne pôsobenie psíka na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Motivuje k rehabilitácii a povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky. Kontakt dieťaťa so psom je významným výchovným prostriedkom a pozitívne vplýva na jeho psychiku. Mládež sa s radosťou zúčastňuje tejto aktivity. Canisterapia pozitívne na ňu vplýva, poskytuje jej fyzický kontakt, ktorý smeruje k naplneniu potreby nežnosti, rozvíja jej empatiu, zodpovednosť, znižuje úzkosť, zmierňuje samotu a podporuje spontánnosť vo vzťahoch. V zariadení prebieha canisterapia podľa vopred stanovených pravidiel pánom Vladimírom Došekom. Najprv klienti psíkov hladkajú, česajú a psíkovia im aportujú napríklad loptičky. Po týchto úlohách prichádza na rad polohovanie so psíkmi. Prítomnosť psíkov v našom zariadení blahodárne pôsobí na našu mládež, ktorá sa po kontakte s nimi dokáže pozitívne naladiť a ukľudniť. Pozitívna nálada potom ešte aj po odchode psíkov dlho u našej mládeže zotrváva.

 

Divadlo Portál na pracovisku Horelica 18- 17.2. 2016

Kultúrne a divadelné predstavenia sú súčasťou života klientov v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Horelica. Predstavenia organizujeme buď priamo v zariadeniach alebo ich navštevujeme v divadlách, či kultúrnych domoch. Naše druhé pracovisko a to Horelicu 18 prišli tentokrát navštíviť herci z divadla Portál z Prešova s predstavením ,,Neboj sa“. Naša mládež pozvala na divadlo i seniorov z pracoviska Horelice 107. Divadelná hra bola plná humorných situácií. Publikum sa najviac zabávalo na hudobných vsuvkách, ktoré boli sprevádzané hrou na gitare. O úsmevy a smiech nebola núdza. Kultúrny zážitok z divadelného predstavenia zostane v nás ešte dlhý čas a už teraz sa tešíme na ďalší.

Fašiangová zábava detí a mládeže s ťažkým zdravotným postihnutím

Fašiangy sú obdobím, ktorým začína deň po Troch kráľoch a končí sa popolcovou stredou. Slovo fašiang pochádza z nemeckého slova der Fasching, ktoré symbolizovalo, že po ňom nastáva 40-dňový pôst pred Veľkou nocou. Práve preto mali byť posledné fašiangové dni, „ostatky“, dňami bujarej a spontánnej zábavy. V Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18, sa posledné dni pred popolcovou stredou niesli v duchu príprav na fašiangovú zábavu. Mládež si vyrábala masky a škrabošky, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou každej fašiangovej zábavy. Pre našich klientov sme usporiadali veselú zábavu. Spoločenská miestnosť hýrila širokou škálou farebných ozdôb, balónikmi a samozrejme maskami, pod ktorými sa skrývala naša mládež. Rozžiarené úsmevy klientov boli viditeľné aj spoza masiek. Veľkú zábavu si užili pri tanečných kreáciách a obľúbených hudobných hitov. Všetci prežili príjemný deň, ktorý im vykúzlil nezabudnuteľné zážitky.

Mládež v bábkovom divadle v Žiline

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18, pripravil pre svoju mládež návštevu Bábkového divadla v Žiline. Cesta vlakom do Žiliny rýchlo ubehla. Predstavenie o Najlepšej červenej čiapočke zahrali štyria „popletení“ herci. Na úvod predstavenia si všetci štyria herci si vyskúšali role – červenej čiapočky, vlka, babičky a horára. Diváci svojim potleskom rozhodli, kto bude čo hrať. Herci mali aj celkom popletený scenár, kde využili našepkávanie divákov. Radili im, ako má rozprávka pokračovať. Našej mládeži sa veľmi páčilo rozhodovanie o priebehu divadielka. Herci mali veľmi zaujímavé kulisy – dáždniky. Tieto dokonca napchali miesto slamy vlkovi do brucha. Celá rozprávka sa niesla v netradičnom duchu i jej záver bol netradičný. Vlka vypreparovali a umiestnili do múzea, kde straší dodnes. Diváci i naša mládež si odnášala domov nové zážitky i nový dej rozprávky. Obrovským potleskom odmenili hercov za ich herecké výkony. Po skončení predstavenia sme sa zastavili ešte na obľúbenú kávičku a koláčik a späť vláčikom do zariadenia.

\

\

\

\

\

\

Príchod Troch kráľov

Nový rok prináša so sebou i sviatok Zjavenie Pána u nás zaužívaný ako sviatok Troch kráľov. V tento deň si navzájom vinšujeme. I tento rok mládež zo zariadenia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica navštívila svojich seniorov. Traja králi im zaspievali a zavinšovali do Nového roka. Seniori potešení návštevou si spoločne zaspievali a pospomínali na svoje mladé roky. Naši Traja králi mali z koledovania veľkú radosť.

 

Domovácka liga

Nový rok nám prináša bilancovanie minulého roka a my sme mohli bilancovať a vyhodnotiť športovú súťaž „Domovácka liga“. Zúčastňujú sa jej seniori z Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Horelica a mládež z vysunutého pracoviska Horelica 18. Domovácka liga spočíva z pravidelných športových dopoludniach seniorov a mládeže. Zapojilo sa sedem družstiev. Súťažilo sa v disciplínach: kolky, hod do koša, hod granátom. Počas celého roka zúčastnení prekvapovali vysokým nasadením i humorom.

 

Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie medailí sa ujala riaditeľka zariadenia Mgr. Mária Grigová.

 

Výsledky „Domováckej ligy“:

1. miesto „Horelické mustangy“ v zložení Mikula, Slabej, Čečotka, Vísmek

2. miesto „Lovci medailí“ v zložení Sobol, Mačejko, Troják, Dršman

3. miesto „Nepriestrelná štvorka“ v zložení Kadlubec, Šabo, Rešetka, Krupa

4. miesto „Horelické krásky“ v zložení Mariaková, Holubová, Larišová, Dániová

5. miesto „Raketoví muži“ v zložení Poláček, Hodas, Macho, Macura

6. miesto „Supermuži“ v zložení Selecký, Sýkora, Skybík, Majchrák

7. miesto „Nežné tigrice“ v zložení Kolesárová, Ligačová, Papíková, Beláková

 

Obrovskú radosť z prvého miesta mali mládežníci z pracoviska Horelica 18, ktorí si odniesli medaile za 1. miesto a putovný pohár Domováckej ligy.

 

Na záver zúčastnení zhodnotili svoje umiestnenia a prisľúbili si väčšie nasadenie do súťaže ďalšieho ročníka. Všetkým zúčastneným gratulujeme.

Stretnutie s Mikulášom

Mikuláš navštívil tento rok náš Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 už 3. decembra. Prišiel so svojou bohatou nádielkou a programom, o ktorý sa postarali študenti z Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti v Čadci. Naša pani riaditeľka Mgr. Mária Grigová privítala všetkých klientov, hostí a Mikuláša so svojimi pomocníkmi a tým zahájila toto krásne stretnutie. O príjemnú náladu sa postaral nielen Mikuláš s anjelmi a čertom, ale aj naši klienti. Vytiahli bohatý repertoár pesničiek a veršov, ktorými prekvapili aj svojich rodinných príslušníkov. Iskričky šťastia a radosti v očiach našich klientov boli pre Mikuláša najväčším poďakovaním. Toto stretnutie sa všetkým veľmi páčilo, preto chceme Mikulášovi a jeho pomocníkom popriať veľa zdravia a tešíme sa, že k nám zavítajú aj na budúci rok.

Pečieme s láskou

Na jemne zasneženú prírodu nám krásne zasvietilo slniečko a ukázalo sa modré nebo. V kuchyni si naša mládež opäť osvojovala pracovné návyky a zručnosti. Dnešné „Pečenie s láskou“ bolo radostné a voňavé. Mládež s nadšením vyberala v kuchárskej knihe vhodný koláčik na dnešné pečenie. Keď už bol koláčik vybratý, všetci sa už tešili na mixovanie cesta. Každý si potom túto obľúbenú činnosť aj postupne vyskúšal. Nadšený pohľad mala mládež aj v pozorovaní rastúceho koláčika v trúbe. Popri umývaní a upratovaní kuchynky si ešte aj zaspievali. Radostné očká zasvietili na hotový koláčik, ktorí im samozrejme veľmi chutil. Potešení svojím výkonom sa vďačne podelili aj s ostatnými kamarátmi.

 

Návšteva Kysuckej knižnice „Rozprávky večných detí“

Na dnešné dopoludnie sa klienti veľmi tešili. Mali sme naplánovanú návštevu knižnice. V knižnici nás srdečne privítala p. Mgr. Helena Pagáčová a p. Mgr. Daniela Kopečná. Spoločne sme sa zvítali a zoznámili. Pani Kopečná klientom zahrala a predstavila rozprávku „Ako dedko ťahal repku.“ Klienti ju pekne dramatizovali. Najskôr sa rozcvičili a zahrali si obláčik, slniečko i repu. Potom už s pomocou pani Kopečnej hrali a napodobňovali dedka, babku, vnučku, psíka, mačičku aj myšku. Nakoniec si klienti zahrali hudobno-pohybové hry: Keď si šťastný, Pravú ruku, nohu vpred. Klienti boli disciplinovaní, počúvali a sledovali so záujmom, čo sa okolo nich deje. Už teraz sa tešia na ďalšie tvorivé dopoludnie v knižnici a na pani Kopečnú, akú rozprávku si pre nich pripraví nabudúce. Ide o projekt cez Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pod názvom „Rozprávky večných detí“.

ŽILINSKÝ OSCAR 2015

Ráno sme sa vybrali našim služobným autom plný očakávania na „Žilinského Oscara“ do obce Turie. Celé podujatie sa nieslo v duchu Walta Disneyho. Organizátori podujatia nás po príchode srdečne privítali a usadili do krásne vyzdobenej sály. Naše zariadenie vystupovalo s predstavením „O troch prasiatkach“. Vystúpenie bolo zaradené do prvého doobedňajšieho vstupu. Predstavenie sa nám vydarilo a zažili sme veľký potlesk. Skončili sme na 5. mieste zo 16-tich vystupujúcich zariadení. Pochutnali sme si aj na vynikajúcom obede a koláčikoch. Veľmi spokojní a unavení sme sa podvečer vrátili do nášho zariadenia.

Ocenenie najlepších sociálnych a zdravotných pracovníkov

Žilinský samosprávny kraj 26. októbra 2015 ocenil 40 zamestnancov sociálnych a zdravotných zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Medzi ocenenými bola aj naša pracovníčka pani Božena Janáková. Ocenenie získala za obetavú prácu, ktorú vykonáva v našom Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18. Pani Božena Janáková k svojej práci pristupuje s veľkým odhodlaním, trpezlivosťou a láskavosťou. V zariadení sociálnych služieb pracuje od roku 1991. Zdravotnú sestru vykonávala 6 rokov a prácu hlavnej sestry 18 rokov. Spoločne v zariadení sociálnych služieb pracuje 24 rokov. Je odborníkom v ošetrovateľskej starostlivosti a má individuálny prístup ku klientom. Bola vždy naklonená k modernizácii zariadenia a k novým trendom v poskytovaní sociálnych služieb. Odzrkadlilo sa to pri rekonštrukcii a nadstavbe zariadenia a pri zariaďovaní nových priestorov. Preferovala a podieľala sa na aktivácii klientov formou zapojenia do bežných prác v zariadení. Prevádzala edukáciu klientov v oblasti zdravého životného štýlu. Bola súdom ustanovená opatrovníkom 22 klientom. Túto prácu vykonávala dobrovoľne bez finančnej náhrady. Pre opatrované deti je náhradnou mamou. „Boženka“ ako ju často klienti volajú je človek, ktorý keď príde do práce, tak sa ako prvé opýta, čo majú zverenci nové. Jej práca ju vždy napĺňala. Hoci na konci roka odchádza do dôchodku už teraz hovorí, že jej klienti budú chýbať a samozrejme aj ona nám.

Návšteva Rodného domu Jozefa Kronera

V jedno novembrové ráno sme sa vybrali na plánovanú návštevu rodného domu Jozefa Kronera v Staškove. Od návštevy nás neodradili ani prvé snehové vločky a tak sme sa celí zababušení a plní očakávania vybrali na cestu. V Staškove pri rodnom dome Jozefa Kronera nás už čakala sprievodkyňa, ktorá nás pútavým rozprávaním oboznámila o Kronerovej rodine. Našich mládežníkov najviac zaujala soška Oscara. Je to prvý a jediný slovenský Oscar, ktorý si v apríli 1966 odniesli z Hollywoodu tvorcovia filmu Obchod na korze, kde práve hral Jozef Kroner. Jedná sa však iba o kópiu tejto sošky, originál sa v rodnom dome nenachádza. Pre chladné počasie sme zostali v domčeku, kde sme si pochutnali na obľúbených koláčikoch a kávičke. Usadili sme sa pri dobovej piecke. Pri odchode sme si ešte pozreli drevené sochy, ktoré sú v blízkom okolí domčeka. Naša mládež si ich poobzerala, odfotila a zároveň sa v ich blízkosti aj poprechádzala. Trocha vyzimení, ale spokojní sme sa vrátili do nášho zariadenia.

Canisterapia

V týchto dňoch sme mali v našom zariadení opäť milú štvornohú návštevu s ich profesionálnym sprievodcom. Naši mládežníci absolvovali obľúbenú Canisterapiu. Táto terapia prostredníctvom psíkov poskytuje fyzický kontakt s človekom k naplneniu potreby nežnosti, rozvíja empatiu, zodpovednosť, znižuje úzkosť, zmierňuje samotu a podporuje spontánnosť vo vzťahoch. Kontakt dieťaťa so psom je významným výchovným prostriedkom a pozitívne vplýva na jeho psychiku. Canisterapia je liečebná metóda, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka. Je to stará metóda liečby, ktorej korene siahajú do 9. storočia. Čo nedokáže človek, to dokáže pes ako lekár ľudskej duše. Choré dieťa sa zbližuje so psom, ktorý musí mať predpoklady na to, aby to zvládol. Trpezlivosť a odolnosť voči bolesti musí zvládať dvakrát tak dobre ako bežný pes. Naša mládež veľmi dobre spolupracuje so psíkmi a teší sa ich prítomnosti.

Jesenné premietanie

V jesennom období sme si spríjemnili dni premietaním obľúbených rozprávok. Mládež má v obľube premietanie, kde formou zážitku vždy dobro zvíťazí nad zlom. Toto naše skupinové sedenie sa nesie v uvoľnenej atmosfére, ktorá zotrváva i neskôr. Po skončení premietania sa s mládežou zhodnotí celý dej rozprávky a pozdvihnú sa z nej ponaučenia.

Otvorenie okrasnej skalky v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Horelica

V Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 sa v piatok 9. októbra 2015 uskutočnilo slávnostné otvorenie zrealizovanej okrasnej skalky. Táto slávnosť bola vyvrcholením realizácie projektu, ktorý sa uskutočnil vďaka podpore nadácie SPP. Mirko - jeden z našich klientov, je manuálne zručný a má pozitívny prístup k práci. Práca vonku mu prináša radosť a potešenie. Zistili sme, že realizáciou aktivít, ktoré má Mirko rád, je viac spoločenský a otvorený dialógu s okolím. Práve z tohto dôvodu bol Mirko hlavným realizátorom celého diela. Viac povedal Mirko v príhovore na slávnostnom otvorení skalky: „Navozil som hlinu a dal tam veľké kamene. Zasadil som stromčeky a kríčky. Je to taká veľká skalka, o ktorú sa budem starať. Všetci sa budú pýtať: Kto to urobil, že je taká pekná? A ja budem šťastný a hrdý na svoju prácu. Hurá, som záhradník!“ Pozvaní hostia spoločne so seniormi z pracoviska Horelica 107 zaspievali krásnu pieseň, ktorou sme zároveň otvorili zrealizovanú okrasnú skalku. Zariadenie sme vyzdobili jesennými dekoráciami, ktoré mohli zúčastnení obdivovať na prehliadke zariadenia. Naši klienti nám spestrili program divadielkom „Záhradka,“ ktoré bolo odmenené neutíchajúcim potleskom. Všetci sme si pochutnali na vynikajúcich dobrotách, s chuťou sme si zatancovali a zaspievali. Prežili sme krásny deň, na ktorý budeme ešte dlho spomínať. Ďakujeme pánovi Jozefovi Kurucárovi zo záhradného centra Skalky – záhrady z Kysuckého Lieskovca za jeho trpezlivosť, obetavosť a poskytovanie poradenstva pri výbere rastliniek ako aj samotnej realizácii skalky. Veríme, že sme takýmto spôsobom vďaka podpore nadácie SPP prispeli k zvýšeniu kvality života nášho klienta Mirka, ale zároveň sme skrášlili a zveľadili okolie nášho zariadenia.

Športové dopoludnie vo FIT parku

Mnohí z našich klientov na pracovisku Horelica 18 sú športovo založení a majú radi pohyb vonku. Preto sme sa rozhodli zorganizovať športové dopoludnie vo FIT parku v záhrade nášho zariadenia. Prostredníctvom naťahovacieho a šliapacieho zariadenia sme si posilnili svalstvo horných a dolných končatín, hrudníka, chrbta a zvýšili kapacitu srdca a pľúc. Všetci sme si s chuťou zacvičili, príjemne sa unavili a prežili krásne dopoludnie. Účastníci dostali na záver malú sladkú odmenu, na ktorej si pochutnali. Tento aktívny oddych podporuje našich klientov žiť kvalitnejšie, aktívnejšie a prináša im novú možnosť sebarealizácie. Už teraz sa tešíme na ďalšie športové aktivity, ktoré organizujeme v našom zariadení pravidelne.

HRÁME SA SPOLOČENSKÉ HRY

September bol v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov Horelica, pracovisko Horelica 18 bohatý na aktivity každého druhu. Tieto aktivity sme sa rozhodli ozvláštniť a zorganizovali sme súťažný deň v spoločenských hrách. Nápad sa stretol s vysokým záujmom prijímateľov sociálnych služieb. Najväčší záujem bol o hru Človeče, nehnevaj sa a taktiež aj skladanie lega. Program súťaží spoločenských hier bol nastavený tak, aby spĺňal predpoklady terapeutickej aktivity. Tieto hry stimulovali u našich klientov motoriku, podnecovali ich duševnú aktivitu, vďaka hre spolu viac komunikovali a zároveň sa nám podarilo aj takouto formou obohatiť ich pobyt v zariadení.

Zmenáreň

Krása je v dnešnom svete žiadaným a obľúbeným činiteľom. Zmeniť sa zo sivej „myšky“ na krásnu ženu je snom viacerých klientov v našom zariadení. Chceli sme naším prijímateľom urobiť radosť a tak sme zorganizovali akciu zmenáreň. Zapojili sa štyri klientky, ktoré sme upravili, namaľovali a učesali podľa ich vlastných predstáv a vkusu. Počas premeny oplývali nedočkavosťou z očakávaného výsledku. Na záver naše krásne ženy a dievčatá neskrývali svoju radosť a nadšenie a boli odmenené sladkým darčekom. Naše pohľady na pekné veci sa však môžu líšiť, a preto každý jeden človek môže v sebe ukrývať čaro osobnosti.

 

PRÁZDNINOVÝ DEŇ

Výlet do Thermal aquaparku Oravice a do Múzea oravskej dediny Zuberec-Brestová. Dnes nás čakal krásny deň. Našim mládežníkom sme naplánovali prázdninový deň plný zážitkov a dobrodružstiev. Nedočkaví nastupovali do autobusu, ktorý nás čakal v zariadení. Pán šofér mal už nachystanú obľúbenú hudbu našich klientov. Cesta bola veľmi príjemná a veselá. V Oraviciach nastala veľká eufória pri pohľade na Thermal aquapark Oravice. Mládež sa rýchlo prezliekla a s veľkým nadšením sme sa zoznámili s vnútorným prostredím aquaparku. Postupne sme si obzreli a vyskúšali všetky bazény. Všetci sa tu do sýta vybláznili. Jedným sa páčili „vlny“, druhým termálna voda. Ich usmievavé očká hovorili za všetko. V perličkovom bazéne bola ich spokojnosť nadmieru splnená. Po výdatnom kúpaní sme si dopriali obedík a vyrazili opäť na cesty. Naším cieľom bolo Múzeum oravskej dediny Zuberec – Brestová. Tu nás okrem iného čakalo krásne vystúpenie súboru Brestovanka. Hudobno – divadelným i vtipným spôsobom nám predstavili hudobné nástroje regiónu a ich typické oblečenie. Samozrejme naša mládež bola aktívna a s veľkou radosťou si s nimi zaspievala známe ľudové piesne. Prechádzka po múzeu oravskej dediny sa im veľmi páčila. Každý si tu všimol niečo svoje, čo ho zaujalo. Obľúbené domáce zvieratká mali najväčší úspech. Boli tu i krásne kvety, typické domáce rastliny a v nich pekný strašiak, pri ktorom sa chcel každý odfotiť. S veľkým záujmom sme si obzreli hrnčiarsky kruh i samotnú výrobu na ňom. Našu prechádzku sme zavŕšili výbornou kávičkou. Cesta domov nám rýchlo ubehla pri spomienkach na zážitky z výletu. Najväčšou odmenou nám bola radosť a spokojnosť našej mládeže.

Návšteva z DSS a ŠZ Slniečko Oščadnica

V dnešné ráno nás dlho sprevádzala hmla a chladno. Očakávali sme návštevu z DSS a ŠZ Slniečko Oščadnica a pripravovali sme občerstvenie pre hostí. Deti boli nedočkavé a pri príprave stále vyzerali a vypytovali sa na príchod návštevy. Hmla sa pomaly rozišla, vykuklo teplé slniečko a odrazu bol nádherný deň. O malú chvíľu sme už privítali našich hostí. Mládež sa veľmi potešila, spolu sa zvítali a vystískali. Pohostenie bolo pripravené vonku v záhrade zariadenia. Prichystali sme rôzne domáce koláčiky, slané pochúťky, ale i opekanú klobásu, ktorá všetkým chutila. Potešujúcim momentom bola diskotéka. Popri tanečnej hudbe, na ktorú sme všetci tancovali, nás sprevádzali bublinky. Bublinky lietali pomedzi nás a robili radosť a potešenie všetkým. Po výdatnom tanečnom kole sme sa všetci pohostili výborným gulášom. Čas návštevy sa pomaly krátil. Rozlúčili sme sa, mládež sa vystískala a už sme im len mávali pri odchode na autobus. Naša mládež bola veľmi potešená srdečnou návštevou i celým programom.

Návšteva Dr. Klauna

Dňa 12. 8. 2015 k nám opäť zavítal Dr. Klaun s vystúpením Šiby-ryby. Bol to príbeh o plavbe kapitána Kormorána a jeho družiny. Počas svojej plavby stretli rôzne druhy rýb a rybičiek – strieborné rybky, zlatú rybku, delfína ale i veľrybu. Celé vystúpenie bolo popredkávané veselými pesničkami a hrami, do ktorých sa klienti s nadšením zapájali. Už teraz sa tešia na ďalšie vystúpenia, ktoré im spestria jesenné dní.

Deti v mini ZOO Oškerda

Vo štvrtok 11.6.2015 sme sa ráno vybrali s deťmi a mládežou z DSS a ZpS Horelica 107, z pracoviska Horelica 18 na jednodňový výlet do mini ZOO – Oškerda pri Kysuckom Novom meste. Slniečko, jemný teplý vetrík, svieža zelená príroda a zvieratká - to všetko na nás čakalo v zoologickej záhrade. Túžbou našich klientov bolo vidieť zvieratá, ktoré tu žijú. Tiger, levy, opica, zajace, kravy, teliatka, prasiatka, kozy, holuby, bažant či koníky – to všetko sme spolu obdivovali. Spoznali sme nové zvieratká, pripomenuli si, čím sa živia. Strávili sme pekný deň v príjemnom prostredí, máme opäť plno krásnych zážitkov, spomienok a fotiek.

 

Mládež z DSS a ZpS Horelica na farme v Ochodnici

Od našich kamarátov z Ochodnice sme dostali lákavú ponuku na návštevu ich farmy.A tak sme sa vo štvrtok 25.6.2015 prichystali. Mladí boli plní očakávania a tešili sa na zvieratká, ktoré určite na farme uvidia. Ani sme sa nenazdali a už sa pred nami zjavili múry farmy Ochodnica. Privítali nás pracovníci farmy a ako prvé nám ukázali stajne s koníkmi. A potom to prišlo! Dostali sme možnosť previesť sa na koníkovi Ela. Pohľad na okolitú prírodu z konského chrbta sprevádzal veľké nadšenie a radosť každého účastníka. Zaujímavým momentom pre našich klientov bolo aj kŕmenie koníkov, hladkanie a objímanie. Pracovníci farmy nám na záver pripravili malé občerstvenie v podobe chutnej kávičky a sladkého koláčika. Spiatočná cesta bola veľmi živá a na všetkých bolo vidieť nadšenie a stále usmiate očká. Strávili sme krásny deň a sme bohatší o ďalšie nezabudnuteľné zážitky.

 

Priateľská návšteva DSS Slniečko – Oščadnica 14.7.2015

Dnešná priateľská návšteva do blízkeho zariadenia DSS Slniečko Oščadnica vyvolala obrovskú radosť u našej mládeže. Nečudo, veď niektorí z nich tam vyrastali. Dorazili sme tam v doobedňajších hodinách. Zamestnanci zariadenia nám prichystali úžasné pohostenie aj program. Pochutili sme si na klobáskach, koláčikoch a iných sladkostiach.Mládežníci sa navzájom zvítali a vystískali. Taktiež vznikli medzi nimi nové priateľstvá. Klienti si spolu zašportovali a porozprávali sa.Dohodli sme sa, že čoskoro navštívia oni naše zariadenie a strávime spolu pekný deň.

 

Výlet do HABAKUKY 8.7.2015

Naša mládež sa ráno dychtivo zobudila do krásneho slnečného rána. Vedeli, že ich čaká výlet do rozprávkovej krajiny. Boli plní očakávania a radosti z nových zážitkov. Všetci sme sa pohodlne usadili v autobuse, pán šofér nám pustil klimatizáciu a púšťal pekné pesničky. Do dedinky Habakuky sme prišli okolo desiatej, dali sme si ovocie a čajík. V dedinke nás srdečne privítali. Poobzerali sme si krásne domčeky, ktoré sú postavené na motívy rôznych Dobšinského rozprávok. Ako prvú sme si pozreli rozprávku Zlatá priadka, ktorú nám zahrali herci. Zapájala sa do nej i naša mládež , niektorí sa aj trochu báli škriatka Maťka Klingáča. Potom sme sa presunuli do ďalšieho domčeka, kde sme si pozreli rozprávku o Troch zhavranených bratoch. Rozprávka bola hraná bábkami, čo sa klientom veľmi páčilo. Po rozprávke sme si dali obed a kávičku. Pozreli sme si ešte dve rozprávky – O perníkovej chalúpke a o Prorokovi Rakovi. V areáli Habakukov sme sa poprechádzali a na veľkú radosť našich detí,sme objavili mini ZOO. Nachádzali sa tu prasiatka, zajačiky, sliepky a pásli sa tu aj obľúbené poníky. So záujmom si pozerali veľké klietky, v ktorých boli vtáčiky. Klientom sa tu veľmi páčilo, s výletom boli veľmi nadšení a spokojní. Z výletu sme sa vrátili unavení, ale plní krásnych zážitkov.