Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

O našom zariadení

Naše zariadenie zahŕňa dve pracoviská - pracovisko Horelica 18 a

pracovisko Horelica 107.

 

 

 

 

 

 

 

Plán kultúrno - spoločenských aktivít na mesiac apríl 2018

 

Pracovisko Horelica 107

03.04.2018 Domovácka liga Canisterapia

04.04.2018 Spoločná modlitba – „Večeradlo“ Spoločná ergoterapia - „Jarné inšpirácie“

05.04.2018 Hudobno – pohybové aktivity – „Tancuj podľa hudby“

06.03.2018 Pamäťové cvičenia – „Precvičujeme si zemepis“ Hráme Sjoelen

 

09.04.2018 Reminiscenčná terapia – „Pečieme z lístkového cesta“

10.04.2018 Hráme sa spoločenské hry

11.04.2018 Spoločná modlitba – „Večeradlo“ Spoločná ergoterapia – „Príroda sa prebúdza“

12.04.2018 Hudobno – pohybové aktivity – „Cvičíme s loptami“

13.04.2018 Pamäťové cvičenia – „Píšeme diktát“

 

17.04.2018 Prechádzky v okolí zariadenia

18.04.2018 Spoločná modlitba – „Večeradlo“ Sociálna rehabilitácia – Nácvik a rozvoj jemnej motoriky využitím reborn bábiky

19.04.2018 Prednáška od OZ Super Očko spojená s meraním zraku

20.04.2018 Pamäťové cvičenia – „Rozširujeme si slovnú zásobu“

 

23.04.2018 Prednáška pani Bezegovej – „Krížová cesta“ Reminiscenčná terapia – „Diskusia k sviatku 1. mája“

24.04.2018 Schôdza domových dôverníkov

25.04.2018 Spoločná modlitba – „Večeradlo“ Sociálna rehabilitácia – „Nácvik chôdze pomocou rehabilitačnej pomôcky – chodítka“

26.04.2018 Hudobno – pohybové aktivity – „Hráme hru – Letí, letí ...“

27.04.2018 Stávanie mája – návšteva folklórneho súboru Vigľašanka

 

30.04.2018 Svätá omša Oslava narodením

 

Pracovisko Horelica 18

03.04.2018 Veľkonočná šibačka, rozprávanie o jarných tradíciách

04.04.2018 Domovácka liga na pracovisku Horelica 107

05.04.2018 Dramatický krúžok

06.04.2018 Jarné upratovanie areálu zariadenia

 

09.04.2018 Športový krúžok

10.04.2018 Návšteva Kysuckého múzea – výstava ľudových krojov

11.04.2018 Fit cvičenie s Vierkou Aysii

12.04.2018 Dramatický krúžok

13.04.2018 Šikovníček – koláže lesa a lesných zvieratiek

 

16.04.2018 Športový krúžok

17.04.2018 Jarné práce v záhrade – príprava hriadok, skleníka, čistenie okrasných skaliek

18.04.2018 Hráme sa bocciu na ihrisku v záhrade zariadenia

19.04.2018 Návšteva Kronerovho rodného domu na Staškove

20.04.2018 Premietanie rozprávky o lesných zvieratách

 

23.04.2018 Športový krúžok

24.04.2018 Vychádzka do jarnej prírody k obore v Oščadnici

25.04.2018 Oslava menín a narodenín klientov

26.04.2018 Dramatický krúžok

27.04.2018 Cvičenie vo fit parku

 

30.04.2018 Stavanie mája spojené s opekačkou, posedenie v záhradnom altánku