Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

O našom zariadení

Naše zariadenie zahŕňa dve pracoviská - pracovisko Horelica 18 a

pracovisko Horelica 107.

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán kultúrno - spoločenských aktivít na mesiac október 2022

Pracovisko Horelica 107

 

03.10.2022 Schôdza domových dôverníkov Prehliadka výstavy nášho klienta pána Ľubomíra Turiaka v Kysuckej knižnici v Čadci

04.10.2022 Svätá omša

05.10.2022 Nácvik vystúpenia na podujatie „Domov domovu“

06.10.2022 Hudobno – pohybové aktvity

07.10.2022 Nácvik vystúpenia na podujatie „Domov domovu“

 

10.10.2022 Nácvik vystúpenia na podujatie „Domov domovu“

11.10.2022 Pravidelné diskusné fórum s pani riaditeľkou

12.10.2022 Mesiac úcty k starším v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom

13.10.2022 Nácvik vystúpenia na podujatie „Domov domovu“

14.10.2022 Účasť na podujatí „Domov domovu“

 

17.10.2022 Sociálna rehabilitácia - „Nácvik chôdze“

18.10.2022 Domovácka liga

19.10.2022 Spoločná modlitba - „Večeradlo“

20.10.2022 Deň otvorených dverí

21.10.2022 Pamäťové cvičenia - „Cvičíme si krátkodobú pamäť“

 

24.10.2022 Šikovníček

25.10.2022 Účasť na vyhodnotení súťaže „Supersenior 2022“ v Kysuckej knižnici v Čadci

26.10.2022 Spoločná modlitba - „Večeradlo“

27.10.2022 Dámsky klub

28.10.2022 Literárna kaviareň - „Posedenie pri dobrej knihe a kávičke“

29.10.2022 Komunálne voľby a voľby do VÚC v zariadení

31.10.2022 Oslava narodenín

 

Aktivity na pracovisku Horelica 107 sa organizujú aj prostredníctvom nášho rádia „Seniorka.“ Pravidelne sa bude klientom poskytovať psychologická pomoc, sociálne poradenstvo a individuálne činnosti.

 

Pracovisko Horelica 18

03.10.2022 Vychádzka do jesennej prírody

04.10.2022 „Deň zvierat spoločne so ZOO Bojnice“ v spolupráci s nadáciou Dr. klaun

05.10.2022 Práca v záhrade

06.10.2022 Šikovníček – „Vyrábanie šarkanov“

06.10.2022 Schôdza domových dôverníkov

07.10.2022 Hráme sa holandský biliard

 

10.10.2022 Návšteva pútnického miesta Živčáková

11.10.2022 Loptové hry s padákom

12.10.2022 Práca s papiera – „Hríby“

13.10.2022 Návšteva kysuckej galérie „Na ľudovú nôtu“

14.10.2022 Grafomotorické civčenia

 

17.10.2022 Hráme sa obrie „Človeče nehnevaj sa!“

18.10.2022 Práca v záhrade, skleníku, skalke Domovácka liga

19.10.2022 Otláčanie listov na papier

20.10.2022 Deň otvorených dverí

21.10.2022 Premietanie rozprávky

 

24.10.2022 Svätá omša zo záznamu

25.10.2022 Maľovanie farbami – „Jablká“ 25.10.2022 Návšteva Galérie Zuzany Vaňousovej-Kronerovej v Staškove

26.10.2022 Hráme sa spoločenské hry

27.10.2022 Kulinoterapia – „Jablková pochúťka“

28.10.2022 Oslava narodenín a menín klientov

29.10.2022 Komunálne voľby a voľby do VÚC v zariadení

 

31.10.2022 Návšteva kysuckej knižnice v Čadci – „Zvuky prírody a zvuky zvierat“