Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

O našom zariadení

Naše zariadenie zahŕňa dve pracoviská - pracovisko Horelica 18 a

pracovisko Horelica 107.

 

 

 

 

 

 

 

Plán kultúrno-spoločenských aktivít na mesiac november 2019

 

Pracovisko Horelica 107

04.11.2019 Dámsky klub

05.11.2019 Reminiscenčná terapia „ Dušičky “

06.11.2019 Spoločná modlitba „ Večeradlo“ Prednáška p. Bezegovej „ Košickí mučeníci “

07.11.2019 Hudobno – pohybové aktivity „ Stavanie veže “

08.11.2019 Literárna kaviareň posedenie pri dobrej knihe a káve

 

11.11.2019 Prednáška z Regionálneho úradu verejeného zdravotníctva „Diabetes a Osteoporóza“

12.11.2019 Pamäťové cvičenia „ Hravá matematika“

13.11.2019 Spoločná modlitba „ Večeradlo “ Krúžok šikovných rúk

14.11.2019 Domovácka liga

15.11.2019 Sociálna rehabilitácia „ Nácvik chôdze “

 

18.11.2019 Reminiscenčná terapia „ Spomíname na zážitky z ulíc spred 30tich rokov“

19.11.2019 Schôdza s domovými dôverníkmi Spevácky krúžok

20.11.2019 Spoločná modlitba „ Večeradlo “ Krúžok šikovných rúk

21.11.2019 Hudobno-pohybové aktivity „ Smile deň “

22.11.2019 Katarínska zábava

 

25.11.2019 Hranie spoločenských hier

26.11.2019 Pánsky klub

27.11.2019 Spoločná modlitba „ Večeradlo “ Krúžok šikovných rúk

28.11.2019 Oslava narodenín

29.11.2019 Pamäťové cvičenia „ Meno, mesto, zviera, vec“ Sociálna rehabilitácia „ Jeseň v snoezelene “ 

 

Pracovisko Horelica 18

04.11.2019 Športový krúžok

05.11.2019 Šikovníček - postavičky z tekvíc a plodov

06.11.2019 Návšteva cintorína v Oščadnici

07.11.2019 Dramatický krúžok Vytvorme si svoj erb

08.11.2019 Jesenné práce v záhrade

 

11.11.2019 Hráme sa bocciu

12.11.2019 Vychádzka do prírody - kopec Husárik

13.11.2019 Hranie spoločenských hier

14.11.2019 Dramatický krúžok Domovácka liga na pracovisku Horelica 107

15.11.2019 Maľovanie jesennej prírody

 

18.11.2019 Cvičíme s „Fíha-Tralala“ Schôdza domových dôverníkov

19.11.2019 Jesenné práce v záhrade

20.11.2019 Grafomotorické cvičenia, rozvoj jemnej motoriky

21.11.2019 Dramatický krúžok

22.11.2019 Premietanie rozprávky: Sokoliar Tomáš

 

25.11.2019 Šikovníček - zhotovenie adventných vencov

26.11.2019 Pečieme perníkový koláč

27.11.2019 Oslava narodenín a menín klientov

28.11.2019 Dramatický krúžok

29.11.2019 Výzdoba zariadenia - adventné obdobie