Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

O našom zariadení

Naše zariadenie zahŕňa dve pracoviská - pracovisko Horelica 18 a

pracovisko Horelica 107.

 

 

 

 

 

 

 

Plán kultúrno-spoločenských aktivít na mesiac júl 2021

 

Pracovisko Horelica 107

01.07.2021 – 02.07.2021

Schôdza domových dôverníkov

Deň ľudských práv – čítame a diskutujeme o ľudských právach Deň ľudských práv – výtvarná súťaž 3. ročník ,,Moje ľudské práva“

 

05.07.2021 – 09.07.2021

Výlet do športovo – rekreačného strediska Rodinka Resort Oščadnica – „Adventure golf“

Hráme sa spoločenské hry

Spoločná modlitba – „Večeradlo“

Prechádzka v okolí zariadenia

 

12.07. 2021 – 16.07.2021

Oslavujeme „Medzinárodný deň čokolády“

Športový krúžok – „Domovácka liga“

Spoločná modlitba – „Večeradlo“

Prechádzka v okolí zariadenia

 

19.07.2021 – 23.07.2021

Reminiscenčná terapia – „Medzinárodný Deň rodiny“

Pamäťové cvičenia – „Cvičíme si koncentráciu“

„Šikovníček“

Prechádzka v okolí zariadenia

 

26.07.2021 – 30.07.2021

„Literárna kaviareň“

„Spevácky krúžok“

Sociálna rehabilitácia – „Cvičíme si jemnú motoriku prostredníctvom prezliekania „Reborn bábiky“

Prechádzka v okolí zariadenia

 

Aktivity na pracovisku Horelica 107 sa budú organizovať aj prostredníctvom nášho rádia „Seniorka“. Pravidelne sa bude klientom poskytovať psychologická pomoc, sociálne poradenstvo a individuálne činnosti.

 

Pracovisko Horelica 18

01.07.2021 Kreslíme kriedami na chodník

01.07.2021 Moje ľudské práva 

02.07.2021 Svätá omša zo záznamu

 

06.07.2021 Práca v záhrade, skleníku, úprava skaliek a hriadok

07.07.2021 Práca s papierom - „Jahody“

08.07.2021 Maľovanie farbami – „Slnečnice“

09.07.2021 Grafomotorické cvičenia

 

12.07.2021 Športový krúžok

13.07.2021 Šikovníček – „Ovocie z papierových tácok“

14.07.2021 Upevňovanie jemnej motoriky

15.07.2021 Výlet do Butkova – pútnicke miesto Ladce

16.07.2021 Počúvanie ľudových piesní, spievanie

 

19.07.2021 Hráme sa loptové hry

20.07.2021 Vyfarbujeme si omaľovánky

21.07.2021 Pracovná činnosť v záhrade

22.07.2021 Dramatický krúžok

22.07.2021 Domovácka liga

23.07.2021 Vychádzka do prírody

 

26.07.2021 Hráme sa holandský biliard

27.07.2021 Šikovníček – práca s papierom – „Vodné zvieratá“

28.07.2021 Premietanie rozprávky

29.07.2021 Kulinoterapia – pečieme si ovocnú bublaninu

30.07.2021 Oslava narodenín a menín klientov, posedenie pri kávičke s koláčikom