Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

O našom zariadení

Naše zariadenie zahŕňa dve pracoviská - pracovisko Horelica 18 a

pracovisko Horelica 107.

 

 

 

 

 

 

 

Plán kultúrno - spoločenských aktivít na mesiac marec 2021

 

Pracovisko Horelica 107

01.03.2021 Reminiscenčná terapia „Marec mesiac kníh“

02.03.2021 Pánsky klub

03.03.2021 Spoločná modlitba „Krížová cesta“

04.03.2021 Hudobno – pohybové aktivity – „Precvičujeme horné končatiny“

05.03.2021 Krúžok šikovných rúk – „Vyrábame záložky do knihy“

 

08.03.2021 Medzinárodný deň žien

09.03.2021 Dámsky klub

10.03.2021 Spoločná modlitba „Krížová cesta“

11.03.2021 Literárna kaviareň – „Posedenie pri dobrej káve a knihe“

12.03.2021 Hráme sa spoločenské hry

 

16.03.2021 – 19.03.2021 ,,Náš týždeň mozgu“ Prednáška a diskusia o fungovaní mozgu - zabezpečené pracovníkmi CSS Horelica Prednáška a diskusia o fungovaní pamäte - zabezpečené pracovníkmi CSS Horelica Školenie o fungovaní mozgu - zabezpečené pracovníkmi CSS Horelica

Pamäťové písomné cvičenia

Pamäťové vizuálne cvičenia

Spoločná modlitba „Krížová cesta“

 

22.03.2021 „Varím, varíš varíme“

23.03.2021 Riešime problémy klientov – „Diskusné fórum“

24.03.2021 Spoločná modlitba „Krížová cesta“

25.03.2021 Literárna kaviareň – „Posedenie pri dobrej káve a knihe“

26.03.2021 Jarná prechádzka

 

29.03.2021 Spevácky krúžok

30.03.2021 Schôdza domových dôverníkov

31.03.2021 Oslava narodenín a menín našich klientov Všetky aktivity sa budú organizovať aj prostredníctvom nášho rádia „Seniorka“.

 

Pracovisko Horelica 18

01.03.2021 Športový krúžok

02.03.2021 Grafomotorické cvičenia

03.03.2021 Svätá omša zo záznamu

04.03.2021 Dramatický krúžok – „Marec mesiac kníh“

05.03.2021 Práca s papierom – „Vyrábame záložky do kníh“

 

08.03.2021 Medzinárodný deň žien – posedenie pri kávičke a koláčiku

09.03.2021 Práca s papierom – „Veľkonočné pozdravy“

10.03.2021 Hudobno - pohybové aktivity – „Cvičenie so šatkami“

11.03.2021 Práca s rôznym materiálom – „Koláž jarnej prírody“

12.03.2021 Hráme sa spoločenské hry

 

15.03.2021 Hráme sa holandský biliard – vyhodnotenie za 1. štvrťrok, odmena

16.03.2021 Šikovníček – „Prvé jarné kvietky“, práca s papierom

17.03.2021 Hráme sa konštrukčné hry

18.03.2021 Pobyt vonku – vychádzka do okolia

19.03.2021 Premietanie rozprávky

 

22.03.2021 Deň šťastia - „Čo nás robí šťastnými“, rozhovor

23.03.2021 Hráme sa Bocciu

24.03.2021 Maľovanie farbami – „Veľkonočné vajíčka“

25.03.2021 Dramatický krúžok – „Básničky o jari“

26.03.2021 Svätá omša zo záznamu

 

29.03.2021 Šikovníček – „Aranžovanie veľkonočných dekorácií“

30.03.2021 Pečenie – „Koláč lenivej ženy“

31.03.2021 Oslava narodenín a menín