Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

O našom zariadení

Naše zariadenie zahŕňa dve pracoviská - pracovisko Horelica 18 a

pracovisko Horelica 107.

 

 

 

 

 

 

 

Plán kultúrno-spoločenských aktivít na mesiac jún 2020

 

Pracovisko Horelica 107

Od 01.06.2020 – 05.06.2020

Hráme spoločenské hry

Spoločná modlitba „Večeradlo“

Dámsky klub

Pamäťové cvičenia

„Meno, mesto, zviera, vec“                    

 

Od 08.06.2020 – 12.06.2020

Prechádzka v areáli zariadenia

Pánsky klub

Spoločná modlitba „Večeradlo“

Hudobno-pohybové aktivity

„Cvičme v rytme“            

 

Od 15.06.2020 – 19.06.2020

Krúžok šikovných rúk

Spoločná modlitba

„Večeradlo“ Literárna kaviareň posedenie pri dobrej knihe a káve

Pamäťové cvičenia ,,Cvičíme koncentráciu!

 

Od 22.06.2020 – 26.06.2020

Reminiscenčná terapia

,,Medzinárodný deň otcov“

Schôdza domových dôverníkov

Spoločná modlitba „Večeradlo“

Domovácka liga

 

Od 29.06.2020 – 30.06.2020

Spoločná modlitba „Večeradlo“

Oslava narodenín

 

Pracovisko Horelica 18

01.06.2020 Pohybové aktivity vo fit-parku v areáli zariadenia

02.06.2020 Hráme sa obrie Človeče, nehnevaj sa

03.06.2020 Prechádzka v okolí zariadenia

04.06.2020 Dramatický krúžok

05.06.2020 Maľovanie farbami – lúka plná kvetov

 

08.06.2020 Tvorba biografickej knihy

09.06.2020 Práca s hlinou, precvičovanie jemnej motoriky

10.06.2020 Pracujeme v záhrade, v skleníku

11.06.2020 Práca s rôznym materiálom – koláže zvieratiek

12.06.2020 Čítanie a počúvanie rozprávok

 

15.06.2020 Hráme sa Holandský biliard

16.06.2020 Pracovná terapia v záhrade – úprava skaliek

17.06.2020 Grafomotorické cvičenia – rozvoj jemnej motoriky, tréning pamäti

18.06.2020 Dramatický krúžok

19.06.2020 Hráme sa spoločenské hry

 

22.06.2020 Schôdza domových dôverníkov

23.06.2020 Pobyt vonku – bicyklovanie, kolobežkovanie

24.06.2020 Šikovníček – kvety z papiera

25.06.2020 Pečieme čokoládový koláč

26.06.2020 Oslava menín a narodenín klientov

 

29.06.2020 Športové aktivity v záhrade

30.06.2020 Premietanie rozprávky: „Ako vycvičiť draka 3“