Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

O našom zariadení

Naše zariadenie zahŕňa dve pracoviská - pracovisko Horelica 18 a

pracovisko Horelica 107.

 

 

 

 

 

 

Plán kultúrno - spoločenských aktivít na mesiac október 2021

 

Pracovisko Horelica 107

01.10.2021 Schôdza domových dôverníkov

 

04.10.2021 Reminiscenčná terapia – „Pečieme s láskou“

05.10.2021 Oslava mesiaca úcty k starším

06.10.2021 Spoločná modlitba – „Večeradlo“

07.10.2021 Sociálna rehabilitácia – „Pohyb lieči dušu“

08.10.2021 Pamäťové cvičenia – „Cvičíme koncentráciu“

 

11.10.2021 Šikovníček

12.10.2021 Literárna kaviareň – „Posedenie pri dobrej káve a knihe“

13.10.2021 Spoločná modlitba – „Večeradlo“

14.10.2021 Diskusné fórum – „Riešime problémy klientov“

 

18.10.2021 Dámsky klub

19.10.2021 Prechádzka v okolí zariadenia

20.10.2021 Spoločná modlitba – „Večeradlo“

21.10.2021 Hudobno – pohybové aktivity – „Staviame vežu“

22.10.2021 Literárna kaviareň – „Posedenie pri dobrej káve a knihe“

 

25.10.2021 Hranie hier

26.10.2021 Domovácka liga

27.10.2021 Spoločná modlitba – „Večeradlo“

28.10.2021 Počúvame rozprávky

29.10.2021 Oslava narodenín a menín klientov, posedenie pri kávičke s koláčikom

Aktivity na pracovisku Horelica 107 sa budú organizovať aj prostredníctvom nášho rádia „Seniorka“. Pravidelne sa bude klientom poskytovať psychologická pomoc, sociálne poradenstvo a individuálne činnosti.

 

Pracovisko Horelica 18

01.10.2021 Práca v záhrade - „Zber úrody“

01.10.2021 Výlet na pútnicke miesto - na horu Živčáková

 

04.10.2021 Sviatok sv. Františka z Assisi – premietanie filmu

05.10.2021 Šikovníček – „Ježko“

06.10.2021 Športový krúžok

07.10.2021 Kreslenie, vyfarbovanie omaľovaniek

08.10.2021 Bicyklovanie a kolobežkovanie v areáli zariadenia

 

11.10.2021 Práca v záhrade, v skleníku a okolo skaliek

12.10.2021 Dramatický krúžok

13.10.2021 Práca s papierom – „Jablká“

14.10.2021 Otláčanie listov

15.10.2021 Posilňovacie cvičenia vo fit-parku v záhrade zariadenia

 

18.10.2021 Hráme sa holandský biliard

18.10.2021 Schôdza domových dôverníkov

19.10.2021 Svätá omša zo záznamu

20.10.2021 Šikovníček – otláčame farbami „Ovocie“

21.10.2021 Premietanie rozprávky

22.10.2021 Vychádzka do jesennej prírody

 

25.10.2021 Dramatický krúžok

26.10.2021 Grafomotorické cvičenia

26.10.2021 Domovácka liga

27.10.2021 Práca s papierom – „Hríby“

28.10.2021 Kulinoterapia – pečieme si kokosový koláč

28.10.2021 Snoezelen- rozvíjanie zmyslového vnímania pomocou byliniek

29.10.2021 Oslava narodenín a menín klientov, posedenie pri kávičke a koláčiku