Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

O našom zariadení

Naše zariadenie zahŕňa dve pracoviská - pracovisko Horelica 18 a

pracovisko Horelica 107.

 

 

 

 

 

 

 

Plán kultúrno-spoločenských aktivít na mesiac apríl 2019

 

Pracovisko Horelica 107

01.04.2019 Svätá omša

02.04.2019 Domovácka Liga

03.04.2019 Spoločná modlitba - „Modlíme sa krížovú cestu“ Spoločná ergoterapia - „Veľkonočné tvorenie“

04.04.2019 Hudobno - pohybové aktivity – „ V zdravom tele, zdravý duch“

05.04.2019 Pamäťové cvičenia – „Slovensko naša vlasť“ Sociálna rehabilitácia „Novinky zo sveta“ - Informovanosť o dianí v spoločnosti

 

08.04.2019 „Varím, varíš, varíme“

09.04.2019 Schôdza domových dôverníkov Hráme Sjoelen

10.04.2019 Spoločná modlitba - „Modlíme sa krížovú cestu“ Spoločná ergoterapia – „Gúľalo sa vajíčko“

11.04.2019 „Mozgový jogging“ akcia v zariadení na regionálnej úrovní

12.04.2019 Veľkonočné trhy spojené s jarnými zvykmi

 

16.04.2019 Brigáda okolo zariadenia

17.04.2019 Spoločná modlitba – „Modlíme sa krížovú cestu “ Spoločná ergoterapia – „Tvorím, tvoríš, tvoríme“

18.04.2019 Hudobno – pohybové aktivity – „Cvičme v rytme “

 

23.04.2019 Videoprojekcia „Bonifác a Veľká noc“

24.04.2019 Spoločná modlitba „Večeradlo“ Spoločná ergoterapia „ Tvoríme z papiera“

25.04.2019 Vystúpenie s jarným pásmom na pracovisku Horelica 107 – „Vítanie jari“

26.04.2019 Literárna kaviareň – posedenie pri dobrej knihe a káve

 

29.04.2019 Svätá omša Oslava narodenín Prednáška pani Bezegovej „Božie milosrdenstvo“

30.03.2019 Stávanie mája – spojený s vystúpením hudobnej skupiny Vígľašanka Canisterapia

 

Pracovisko Horelica 18

01.04.2019 Aranžovanie jarných dekorácií na výstavu Svätá omša na pracovisku Horelica 107

02.04.2019 Tvorba veľkonočných pozdravov Domovácka liga na pracovisku Horelica 107

03.04.2019 Jarné upratovanie areálu zariadenia

04.04.2019 Dramatický krúžok

05.04.2019 Hráme sa holandský biliard

 

08.04.2019 Športový krúžok

09.04.2019 Pečieme veľkonočné vajíčka z lineckého cesta

10.04.2019 Výlet do Žiliny – návšteva veľkonočnej výstavy na VÚC

11.04.2019 Dramatický krúžok

12.04.2019 Cvičíme vo fit-parku

 

15.04.2019 Športový krúžok

16.04.2019 Návšteva Kysuckého múzea - veľkonočná výstava

17.04.2019 Pečieme veľkonočného barančeka

18.04.2019 Dramatický krúžok Schôdza domových dôverníkov

 

23.04.2019 Jarné práce v záhrade – príprava hriadok, skleníka

24.04.2019 Premietanie filmov a rozprávok

25.04.2019 Vystúpenie s jarným pásmom na pracovisku Horelica 107 – „Vítanie jari“

26.04.2019 Oslava menín a narodenín klientov

 

29.04.2019 Apríl: mesiac lesov – vychádzka k obore v Oščadnici Svätá omša na pracovisku Horelica 107

30.04.2019 Stavanie mája, opekačka