Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

O našom zariadení

Naše zariadenie zahŕňa dve pracoviská - pracovisko Horelica 18 a

pracovisko Horelica 107.

 

 

 

 

 

 

 

Plán kultúrno-spoločenských aktivít na mesiac september 2019

Pracovisko Horelica 107

02.09.2019 Svätá omša

03.09.2019 Televízne stretnutie so slovenskou klasikou Nácvik „Senior let´s dance“

04.09.2019 „Senior let´s dance 2019“ spoločenská akcia na regionálnej úrovní

05.09.2019 Hudobno – pohybové aktivity „Letí, letí všetko letí“

06.09.2019 Pamäťové cvičenia – „Hravá matematika“ Sociálna rehabilitácia – „Chodím teda som“

 

09.09.2019 Reminiscenčná terapia „Škola môjho detstva“

10.09.2019 Domovácka liga Dámsky klub Seniorská rybka 2019 – akcia v CSS Kamence Kysuckom Novom Meste

11.09.2019 Spoločná modlitba – „Večeradlo“ Krúžok šikovných rúk

12.09.2019 Hranie spoločenských hier „Tešíme sa z pohybu“ – regionálne športové hry v CSS Žarec

13.09.2019 Literárna kaviareň čítanie z knihy od Mariana Kuffu

 

17.09.2019 Diskusné fórum Prednáška p. Bezegovej – „Sakrálna tvorba Vincenta Hložníka“

18.09.2019 Spoločná modlitba – „Večeradlo“ Krúžok šikovných rúk

19.09.2019 Schôdza s domovými dôverníkmi Hráme Sjoelen

20.09.2019 Pamäťové cvičenia – „Cvičenia na koncentráciu“ Sociálna rehabilitácia – „Prechádzka v okolí zariadenia“

 

23.09.2019 Varím, varíš, varíme

24.09.2019 Spevácky krúžok Pánsky klub

25.09.2019 Spoločná modlitba – „Večeradlo“ Krúžok šikovných rúk

26.09.2019 Hudobno – pohybové aktivity „V zdravom tele zdravý duch“ Oslava narodenín

27.09.2019 Literárna kaviareň stretnutie pri dobrej knihe a káve

 

30.09.2019 Svätá omša

 

Plán kultúrno-spoločenských aktivít na mesiac september 2019

Pracovisko Horelica 18

02.09.2019 Cvičíme vo fit-parku Svätá omša na pracovisku Horelica 107

03.09.2019 Aranžovanie jesenných dekorácií

04.09.2019 Jesenné práce v záhrade

05.09.2019 Dramatický krúžok Schôdza domových dôverníkov

06.09.2019 Šikovníček - tekvice z pletenín

 

09.09.2019 Hráme sa Obrie Človeče, nehnevaj sa!

10.09.2019 Jesenná výzdoba zariadenia Domovácka liga na pracovisku Horelica 107

11.09.2019 Kreslenie omaľovaniek s jesennou tématikou

12.09.2019 Dramatický krúžok

13.09.2019 Premietanie filmov, rozprávok

 

16.09.2019 Športový krúžok

17.09.2019 Vychádzka do prírody - zber jesenných plodov

18.09.2019 Šikovníček – hríbiky z kartóna

19.09.2019 Opekačka, rozlúčka s letom

20.09.2019 Grafomotorické cvičenia – rozvoj jemnej motoriky

 

23.09.2019 Športový krúžok

24.09.2019 Práca v záhrade – zber úrody, upratovanie záhrady

25.09.2019 Pečenie muffiniek

26.09.2019 Oslava menín a narodenín klientov

27.09.2019 Hráme sa Holandský biliard

 

30.09.2019 Športový krúžok