Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

O našom zariadení

Naše zariadenie zahŕňa dve pracoviská - pracovisko Horelica 18 a

pracovisko Horelica 107.

 

 

 

 

 

 

 

Plán kultúrno-spoločenských aktivít na mesiac júl 2019

 

Pracovisko Horelica 107

01.07.2019 Svätá omša

02.07.2019 Schôdza domových dôverníkov Hráme Sjoelen

03.07.2019 Spoločná modlitba - „Večeradlo “ Prednáška z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci

04.07.2019 Prechádzky letnou prírodou Nácvik na súťaž „Let´s dance“

 

08.07.2019 Varím, varíš, varíme

09.07.2019 Letné kino

10.07.2019 Spoločná modlitba - „Večeradlo “ Krúžok šikovných rúk

11.07.2019 Hudobno – pohybové aktivity „Cvičíme s loptami“ Nácvik na súťaž „Let´s dance“

12.07.2019 Pamäťové cvičenia –„Cvičenia na koncentráciu“

 

16.07.2018 Domovacka liga

17.07.2019 Spoločná modlitba - „Večeradlo “ Krúžok šikovných rúk

18.07.2019 Výlet na horu Živčáková - sv. omša

19.07.2019 Literárna kaviareň „Čítanie Ezopových bájok“

 

22.07.2019 Reminiscenčná terapia „Prázdniny môjho detstva“ Prednáška p. Bezegová „ Narodenie sv. Cyrila, 1050-té výročie úmrtia sv. Cyrila“

23.07.2019 Pánsky klub

24.07.2019 Spoločná modlitba - „Večeradlo “ Prednáška p. mjr. Mgr. Janky Zlochovej

25.07.2019 Hudobno – pohybové aktivity „Cvičíme so šatkami“ Nácvik na súťaž „Let´s dance“

26.07.2019 Dámsky klub

 

29.07.2019 Letná prechádzka

30.07.2019 Spoločenské hry

31.07.2019 Spoločná modlitba - „Večeradlo “ Krúžok šikovných rúk Oslava narodenín

 

Pracovisko Horelica 18

01.07.2019 Hráme sa Bocciu Sv. omša na pracovisku Horelica 107

02.07.2019 Práca v záhrade 03.07.2019 Grafomotorické cvičenia

04.07.2019 Premietanie rozprávok

 

08.07.2019 Športový krúžok

09.07.2019 Návšteva športového areálu v Turzovke – vozenie na motokárach

10.07.2019 Kreslenie kriedami na chodník - kvety

11.07.2019 Dramatický krúžok

12.07.2019 Práca s hlinou

 

15.07.2019 Hráme sa Holandský biliard

16.07.2019 Šikovníček – koláž morského akvária Domovácka liga na pracovisku Horelica 107

17.07.2019 Pracovné činnosti v záhrade

18.07.2019 Výlet do Terchovej - rozhľadňa

19.07.2019 Práca s papierom

 

22.07.2019 Hráme sa futbal na veľkom ihrisku

23.07.2019 Športovanie v Šerikovom okruhu

24.07.2019 Pečenie ovocnej bublaniny Oslava menín a narodenín klientov

25.07.2019 Dramatický krúžok

26.07.2019 Vychádzka do prírody – zber lesných plodov

 

29.07.2019 Letná olympiáda

30.07.2019 Kúpanie na kúpalisku – Turčianske Teplice

31.07.2019 Hranie hier