Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

O našom zariadení

Naše zariadenie zahŕňa dve pracoviská - pracovisko Horelica 18 a

pracovisko Horelica 107.

 

 

 

 

 

 

 

Plán kultúrno-spoločenských aktivít na mesiac február 2019

 

Pracovisko Horelica 107

01.02.2019 Literárna kaviareň - posedenie pri káve a dobrej knihe

 

04.02.2019 Reminiscenčná terapia „Drapačky“

05.02.2019 Domovácka liga

06.02.2019 Spoločná modlitba - „Večeradlo “ Spoločná ergoterapia – „Padá sniežik, padá...“

07.02.2019 Prechádzka zimnou prírodou – „Postavme si snehuliaka“

08.02.2019 Pamäťové cvičenia – „Meno, mesto, zviera, vec“

 

11.02.2019 „Varím, varíš, varíme“

12.02.2019 Schôdza domových dôverníkov Cannisterapia

13.02.2019 Spoločná modlitba - „Večeradlo“ Spoločná ergoterapia – „Valentínske pozdravy“

14.02.2019 „Valentínske posedenie“

 

18.02.2019 Reminiscenčná terapia „Fašiangy – včera a dnes“

19.02.2019 Slovenská klasika na obrazovke – „Štvorylka“

20.02.2019 „Zmenáreň“ – akcia v zariadení na regionálnej úrovni

21.02.2019 Hranie spoločenských hier

22.02.2019 Literárna kaviareň - posedenie pri káve a dobrej knihe

 

25.02.2019 Svätá omša

26.02.2019 Pozeranie prírodopisného filmu Prednáška pani Bezegovej – „Lurdy – svetový deň chorých“

27.02.2019 Spoločná modlitba - „Večeradlo“ Spoločná ergoterapia

28.02.2019 Hudobno – pohybové aktivity „V zdravom tele, zdravý duch“ Oslava narodenín

 

Pracovisko Horelica 18

01.02.2019 Hráme sa „Bocciu“

 

04.02.2019 Športový krúžok

05.02.2019 Stavanie snehuliakov a guľovačka Domovácka liga

06.02.2019 Tvoríme z hliny – „Srdiečka“

07.02.2019 Návšteva bábkového divadla „Zmenáreň“ – akcia v zariadení

08.02.2019 Cvičenie s „Fíha-Tralala“

 

11.02.2019 Športový krúžok

12.02.2019 Šikovníček – Valentínske pozdravy

13.02.2019 Pečenie „Valentínskych muffiniek“

14.02.2019 Valentínska zábava

15.02.2019 Premietanie filmov, rozprávok

 

18.02.2019 Literárna kaviareň – posedenie pri dobrej knihe

19.02.2019 Šikovníček – „Vyrábame karnevalové masky“

20.02.2019 Rozvoj jemnej motoriky – „Grafomotorické cvičenia a kreslenie“

21.02.2019 Oslava narodenín a menín klientov Dramatický krúžok

22.02.2019 Výzdoba zariadenia na karneval

 

25.02.2019 Športový krúžok Svätá omša na pracovisku Horelica 107

26.02.2019 Karnevalová zábava

27.02.2019 Hráme sa „Obrie človeče“

28.02.2019 Dramatický krúžok