Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

O našom zariadení

Naše zariadenie zahŕňa dve pracoviská - pracovisko Horelica 18 a

pracovisko Horelica 107.

 

 

 

 

 

 

 

Plán kultúrno - spoločenských aktivít na mesiac júl 2018

 

Pracovisko Horelica 107

02.07.2018 Svätá omša

04.07.2018 Spoločná modlitba – „Večeradlo“ Spoločná ergoterapia – „Vyrobme si svoj erb“

06.07.2018 Pamäťové cvičenia – „Cvičenia na orientáciu v priestore“ Schôdza domových dôverníkov

 

09.07.2018 Reminiscenčná terapia – „Príchod sv. Cyrila a Metóda“

10.07.2018 Domovácka liga

11.07.2018 Spoločná modlitba – „Večeradlo“ Spoločná ergoterapia – „Šikovníček“

12.07.2018 Prechádzka v okolí zariadenia

13.07.2018 Letné kino

 

16.07.2018 Canisterapia

17.07.2018 Hráme sa spoločenské hry

18.07.2018 Spoločná modlitba – „Večeradlo“ Spoločná ergoterapia – „Vyrobme si svoj erb“

19.07.2018 Hudobno – pohybové aktivity – „V zdravom tele zdravý duch“

20.06.2018 Pamäťové cvičenia – „Geometrické tvary“

 

23.07.2018 Reminiscenčná terapia – „Pripravme si letné občerstvenie“

24.07.2018 Spevácky krúžok

25.07.2018 Spoločná modlitba – „Večeradlo“ Spoločná ergoterapia – „Letné inšpirácie“

26.07.2018 Hudobno – pohybové aktivity – „Letí, letí, všetko letí“

27.07.2018 Letné kino

 

30.07.2018 Svätá omša Oslava narodenín

31.07.2018 Integračný terapeutický workshop pre seniorov v Kiczyce Poľsko Prednáška pani Bezegovej z Kysuckej knižnice Čadca – „Odkaz sv. Cyrila a Metoda“

 

Pracovisko Horelica 18

02.07.2018 Športový krúžok

03.07.2018 Opekačka v prírode

04.07.2018 Práca s textilom – plnenie ihelníčkov

05.07.2018 Sviatok

06.07.2018 Hudobno-pohybové hry s Tanculienkou

 

09.07.2018 Športový krúžok – „Hráme sa futbal na veľkom ihrisku“

10.07.2018 Šikovníček – Vodný svet

11.07.2018 Vychádzka do letnej prírody

12.07.2018 Dramatický krúžok

13.07.2018 Kreslenie omaľovaniek

 

16.07.2018 Športový krúžok

17.07.2018 Kúpanie v aquaparku – Turčianske Teplice

18.07.2018 Hráme sa spoločenské hry

19.07.2018 Dramatický krúžok

20.07.2018 Hráme sa Bocciu

 

23.07.2018 Práca v záhrade, skleníku a skalkách

24.07.2018 Návšteva areálu športu a oddychu v Turzovke

25.07.2018 Práca s hlinou – kvety, srdiečka

26.07.2018 Dramatický krúžok, výlet na horu Živčáková

27.07.2018 Premietanie rozprávok

 

30.07.2018 Hráme sa holandský biliard

31.07.2018 Oslava menín a narodenín klientov