Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

O našom zariadení

Naše zariadenie zahŕňa dve pracoviská - pracovisko Horelica 18 a

pracovisko Horelica 107.

 

 

 

 

 

 

 

Plán kultúrno-spoločenských aktivít na mesiac december 2020

Pracovisko Horelica 107

1.12.2020 – 4.12.2020

Deň ľudských práv – čítame a diskutujeme o ľudských právach

Deň ľudských práv – výtvarná súťaž 2. ročník ,,Moje ľudské práva“

Príchod svätého Mikuláša

Pečieme vianočné oblátky

Počúvame svätú omšu

 

7.12.2020 – 11.12.2020

Pečieme vianočné oblátky

Varíme vianočný punč

Literárna kaviareň – ,,počúvame rozprávky“

Informovanie klientov o dianí v spoločnosti

Počúvame hudbu

 

14.12. 2020 – 18.12.2020

Počúvame koledy

Počúvame jasličkovú pobožnosť

Deň otvorených dverí spojený s Vianočnými trhmi, pečením vianočných oblátok a varením vianočného punču

Počúvame vianočné príbehy

 

21.12.2020 – 23.12.2020

Počúvame vianočné koledy

Počúvame jasličkovú pobožnosť

Pečieme vianočné oblátky

Počúvame svätú omšu

 

28.12.2020 – 31.12.2020

Počúvame koledy

Počúvame jasličkovú pobožnosť

Počúvame vianočné príbehy

 

Aktivity na pracovisku Horelica 107 sa budú organizovať prostredníctvom nášho rádia ,,Seniorka“. Pravidelne sa bude klientom poskytovať psychologická pomoc, sociálne poradenstvo a individuálne činnosti.

 

Pracovisko Horelica 18

01.12.2020 Deň ľudských práv – čítame a diskutujeme o ľudských právach Deň ľudských práv – výtvarná súťaž 2. ročník „Moje ľudské práva“ Zdobenie stromčeka

02.12.2020 Práca s papierom - mikulášska čižmička

03.12.2020 Dramatický krúžok - básničky, pesničky o Mikulášovi

04.12.2020 Mikulášska besiedka

 

07.12.2020 Hráme sa holandský biliard

08.12.2020 Pečieme vianočné oblátky

09.12.2020 Práca s textilom - anjelské krídla

10.12.2020 Grafomotorické cvičenia

11.12.2020 Počúvanie vianočných rozprávok

 

14.12.2020 Práca s hlinou – vianočné dekorácie

15.12.2020 Hudobno-pohybové hry – M. Rúžičková

16.12.2020 Pečieme medovníčky

17.12.2020 Maľovanie farbami – vianočný stromček

18.12.2020 Hráme sa konštrukčné hry – rozvoj jemnej motoriky

 

21.12.2020 Športový krúžok

22.12.2020 Rozvoj rozumových schopností, upevňovanie spomienok – „Vianočné tradície a zvyky“

23.12.2020 Premietanie rozprávky

 

28.12.2020 Oslava narodenín a menín klientov

29.12.2020 Kreslenie a vyfarbovanie zimných omaľovánok

30.12.2020 Hráme sa spoločenské hry

31.12.2020 Spievanie vianočných a novoročných kolied