Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

O našom zariadení

Naše zariadenie zahŕňa dve pracoviská - pracovisko Horelica 18 a

pracovisko Horelica 107.

 

 

 

 

 

 

 

Plán kultúrno - spoločenských aktivít na mesiac október 2018

 

Pracovisko Horelica 107

01.10.2018 Svätá omša

02.10.2018 Schôdza domových dôverníkov

03.10.2018 Spoločná modlitba - „Večeradlo“ Účasť na akcii „Domov domovu“ v Zákamennom

05.10.2018 „Literárna kaviareň“ - posedenie pri káve a dobrej knihe

 

08.10.2018 Varím, varíš, varíme

09.10.2018 Hráme spoločenské hry

10.10.2018 Vystúpenie detí z Centra voľného času Raková pri príležitosti ,,Mesiaca úcty k starším“ Canisterapia

11.10.2018 Jesenná prechádzka Olympijské hry pre seniorov vo Willkowiciach v Poľsku

12.10.2018 Pamäťové cvičenia - „Opakujeme si dejepis“ Sociálna rehabilitácia - „Nácvik chôdze za pomoci chodítka“

 

16.10.2018 Domovácka liga

17.10.2018 Spoločná modlitba - „Večeradlo“ Spoločná ergoterapia - „Jeseň na chodníku“

18.10.2018 Hudobno - pohybové aktivity - „Cvičme v rytme“

19.10.2018 „Literárna kaviareň“ - posedenie pri káve a dobrej knihe

 

22.10.2018 Reminiscenčná terapia - „Október - Mesiac úcty k starším“

23.10.2018 Spevácky krúžok „Supersenior“ - vyhodnotenie najlepšieho čitateľa v Kysuckej knižnici Čadca

24.10.2018 Spoločná modlitba - „Večeradlo“ Spoločná ergoterapia - „Namaľujme si jeseň“

25.10.2018 Hudobno - pohybové aktivity - „Prstová gymnastika“

26.10.2018 Akcia v zariadení - „Mozgový jogging“

 

29.10.2018 Svätá omša

31.10.2018 Oslava narodenín

 

Pracovisko Horelica 18

01.10.2018 Športový krúžok Svätá omša na pracovisku Horelica 107

02.10.2018 Dramatický krúžok Návšteva Kysuckej knižnice – „Planetárium, tvorivá dielňa“

03.10.2018 Grafomotorické cvičenia

04.10.2018 Dramatický krúžok

05.10.2018 Jesenné práce v záhrade

 

08.10.2018 Športový krúžok

09.10.2018 Dramatický krúžok

10.10.2018 Premietanie filmov a rozprávok

11.10.2018 Žilinský Oskar v Turí Vychádzka do jesennej prírody

12.10.2018 Hráme sa holandský billiard Sjoelen

 

15.10.2018 Športový krúžok

16.10.2018 „Šikovníček“ – tekvice z pleteniny

17.10.2018 Vychádzka do prírody – „Zber jesenných plodov“

18.10.2018 Dramatický krúžok Tvorba biografickej knihy Canisterapia

19.10.2018 Rozvoj pohybových zručností – „Cvičíme s padákom“

 

22.10.2018 Športový krúžok Hráme sa obrie „Človeče, nehnevaj sa!“

23.10.2018 „Šikovníček“ – práca s textilom – „Ihelníčky“

24.10.2018 Športové aktivity pri rybníku

25.10.2018 Dramatický krúžok

26.10.2018 „Šarkaniáda“ – púšťanie šarkanov v prírode

 

29.10.2018 Športový krúžok Svätá omša na pracovisku 107

31.10.2018 Oslava menín a narodenín klientov