Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

O našom zariadení

Naše zariadenie zahŕňa dve pracoviská - pracovisko Horelica 18 a

pracovisko Horelica 107.

 

 

 

 

 

 

 

Plán kultúrno - spoločenských aktivít na mesiac december 2018

Pracovisko Horelica 107

03.12.2018 Diskusné fórum

04.12.2018 Deň otvorených dverí

05.12.2018 Spoločná modlitba „Večeradlo“ Spoločná ergoterapia- „Vianočné tvorenie“

06.12.2018 Mikulášsky stolnotenisový turnaj v CSS Žarec Hudobno – pohybové aktivity- „Decembrová rozcvička“

07.12.2018 „Mikuláš v zariadení“

 

10.12.2018 Svätá omša

11.12.2018 Schôdza domových dôverníkov Cannisterapia

12.12.2018 Vyhodnotenie „Domováckej ligy“

13.12.2018 Chodenie Lucií

14.12.2018 Vianočné trhy

 

18.12.2018 „Jasličková pobožnosť“

19.12.2018 Spoločná modlitba „Večeradlo“ Spoločná ergoterapia – „Pečieme vianočné oblátky“

20.12.2018 Hudobno - pohybové aktivity - „ Chytáme snehové vločky“

21.12.2018 Roznášanie vianočných darčekov pre klientov, Oslava narodenín

 

27.12.2018 Pozeráme vianočné filmy

28.12.2018 Počúvame vianočné koledy

 

31.12.2018 Pozeráme vianočné rozprávky

 

Pracovisko Horelica 18

03.12.2018 Vianočná výzdoba zariadenia Príprava na Mikulášsku akciu

04.12.2018 Deň otvorených dverí – spojený so slávnostným otvorením zrekonštruovanej spoločenskej miestnosti, miestnosti Snoezelen a tiež spojený so stretnutím so sv. Mikulášom.

05.12.2018 Kreslenie zimných omaľovaniek

06.12.2018 Návšteva Kysuckého múzea v Čadci – výstava betlehemov

07.12.2018 Premietanie zimných rozprávok

 

10.12.2018 Športový krúžok Svätá omša na pracovisku Horelica 107

11.12.2018 Pečieme oblátky

12.12.2018 Vyhodnotenie Domováckej ligy na pracovisku Horelica 107 Pečieme oblátky

13.12.2018 Návšteva vianočných trhov v Žiline spojená s ochutnávkou vianočného punču

14.12.2018 Cvičíme s Fíha Tralala Vianočné trhy na pracovisku Horelica 107

 

17.12.2018 Pečieme medovníčky

18.12.2018 Šikovníček – koláže vianočného stromčeka

19.12.2018 Vychádzka do zimnej prírody

20.12.2018 Oslava menín a narodenín klientov

21.12.2018 Rozprávanie o vianočných zvykoch a tradíciách

 

27.12.2018 Čítanie vianočných príbehov

28.12.2018 Spievame vianočné a novoročné koledy

 

31.12.2018 Hranie spoločenských hier