Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

O našom zariadení

Naše zariadenie zahŕňa dve pracoviská - pracovisko Horelica 18 a

pracovisko Horelica 107.

 

 

 

 

 

 

 

Plán kultúrno - spoločenských aktivít na mesiac máj 2021

 

Pracovisko Horelica 107

03.05.2021 Reminiscenčná terapia – „Máj lásky čas“

04.05.2021 Hráme sa spoločenské hry

05.05.2021 Spoločná modlitba – „Večeradlo“

06.05.2021 Hudobno – pohybové aktivity – „Cvičíme s loptami“

07.05.2021 Literárna kaviareň – „Posedenie pri dobrej káve a knihe“

 

10.05.2021 Oslava dňa matiek

11.05.2021 Domovácka liga

12.05.2021 Spoločná modlitba – „Večeradlo“

13.05.2021 Prechádzka v okolí zariadenia

14.05.2021 Sociálna rehabilitácia – stimulácia zmyslov „Svet chutí“

 

17.05.2021 Spevácky krúžok

18.05.2021 Dámsky klub

19.05.2021 Výlet na kopec Husárik

20.05.2021 Hráme holandský biliard Sjoelen

21.05.2021 Pamäťové cvičenia – „Cvičíme si krátkodobú pamäť“

 

24.05.2021 Šikovníček

25.05.2021 Schôdza domových dôverníkov

26.05.2021 Spoločná modlitba – „Večeradlo“

27.05.2021 Reminiscenčná terapia – „Pečieme s láskou“

28.05.2021 Oslava narodenín 28.05.2021 Sociálna rehabilitácia – precvičovanie zvukovej pamäte formou hry „Pexeso pre uši“

 

31.05.2021 Váľanie mája spojené s vystúpením folklórnej skupiny

Aktivity na pracovisku Horelica 107 sa budú organizovať aj prostredníctvom nášho rádia „Seniorka“. Pravidelne sa bude klientom poskytovať psychologická pomoc, sociálne poradenstvo a individuálne činnosti.

 

Pracovisko Horelica 18

03.05.2021 Hráme sa spoločensko – pohybovú hru TWISTER 03.05.2021 Domovácka liga

04.05.2021 Práca v záhrade – príprava hriadok, skleníka

05.05.2021 Svetový deň hygieny rúk, upevňovanie hygienických návykov – beseda

06.05.2021 Šikovníček – maľujeme na kamene

07.05.2021 Upevňovanie jemnej motoriky

 

10.05.2021 Svetový deň – pohybom k zdraviu

11.05.2021 Práca v skleníku - sadenie priesad

12.05.2021 Práca s papierom – „Origami“

13.05.2021 Dramatický krúžok 13.05.2021 Výlet Milošová – Megoňky

14.05.2021 Hráme sa spoločenské hry

 

17.05.2021 Súťaž v holandskom biliarde Sjoelen

18.05.2021 Šikovníček – koláž „zvieracie mláďatká“

19.05.2021 Vychádzka do prírody – zber liečivých kvetov

20.05.2021 Výlet na Staškov - turistika po „Krónerovom chodníku“

21.05.2021 Hudobno - pohybové hry s Fíha Tralala

 

24.05.2021 Hráme sa Bocciu

25.05.2021 Brigáda v areáli a okolí zariadenia

26.05.2021 Grafomotorické cvičenia

27.05.2021 Pečieme kyškový koláč

28.05.2021 Oslava narodenín a menín klientov, posedenie pri kávičke a koláčiku

 

31.05.2021 Deň otvárania studničiek – vychádzka do prírody k rieke 31.05.2021 Váľanie mája spojené s vystúpením folklórnej skupiny a s opekačkou na záhrade