Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Vyrezávame si tekvice a vyrábame rôzne postavičky