Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

V Centre sociálnych služieb Horelica mysleli na Valentína celý týždeň Hoci sviatok svätého

Valentína padol tento rok na nedeľu, my v Centre sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 18, Čadca oslavujeme tento sviatok lásky aj viackrát počas týždňa. Naši klientom veľakrát chýba rodinné prostredie alebo partnerský život a preto často prahnú po pozornosti, milom slove alebo spoločnej činnosti. Toto obdobie nám tak dalo príležitosť podporiť naplnenie týchto potrieb. Valentínske aktivity boli plné srdiečok, sladkostí, hudby a zábavy. Klienti si najskôr vyrobili „Valentínky“, ktorými sa vzájomne obdarovali. Iný deň si zas pripravili sladké potešenie v podobe šľahačkových pohárov. Týždeň vyvrcholil valentínskou zábavou, na ktorej si spoločne zatancovali. Klienti si tak mohli rozvíjať svoje zručnosti s tvorivými aktivitami a prípravou jedla, no zároveň boli sladko odmenení. Pesničky plné lásky tiež vytvorili veľmi príjemnú atmosféru, z ktorej všetci čerpali energiu aj počas valentínskeho víkendu.