Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Stimulácia vývinu dieťaťa v rámci služby včasnej intervencie