Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Reminiscenčná terapia – „Varím, varíš, varíme“