Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Reminiscenčná terapia v Centre sociálnych služieb Horelica

Reminiscenčná terapia je aktivizačná liečba, ktorá využíva zachovanú dlhodobú pamäť klienta a cez jeho spomienky ho aktivizuje. Táto terapia sa dá preložiť aj ako terapia spomienkami. Jedná sa o vybavovanie udalostí zo života človeka. Pri tejto terapii sa využívajú spomienky a ich vybavovanie prostredníctvom rôznych podnetov ako sú staré fotografie, predmety, hudba a všetko, čo sa viaže na aktívny život klientov. Ide o oživenie minulých skúseností, a to najmä tých, ktoré sú pozitívne a pre klienta veľmi dôležité. Patria tu najmä rodinné udalosti, obdobia, kedy sa cítili veľmi dobre a na ktoré radi spomínajú. Reminiscenčná terapia je predovšetkým určená pre ľudí seniorského veku. Okrem spomienok je rovnako dôležité pri tejto terapii, vytvoriť vhodné uvoľnené prostredie pomocou predmetov, ktoré navodia príjemnú atmosféru na spontánne a nenútené reakcie klientov. Samotná terapia dokáže pozitívne ovplyvniť kvalitu života človeka, pretože poskytuje čas a priestor pre seba vyjadrovanie. Je významnou v oblasti stimulácie kognitívnych funkcií, verbálneho prejavu, v navodení psychickej pohody, posilnení sebaúcty, pričom poskytuje príležitosť pre prijatie samého seba. Klienti si pomocou terapie uvedomujú vlastnú identitu, pričom si precvičujú pamäť. V rámci tejto terapie sme v Centre sociálnych služieb Horelica zakúpili rôzne pomôcky, ktoré umožňujú hneď niekoľko druhov stimulácie: hmatovú, zmyslovú, bazálnu a hlavne spomienkovú. Jednou z nich sú aj dve reborn bábiky, ktoré majú naši klienti nesmierne radi. Terapiou si pripomínajú krásne spomienky na svoje deti a vnúčatá. Ich úsmevy, ale taktiež plač sú pre nás veľkým darom. Sme radi, že im môžeme týmto spôsobom vytvoriť prostredie šťastia, radosti a dojemnosti. Dúfame, že tieto chvíle im budeme môcť zabezpečovať, čo najdlhšiu dobu.