Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Prvé tohtoročné zabezpečenie nákupov pre našich klientov