Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Práca s rôznym materiálom - rozvíjame si naše zručnosti