Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Podpora psychického a fyzického vývinu v rámci služby včasnej intervencie