Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Ďakujeme zo ❤️ za vianočné darčeky Úradu prace sociálnych veci a rodiny Čadca