Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Klienti Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 107 si volili svojich „Domových dôverníkov“

Dňa 22.01.2019 sa klienti Centra sociálnych služieb Horelica, pracovisko Horelica 107, Čadca zúčastnili volieb „Domových dôverníkov“ na rok 2019. Tieto voľby sa tešia veľkému záujmu medzi obyvateľmi zariadenia. Prostredníctvom „Domových dôverníkov“ zariadenie získava nové informácie a návrhy na zlepšenie, ktoré chcú obyvatelia zariadenia riešiť na jednotlivých poschodiach. Zvolení „Domoví dôverníci“ si svoju funkciu plnia zodpovedne. Vďaka ním sa predišlo mnohým nedorozumeniam. Za prístavok bol zvolený pán Pavol. Klienti prvého poschodia si opätovne zvolili p. Jozefa, druhé poschodie vyslovilo dôveru p. Štefánií. Na treťom poschodí zvíťazila vo voľbách pani Vilma. Na štvrtom poschodí pribudlo nové meno a to p. Milan. Piate poschodie tiež dostalo nového zástupcu a to p. Milana. Šieste poschodie vyslovilo dôveru pani Antónií, ktorá už je v tejto funkcií niekoľko rokov. Všetkým víťazom volieb „Domových dôverníkov 2019“ srdečne gratulujeme!