Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Vnímanie sviatku Veľkej noci mladými dobrovoľníkmi

Veľká noc je najväčším kresťanským sviatkom. Toto obdobie vrcholí posvätným trojdním, čiže Zeleným štvrtkom, Veľkým piatkom, Bielou sobotou so slávnosťou Vzkriesenia Ježiša Krista (veľkonočná vigília) a Veľkonočnou nedeľou. Počas veľkonočného týždňa ľudia navštevujú kostoly, čítajú sa pašie – texty evanjelií o Kristovom umučení podľa evanjelistov Matúša, Marka, Lukáša a Jána. Ľudia v tomto období dodržiavajú prísny pôst. Priblížiť poňatie týchto sviatkov aj z iného pohľadu k nám do zariadenia prišla mladá skupinka dobrovoľníkov z obce Skalité. Pod vedením pána Jurkyho si pripravili krásne divadelné predstavenie. Poukázali v ňom na Božiu spravodlivosť a na moc Pána Ježiša Krista poraziť diabla. Divadlo spestrili aj pesničkami s náboženskou tematikou. Všetkým klientom darovali obrázok ukrižovaného Pána Ježiša Krista s krátkou modlitbou – „Pane Ježišu, Ty si zomrel za mňa i za moje hriechy, aby si ma vykúpil a spasil. Prijímam ťa dnes do svojho srdca, vyznávam a ľutujem všetky svoje hriechy a odovzdávam Ti celý svoj život.“ Skupinka mladých si vyslúžila od našich klientov búrlivý potlesk a tešíme sa na ďalšie stretnutie s nimi.