Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Unikátne SAD zástavky v Centre sociálnych služieb Horelica

Na pôde Centra sociálnych služieb Horelica sa realizuje veľa projektov a dobrých nápadov, ktoré skvalitňujú život a pobyt klientov v zariadení. Jedným z originálnych nápadov bolo aj umiestnenie SAD zastávok na poschodiach, ktoré sa stali nielen miestom na oddych, ale aj na stretnutie s ostatnými klientmi. Ich slávnostné otvorenie sa uskutočnilo dňa 16.10.2018 za prítomnosti generálneho riaditeľa SAD Žilina Ing. Petra Pobehu a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej. Spoločné strávene chvíle na zástavke znamenajú pre seniorov nielen chvíle vzájomného rozhovoru, ale práve čakanie na autobus ich vráti v spomienkach niekoľko desaťročí naspäť. Tento ojedinelý nápad ma veľký význam hlavne pre klientov, ktorí trpia demenciou. Príznaky demencie sú nepravidelné a veľmi individuálne. Veľkú úlohu tu zohráva genetika. Priebeh choroby závisí aj od toho, aký život viedol človek, aké mál záujmy alebo ako namáhal svoj mozog. Starecká demencia sa síce nedá vyliečiť, ale vhodnou liečbou sa dá ovplyvniť jej priebeh. Seniori sa stretávajú na zástavkach a svojim nezáväzným rozhovorom sa chystajú na cestu do práce alebo na návštevu. Nie je nič výnimočné, keď sa zástavkou ozýva aj veselý spev. Vzájomný rozhovor ma dôverný charakter a nezdá sa byť logický pre nezainteresovaných ľudí. Krásne spomienky s nádychom nostalgie, v ktorých ožívajú životné príbehy našich klientov. V mnohých veciach sa zdajú byť rozhovory únikom z reality, ale z tónu v hlase cítiť aj lásku. Lásku ku všetkému, čo prežili. Prvotným cieľom umiestnenia zastávok je prispieť a pomôcť nielen seniorom, ale aj zamestnancom zariadenia v ich práci. Netradičné umiestnenie zastávok patrí medzi prvé lastovičky v Žilinskom samosprávnom kraji a ich pozitívny ohlas prispeje k ďalšiemu rozletu.