Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Seniorská rybka

Centrum sociálnych služieb Horelica prijalo pozvanie už na 9. ročník populárnej akcie „ Seniorská rybka“, ktorú každoročne organizuje CSS Kamence. Táto rybárska súťaž je veľmi obľúbená u našich klientov. Každé zariadenie sa mohlo predviesť v siedmych disciplínach: kvíz seniorská rybka, pletenec, kto rýchlejšie chytí rybku, ukáž sa vo vodnom svete, chobotnica, hačikojáda a zlatá rybka. Našich klientov najviac zaujala disciplína ukáž sa vo vodnom svete, kde jeden z družstva bol v kostýme s tématikou vodného sveta. Pán Jozef sa predviedol v kostýme vodníka, ktorý pripravila naša inštruktorka sociálnej rehabilitácie Mirka spolu s klientmi v dielni. Počas súťaže vládla uvoľnená atmosféra a dobrá nálada. Naše družstvo síce nevyhralo, ale prinieslo si domov diplom za účasť, námornícky venček a kopec zážitkov na ktoré budú dlho spomínať.