Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Protiepidemiologické opatrenia v CSS Horelica proti COVIDU 19 - testovanie s negatívnymi výsledkami

Zdravie je jednou z najdôležitejších vecí v našich životoch a dvojnásobne to platí pre našich klientov v Centre sociálnych služieb Horelica. Nakoľko vznikla pandémia koronavírusu, naše zariadenie je od 12. marca 2020 uzatvorené pre všetkých návštevníkov. Klientom pomáhame pri alternatívnych spôsoboch komunikácie s rodinnými príbuznými. Napríklad formou pravidelnej telefonickej alebo online komunikácie s blízkymi osobami prostredníctvom aplikácií ako skype, messenger. Organizujú sa stretnutia cez okná, alebo pod balkónom, ale aj osobným kontaktom vo vestibule, kde je rodinný príslušník pri dverách a klient oproti v chodbe. Tak sa môžu vidieť a porozprávať. Duchovný život sa podporuje cez bezplatnú infolinku „Služba ucha“. Momentálne sú obmedzené spoločenské aktivity väčšieho rozsahu. V zariadení sa snažíme klientom spríjemniť ich pobyt rôznymi formami. Najviac využívame naše rádio ,,Seniorka“, cez ktoré im púšťame rôznu hudbu, ale taktiež svätú omšu, čítame z kníh, púšťame rôzne biblické príbehy. Aktivity organizujeme individuálnou formou. Zdravie našich klientov je nám prvoradé preto dbáme na rôzne protiepidemiologické opatrenia, ktoré sme prijali. Jedným z nich je testovanie našich klientov a zamestnancov kazetovými rýchlotestami, ktoré nám boli poskytnuté zo štátnych hmotných rezerv a boli distribuované Žilinským samosprávnym krajom. Zamestnanci a klienti boli testovaní dva dni. Na naše veľké potešenie boli všetky testy negatívne a preto dúfame, že to tak zostane až do konca tejto pandémie COVID-19. Našim klientom aj zamestnancom želáme pevné zdravie a veľa trpezlivosti v tejto situácii.