Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Milí priatelia, klienti a rodinní príslušníci,

obraciame sa na Vás s prosbou o podporu nášho projektu.

Hlasovanie za projekt je od 01.03 do 31.03.2019 do 18:00 hod.

Link na stránku, kde prebieha hlasovanie je: https://cervenynos.sk/hlasovanie

Z jedného zariadenia (počítača, mobilu, atď.) sa dá hlasovať len raz.

 

Centrum sociálnych služieb Horelica, Čadca Centrum sociálnych služieb Horelica pozostáva z dvoch pracovísk. Pracovisko Horelica 107 má kapacitu 110 klientov s celoročnou pobytovou formou poskytovania sociálnej služby. Na tomto pracovisku sa poskytujú sociálne služby pre klientov, ktorí sú odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb, v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení. Pracovisko Horelica 18 má kapacitu 48 klientov. V CSS Horelica sa realizuje množstvo aktivít, ktoré skvalitňujú a spríjemňujú pobyt v zariadení. Pri našej práci s klientmi kladieme veľký dôraz na individuálny prístup. Pre nás je rovnako dôležitý aj holistický postoj ku klientovi, ktorý nám vo veľkej miere pomáha pri realizácií túžob a prianí našich obyvateľov. Klient znamená pre nás jedinečnú bytosť, ktorá svojou prítomnosťou nám dáva spoznať nové rozmery empatie a altruizmu. Niekedy je veľmi namáhavá a vyčerpávajúca práca s ľuďmi, ktorí majú vážne zdravotné problémy, ale stačí jeden pohľad, jeden dotyk a únava opadne. Práca so seniormi a s ľuďmi s mentálnym postihnutím je popretkávaná nitkami lásky, ktoré sa ligocú vo svetle života. Našou najväčšou prioritou je vytvoriť príjemné a pokojné zázemie pre ľudí, ktorí svoj život prežívajú v zariadeniach sociálnych služieb.