Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Prežívanie pandémie z pohľadu zdravotne a psychicky znevýhodnených obyvateľov Centra sociálnych služieb Horelica 18

Pandémia koronavírusu zasiahla do života každého z nás. Ako obmedzila život zdravotne a psychicky znevýhodnených v zariadení Centra sociálnych služieb Horelica 18? Títo ľudia boli zvyknutí na častejšie výlety do prírody, na kultúrne alebo športové podujatia. Radi sa začleňovali do spoločnosti a mali kontakt s okolitým svetom. Keďže majú často aj zdravotné problémy, sú zároveň aj ohrozenou skupinou v rámci zvládania spomínaného vírusového ochorenia. Klienti, ktorí rozumejú tejto situácii, boja sa ochorenia a jeho následkov. Niektorí pravidelne navštevujú svojich rodičov počas víkendov, alebo počas sviatkov. Tieto návštevy sú však kvôli karanténnym opatreniam obmedzené. Pre zdravotne a psychicky znevýhodnených je dôležitá určitá rutina v rámci ambulantného, týždenného ako aj celoročného režimu. Keďže nedokážu presne pochopiť svet okolo seba, vytvára im rutina bezpečné prostredie. V rámci režimu si osvojujú schopnosti a zručnosti, ktoré im pomáhajú stávať sa funkčnejšími a samostatnejšími. Karanténne obmedzenia ich pripravujú o príjemné zážitky, na ktoré boli zvyknutí a tvorili súčasť ich života. Preto sa môžu cítiť nepríjemne a pociťovať úzkosť. Pokiaľ sa k tomu pridá aj strach z ochorenia, môže sa správanie klientov v zariadení zmeniť. Zvýšená agresia, depresia, somatické problémy bez zjavnej príčiny, to všetko môže byť prejavom úzkosti. Preto v tomto čase venujeme väčšiu pozornosť aj psychickému zdraviu našich klientov. Podporuje zachovanie rodinných väzieb prostredníctvom telefonického kontaktu. Rozprávame sa s prijímateľmi o zmenách režimu v súvislosti s karanténnymi opatreniami. Vypočujeme si ich obavy. Pokiaľ je to potrebné, je im poskytované psychologické poradenstvo v tejto oblasti. Príjemným spestrením je aj relaxácia v Snoezelen miestnosti, ktorá pomáha zmierňovať úzkosť a podporuje aj klientov, ktorí nekomunikujú alebo nemajú kompetencie na to, aby bolo pre nich psychologické poradenstvo účinné. Tieto stretnutia tiež sprevádzajú bezpečnostné opatrenia ako nosenie rúška, vetranie a dostatočný odstup medzi psychológom a klientom. A hoci karanténne opatrenia z dôvodu prevencie šírenia koronavírusu pretrvávajú, dokážeme aspoň takýmto spôsobom podporiť psychické zvládanie tejto situácie u našich obyvateľov.