Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Pohybové aktivity klientov Centra sociálnych služieb Horelica 18 pri aktuálnych opatreniach

Prioritou Centra sociálnych služieb Horelica 18 je dodržiavanie potrebných karanténnych opatrení v súvislosti s prevenciou šírenia vírusu Covid-19. Sú to opatrenia, ktoré sme vhodnou formou podali našim prijímateľom a to najmä dodržiavanie prísnych hygienických pravidiel ako časté umývanie a dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupu od druhých klientov, obmedzenie aktivít v rámci zariadenia, používanie ochranných rúšok. Klienti pozorne vnímajú aktuálnu situáciu, preto je potrebné pre nich zabezpečiť taký program, ktorý v rámci opatrení môžu absolvovať. Prikladáme dôležitosť podpore imunitného systému, ktorý priamo súvisí i s pohybovými aktivitami našich klientov. Tieto aktivity absolvujú v areáli budovy zariadenia, kde majú možnosť udržiavať si fyzickú kondíciu vo forme napr. posilňovacích cvičení vo fit-parku, hrania loptových hier, bicyklovania a podobne. Tieto činnosti im zároveň pomáhajú prekonávať dočasné obmedzenia a zvládať toto náročné obdobie.