Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Dobrý deň pani riaditeľka,

aj keď sa mi tieto riadky, s ohľadom na stratu môjho milovaného otca Štefana J., ktorý bol niekoľkoročným klientom Vášho zariadenia nepíšu úplne ľahko, pocit veľkej a úprimnej vďaky za služby, ktoré mu boli zo strany pracovníkov zariadenia poskytované moju bolesť tíši.

Keď ma ťažká a komplikovaná rodinná situácia donútila voliť pre otca túto formu starostlivosti od prvopočiatku mi bolo jasné že CSS Horelica bola dobrá voľba. Pocit z návštev otca, komunikácie s pracovníkmi sociálneho úseku, sestričkami a ošetrovateľkami zo 6. poschodia, pracovníkmi na vrátnici aj ostatným personálom mi dával pocit, že o otca je dobre postarané po všetkých stránkach. Vďaka za to.

Jedna osoba však bola pre mňa, aj otca mimoriadna. Je ňou Mgr. Stráňavová. Jej profesionálny a pritom veľmi empatický prístup, ochota a poznanie, že svoju prácu robí s nasadením a radosťou bolo niečo za čo som veľmi vďačná a veľmi si toho vážim.

Prosím prijmite odo mňa hlbokú poklonu za prácu, ktorú všetci pre potrebných robíte.

S úctou Daniela P., dcéra Štefana J.

 

Vážená pani Daniela Procházková,

vážim si Váš čas a úprimné slová, ktoré nachádzate v tejto pre Vás nie ľahkej situácii. Rodičov máme iba jedných a ich strata bolí v každom veku. Je pre nás potešením, že sme mohli Vášho otecka sprevádzať etapou jeho života a tak byť aj súčasťou Vášho života. Spolupráca s Vami bola vždy veľmi ústretová.

Zo srdca Vám v mene zamestnancov Centra sociálnych služieb Horelica ďakujem za slová vďaky. Keď ich človek číta, pôsobia ako pohladenie, ktoré je nad všetky materiálne dary. Ešte raz Vám zo srdca ďakujem a prajem Vám i Vašej rodinke v živote len to najlepšie.

 

Vedúca sociálneho úseku CSS Horelica