Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Pobožnosť Krížovej cesty v Centre sociálnych služieb Horelica

Pôstne obdobie znamená pre veriaceho človeka obdobie, kedy sa stíši a pripravuje sa na Veľkú noc. V období Veľkého pôstu sa má uskutočniť v živote kresťana predovšetkým naša vnútorná premena, naše pokánie. V Centre sociálnych služieb Horelica 107 prebiehajú počas pôstu každú stredu pobožnosti Krížovej cesty. Sociálne pracovníčky spoločne s klientmi zariadenia vykonávajú túto pobožnosť v kaplnke zariadenia. Aj touto cestou sa snažíme podporovať náboženské cítenie a prehĺbenie katolickej viery klientov. Okrem krížovej cesty sa počas roka stretávame v kaplnke zariadenia pri modlitbe sv. ruženca alebo pri slávení sv. omše. Blížia sa Veľkonočné sviatky, nechajme preniknúť do našich životov Božiu lásku, ktorá na nás hľadí z dreveného kríža už vyše dvetisíc rokov.