Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Oslava narodenín

Dobrým zvykom v Centre sociálnych služieb Horelica, Horelica 107, Čadca býva, že na konci každého mesiaca sa oslavujú narodeniny klientov, ktorí ich majú v daný mesiac. Posledný deň v mesiaci sa oslávenci stretli v spoločenskej miestnosti zariadenia. Pani riaditeľka Mgr. Mária Grigová osobne popriala každému oslávencovi všetko dobré a obdarovala ho malou pozornosťou. V príjemnej atmosfére sa spomínalo na úsmevné príhody, ktoré seniori počas svojho života prežili. Spomienky na mladosť, na prácu a na rodinu sa stali súčasťou posedenia. V živote človeka je veľa okamžikov, ktoré sa tešia našej pozornosti a narodeniny sú práve jedným z nich. Tešíme sa zo spoločných stretnutí s našimi najbližšími a úsmev na tvári nám vyčarí malý darček. Pri úprimných slovách gratulácie sa v očiach zaligoce slza. CSS Horelica realizuje aktivity, ktoré spríjemňujú pobyt klientov v zariadení a oslava narodenín je jednou z nich. Práca v zariadeniach, ktoré poskytujú sociálne služby je náročná, ale zároveň krásna. Krása tkvie v jednoduchých momentoch kedy v očiach našich klientov uzrieme uznanie a poďakovanie.