Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Milí priatelia, rodina klientov!

Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu nášho projektu v Nadácii Tesco, ktorý postúpil do druhého kola. Názov projektu je „Učenie hrou“. Je zameraný na vzdelávanie a rozvoj. Cieľovou skupinou sú deti, zdravotne znevýhodnení a sociálne znevýhodnení. Získané finančné prostriedky chceme použiť na zakúpenie interaktívnej tabule.

Podpora projektu spočíva v hlasovaní zákazníkov prostredníctvom žetónu od 7. mája 2018 do 4. júla 2018 v obchodoch spoločnosti Tesco.

Ďakujeme za podporu!