Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Máj priniesol seniorom v Centre sociálnych služieb Horelica „kôš plný humoru“

Aj seniori sa potrebujú smiať a na chvíľku zabudnúť na chorobu a starosti. So svojím programom zamierili do nášho Centra sociálnych služieb Horelica „zdravotní klauni“. Humor je nesmierne dôležitý aj pre našich obyvateľov. Prečítať si niečo veselé, nasmerovať myšlienky na pozitívnu vlnu, to zlepší náladu a dodá novú energiu. Špeciálne vyškolení klauni pán Gustáv a pani Oľga sa venovali každému jednému klientovi osobitne. Vyčarili im úsmev na tvári svojou humornou scénkou a hrou na ukulele. Snažili sa prispôsobiť svoj prejav charakteru a diagnóze prítomných. Klauni dokázali zmeniť ponurú izbu na čarovný svet. Spoločne sme si zaspievali pesničky a bolo nám veselo. V mene celého kolektívu Centra sociálnych služieb Horelica posielame pani Oľge a pánovi Gustávovi vrúcne ĎAKUJEME, pretože priniesli so sebou povzbudenie, novú radosť zo života a ľudskú blízkosť.