Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Fašiangová zábava v Centre sociálnych služieb Horelica

Fašiangy predchádzajú veľkonočnému pôstnemu obdobiu, začínajú sa na Troch Kráľov a končia Popolcovou stredou. V minulosti tak ako aj dnes sú obdobím hodovania, veselosti a ich vyvrcholením je fašiangová zábava. Centrum sociálnych služieb Horelica pripravilo pre svojich klientov fašiangovú zábavu, ktorá sa uskutočnila začiatkom marca. Napriek tomu, že nás prekvapila neočakávaná technická porucha, a to výpadok elektrickej energie, spoločnými silami sme i tak zrealizovali túto veselú akciu. Naším hudobným hosťom bola skupina Tyrkys, ktorá dokázala svojím umením spríjemniť zábavu počas celej akcie. Spev za sprievodu harmoniky a huslí sa niesol vyzdobenou jedálňou. Dobrá nálada ovládla všetkých prítomných. Vtipné masky, ktoré pripravila šikovná inštruktorka sociálnej rehabilitácie Mirka, nás všetkých vtiahli do víru pravej fašiangovej veselice. Ani mládež s mentálnym postihnutím z pracoviska Horelica 18 neodolala originálnym maskám a s nadšením sa premenila na policajtov alebo gazdinky. Po speve a tanci sme si pochutnali na výborných šiškách, ktoré pre nás s láskou pripravili naše šikovné kuchárky. Na záver zábavy bola tombola, ktorá ešte viac spríjemnila a umocnila tento pekný deň. Fašiangovou zábavou sa skončilo obdobie veselosti a nastal pôst, kedy sa všetci môžeme stíšiť a pripraviť na slávenie najväčšieho kresťanského sviatku – Veľkej noci.