Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Dôležitý oznam!

Krízový štáb Centra sociálnych služieb Horelica s účinnosťou od 18.09.2020 informuje, že dočasne obmedzuje návštevy pre klientov z dôvodu nepriaznivého vývoja a rýchleho sa šírenia vírusu COVID-19 v Slovenskej republike a tiež v okolitých štátoch.

Opatrenia pre návštevy:

- Návštevám bude umožnený kontakt iba v zóne presahujúcej 2m, to znamená zdržiavanie sa osobného kontaktu.

- Návštevu bude možné zrealizovať iba na základe vopred dohodnutého termínu na tel. č. 041/430 28 27, 0907 894 535.

- Je veľmi dôležité dodržať presne stanovený termín a dátum návštevy. V prípade jeho nedodržania, návšteva nebude umožnená.

- Rodinní príslušníci budú oboznámení s protiepidemiologickými opatreniami, na základe čoho podpíšu „Čestné prehlásenie“ a bude im premeraná telesná teplota.

- Počas víkendov nebudú návštevy povolené.

- Nebude umožnená návšteva blízkym, kt. prichádzajú z rizikových krajín a tiež z regiónov Slovenskej republiky označených červenou farbou na semafore. - Aktuálny zoznam rizikových krajín a červených zón Slovenskej republiky vydáva Úrad verejného zdravotníctva SR.

- Max. počet osôb pri návšteve, kt. budú môcť navštíviť klienta, sú dve blízke osoby nie mladšie ako 15 rokov.

- Trvanie návštevy bude obmedzené na čas 30 min.

Ďakujeme že sa správate disciplinovane a chránite tak Vaše zdravie i zdravie nás ostatných.

 

V CSS Horelici, dňa 18.09.2020