Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Dočasné obmedzenie návštev v CSS Horelica

Vážené návštevy našich klientov, z dôvodu výskytu COVIDU 19 v meste Čadca dočasne od 22. júna 2020 obmedzujeme návštevy. Umožňujeme návštevy klientov len v exteriéri bez osobného kontaktu s odstupom 2 m. Z prevádzkových dôvodov doporučujeme návšteve vopred sa ohlásiť.

Návštevné hodiny sú v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod do 11.00 hod a od 13.00 hod do 14.30 hod.

Ďakujeme za ústretovosť a pochopenie.