Centrum sociálnych služieb Horelica

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Centrum sociálnych služieb Horelica podporilo kampaň podpory ľudí s autizmom

Ľudský život sa podobá toku rieky. Malý, nepatrný potôčik hľadajúci svoju cestičku okolitou prírodou sa podobá detstvu. Dieťa rastie, robí prvé krôčiky, učí sa rozprávať, objavuje okolitý svet. Nastáva mladosť a neskôr dospelosť. Obdobie, ktoré je charakteristické energiou, silou, dravosťou. K tejto časti ľudského života môžeme prirovnať rieku, ktorá svojou vervou a silou prekonáva prekážky a rôzne nástrahy. Ale nie vždy sa ľudský život podobá toku rieky, ktorá prekoná s ľahkosťou každú prekážku. Do života človeka zasiahne choroba, ktorá zmení ďalší vývoj a rozvoj jedinca. Zariadenie CSS Horelica sa zapojilo do kampane podpory ľudí s autizmom. Autizmus je porucha vývinu, ktorá sa prejavuje u detí od detstva, väčšinou sa prejaví do piatich rokov. Je to stav, ktorý je charakterizovaný špecifickými príznakmi v oblastiach sociálnych vzťahov, hry, záujmov a predstavivosti. Ľudia s autizmom potrebujú špeciálny typ starostlivosti a vzdelávania. Pre autistov je veľmi ťažké pochopiť „náš svet“, ale vhodnou formou vzdelávania a výchovy im môžeme pomôcť prežiť plnohodnotný život. Majme na pamäti, že každý z nás sa môže ocitnúť v situácií, kedy táto porucha vývinu môže zaklopať na naše dvere a natrvalo sa u nás zabýva. Je veľmi dôležité, aby sme mali pochopenie pre ľudí s touto vývinovou poruchou a podať im pomocnú ruku, keď nás o ňu požiadajú.